Categorie: politica

Crimele contrarevoluţiei din Ungaria

Carte:DSC02226

Crimele contrarevoluţiei din Ungaria

Autor:

colectiv

Editura:

Editura de Stat pentru Literatură Politică, 1956

Descriere:

13 x 20 cm, 48 pagini plus 15 pagini iconografie alb-negru, stare acceptabilă, cotor uzat, interiorul bun

Note:

Cu subtitlul Relatările unor martori oculari, cartea evocă evenimentele din toamna lui 1956 din Ungaria. Evident, redactarea urmează canoanele propagandei regimului de la aceaa vreme, însă imaginile cu bărbaţi şi femei ucişi, cladiri incendiate, devastările inerente unor mişcări de acest gen, sunt impresionante şi astăzi.

Dintre cei care semnează articole în paginile acestei cărţi- broşură, se numără Mihai Beniuc, Valter Roman şi o serie de cetăţeni români aflaţi întâmplător în ţara vecină: Edit Petruţ, Csiszer Zoltan, Tudorică Marin, etc. dar şi cetăţeni unguri şi slovaci. Pentru credibilitatea informaţiilor sunt redate şi pasaje din articole pe această temă, apărute în presa din diferite ţări.

Preţ:

19 lei

COD: A/mj/s1/011

 

 

 

 

Lumea, nr. 19 din 05 mai 1983

Carte: SONY DSC

Lumea, nr. 19 din 05 mai 1983

Autor:

colectiv

Editura:

*

Descriere:

23 x 32 cm, 32 pagini, stare bună, coperta pătată parţial, fotografii alb-negru, calitatea printului şi a suportului modestă

Note:

Revista Lumea era printre puţinele surse interesante de informare, pe probleme de politică externă, în regimul trecut. Numerele variau ca valoare de la o săptămână la alta, însă cititorii fideli aflau o mulţime de informaţii despre lumea largă, chiar dacă erau trecute prin filtrul cenzurii.

Principalul titlu al acestui număr este vizita delegaţiei române în China, articol semnat de Ilie Olteanu. Deşi articolul nu spune mare lucru, vizita a fost importantă, conducerea politică a României căutând în îndepărtata Asie, sprijin politic şi debuşeuri economice. Acum, peste ani, actuala conducere a ţării, în frunte cu Victor Ponta- criticat aspru pentru „imagine şi rezultate” (parcă) de Traian Băsescu, a reluat traseul asiatic, căutând sprijin financiar şi economic. Se pare că istoria se repetă oarecum, aşa cum susţin cei care se pricep la politică sau/şi istorie.

Alte articole interesante:

Nicolae Stângă, consemnează perspectivele favorabile de dezvoltare  ale relaţiilor noastre cu Egiptul; Vasile Crişu, analizeaza eşicherul politic post-electoral din Austria; I. Madoşa, îşi dă cu părerea despre noul statut ce e conturează pentru bazele americane din Grecia; Octavian Munteanu, relatează şi speculează pe marginea vizitei Secretarului de stat american, George Schultz, în Orientul Mijlociu, Liliana Enescu, profeţeşte apusul „mitului democraţiei occidentale”, etc, etc.

Preţ:

5 ron

COD: A/ST/TAV/009

Sfera Politicii, nr. 58 din 1998

Carte:SONY DSC

Sfera Politicii, nr. 58 din 1998

În căutarea identităţii

Autor:

Stelian Tănase şi colectivul

Editura:

Editată de Fundaţia Societatea Civilă

Descriere:

20 x 27 cm, 64 pagini, stare bună, doar coperta cu o tentă de îngălbenire şi pete superficiale

Note:

Revistă lunară de politică care îşi asumă rolul de lobby, după cum rezultă destul de explicit dintr-o consemnare de pe pagina doi: Sfera Politicii ajunge acolo unde se iau decizii, se creează imagine, se câştigă influenţă.

Numărul pare dedicat problematicii rromilor din România, aşa că mai multe articole tratează acest subiect, liniar, similar, după un model prestabilit, în care ţara noastră a fost şi este vinovată pentru situaţia acestei minorităţi. Sunt evidenţiate carenţele în materie încă din perioada stabilirii rromilor pe actualul teritoriu naţional, starea de robie, dezrobirea şi efectele ei negative, starea precară a rromilor sub regimurile dictatoriale, totalitariste, pentru a concluziona că nici în preajma anilor 2000 rromii noştri nu au reuşit să iasă de sub efectul politicilor discriminatorii şi nici de sub deformata şi nemeritata imagine colectivă negativă care guvernează atitudinea discriminatorie a majoritaţii.

