Categorie: politica

Brain-Drain Exodul creierelor

Carte:

Brain-Drain

Exodul creierelor

Autor:

Paul Ştefănescu

Editura:

Editura Politică, Bucureşti, 1982

Descriere:

13×20 cm, 158 pagini, stare foarte bună. Semnătura cumpărătorului, cuvânt înainte, bibliografie selectivă.

Note:

Un studiu valabil şi astăzi despre migraţia forţei de muncă calificate şi super-calificate, a competenţelor dinspre ţările slab dezvoltate către cele dezvoltate. Analizează cauzele, motivaţiile, conjuncturile care favorizează fenioenul la scară globală, efectele lui şi poziţiile adoptate de organismele internaţionale.

Preţ:

11 ron

COD:D/S/MJ2/060

Funcţia ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală

Carte:

Funcţia ideologică a partidelor politice din societatea capitalistă actuală

Autor:

Aristide Cioabă

Editura:

Editura Politică, Bucureşti, 1988

Descriere:

12×19 cm, 244 pagini, stare  bună. Coperta Constantin Niţulescu, Introducere de editor, cuprins în patru limbi.

Note:

Lucrarea lui Aristide Cioabă se înscrie pe linia confruntărilor ideologice din perioada războiului rece, având ca substrat ideea că partidele de dreapta din ţările capitaliste sunt retrograde, în timp ce partidele de stânga, mai ales cele din Est sunt progresiste.

Dacă la apariţia sa, studiul lui A. Cioabă, precum şi altele de acest gen, nu generau vreun interes aparte, făcând parte într-un fel din biblioteca obligatorie a activistului de partid, astăzi poate avea un farmec şi un parfum de epocă, fiind de natură a stârni curiozitatea în raport cu realităţi revolute, dar şi cu privire la măsura în care diferitele orientări politice europene şi-au respectat promisiunile, liniile directoare ideologice, peste ani.

Merită citate , cu titlu informativ, Tendinţele în evoluţia ideologică a partidelor de orientare burgheză, aşa cum apăreau ele în lumina cercetării româneşti ale anului 1988:

Intesificarea eforturilor de atragere şi integrare a populaţiei în sistemul socio-politic capitalist;

„Dezideologizarea” partidelor, acţiune menită să perpetueze sistemul politic capitalist în viitoarea societate post-industrială;

Promovarea insistentă a conceptului de stat al bunăstării generale, concept de natură a neutraliza atracţia sistemelor economice de stânga din Est;

Parcurgerea unei perioade evidente de criză ideologică de către partidele burgheze, ca reflex al crizei sistemice a capitalismului.

În acelaşi studiu se identifică şi analizează şi tendinţele partidelor de stânga din ţările capitaliste.

Preţ:

12 ron

COD: D/ST/J1/007

Sfidarea mondială

Carte:

Sfidarea mondială

Autor:

Jean-Jacques Servan- Schreiber

Editura:

Editura Politică, Bucureşti, 1982, după ediţia Fayard, Paris, 1980.

Descriere:

13×20 cm, 365 pagini, stare bună. Prefaţa de Silviu Brucan, traducerea de Rodica Georgescu şi Sanda Mihăescu- Boroianu, Postfaţa de Ion Mitran. Consemnări tipice evidenţei într-o bibliotecă, cerneală albastră.

Note:

Lucrarea de faţă reuneşte de fapt rezultatele cercetării unui grup de specialişti, cunoscuţi sub numele de Le group de Paris, constituit în 1979, care şi-a propus identificarea cauzelor şi soluţiilor la criza energetică (şi alte tipuri de crize asociate) care se profila la orizont. Deşi la noi criza anilor ’80 nu a fost analizată public, trimiteri fiind făcute doar la criza sistemului capitalist, aceasta se prefigura la porţile marilor ţări industrializate. Există voci care susţin că evenimentele din 1989 din Europa răsăriteană au constituit un colac de salvare pentru economiile occidentale, situaţie care a întârziat dar, după cum se vede, nu a rezolvat substanţa crizei actuale, care poate fi astfel considerată doar o repunere pe tapet a crizei sistemice din anii ’80

Preţ:

12 ron

COD:D/S/MJ1/031