Printre diferitele nuanţe ale analizei, unii analişti care dezbat subiectul, printre care Dan Pavel, plasează discret, oarecum marginal şi absolut întâmplător, ideea necesităţii renunţării la definirea ţării ca stat naţional şi statuarea variantei multinaţionale, asta dacă vrem să intrăm în rând cu lumea civilizată de la estul şi vestul lumii.

Articole, de asemenea interesante, tratează modul cum au reacţionat potentaţii zilei la moartea lui Gheorghe Gheorghiu- Dej, cu prezentarea unor stenograme în care Nicolae Ceauşescu, Botnăraş, etc. abordau subiectul la cald , situaţia tensionată din Kosovo înainte de conflict, cu susţinerea necesităţii intervenţiei străine, rezumarea intereselor americane în Balcani, etc.

Per ansamblu, un număr interesant, bun de analizat şi rumegat privind în urmă la evenimentele care s-au derulat între timp, cu detaşare şi olecuţă de spirit critic.

Să amintim câţiva dintre semnatarii materialelor: Iulius Rostaş, Istvan Aranyosi, Marian Zulean, Anamaria G. Dutceac, Nicolae Gheorghe, Dan Oprescu, Ion Varlam.

Preţ:

12 ron

COD: A/ST/TAV10/011

De vorbă cu credincioşii

Carte:DSC01196

De vorbă cu credincioşii

Răspuns la unele întrebări ale credincioşilor

Autor:

Popovici Cezara, Alecsescu Matei, Tripşa Rodica, etc.

Editura:

Colecţia Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii, 1960

Descriere:

13 x 20 cm, 152 pagini, stare bună, nr. de inventar pe coperta 1, diferite ştampile aplicate pe primele două pagini.

Note:

Volum de propagandă comunistă la care au mai contribuit Costescu Anton, Nicoară Pavel, Oprescu Constanţa, Oprescu Vasile, Tache Aurelian. Probabil că nr. 352 reprezintă numărul de ordine al titlului în cadrul colecţiei, numai în 1959 apărând cca 70 de titluri, după cum rezultă din anexa de la finele broşurii. Această colecţie avea scopul de a educa masele în conformitate cu principiile ştiinţei şi în evidentă contradicţie cu învăţăturile şi preceptele religioase, aşa cum rezultă din câteva titluri care au apărut în anul menţionat mai sus: Cum a apărut viaţa pe pământ, Darwin şi creaţionismul, Somnul şi visele, superstiţiile sunt dăunătoare sănătăţii omului, etc. O parte dintre lucrările colecţiei aveau însă subiecte patriotice, istorice, de popularizare a ştiinţei sau politice.

Broşura de faţă trateză subiecte din binomul evoluţionism- creaţionism, printre titluri figurând: Facerea lumii în lumina ştiinţei şi religiei, Ce sunt ritualurile religioase?, Cui seveşte religia?, Ce este ateismul?, etc Nu este exclus ca broşura să fi fost concepută şi ca un ajutor teoretic pentru activiştii partidului confruntaţi frecvent cu întrebări de genul celor tratate în carte de oameni, mai ales în mediul rural.

Preţ:

8 ron

COD: D/DR/J1/005

Articole şi cuvântări

Carte:DSC01161

Articole şi cuvântări

Autor:

Gheorghe Gheorghiu- Dej

Editura:

Editura pentru Literatura Politică, 1953

Descriere:

15 x 21 cm, 718 pagini, stare bună, fotografia autorului

Note:

Volumul este a treia ediţie a cuvântărilor şi expunerilor lui Dej, acoperind o perioadă de şapte ani, respectiv între octombrie 1945 şi octombrie 1952, majoritatea fiind publicate în cotidianul PCR „Scânteia”.

Încă din 1945, ţinta principală a partidului comunist era fascismul, la care se adăuga imediat pe lista duşmanilor ideologici partidele istorice şi liderii acestora Maniu şi Brătianu. Cuvântările din această perioadă prefigurează de fapt evoluţia ulterioară a raporturilor PCR cu aceste partide, raporturi ce vor conduce la arestarea liderilor partidelor tradiţionale în 1950 şi întreaga serie de urmări ale acestui demers întreprins la cererea şi cu sprijinul sovieticilor.

Din această perspectivă, volumul se constituie într-un set de documente valoroase sub raport istoric, care ajută la înţelegerea unor cauze, fenomene, acţiuni întreprinse de fruntaşii comunişti în anii ’50. Printre temele abordate se numără cele ce privesc curentele şovine şi revizioniste, proiectul noii Constituţii, naţionalizarea întreprinderilor miniere, industriale, bancare, etc, Tito şi „clica” lui anticomunistă, lupta de clasă şi epurarea în rândul partidului, etc.

Preţ:

24 ron

i n d i s p o n i b i l a