Categorie: etnografie si folclor

La obârşii

Carte:DSC01453

La obârşii

Autor:

Grigore Leşe

Editura:

Editura Charmides, 2001

Descriere:

19 x 29 cm, 128 pagini, stare bună, coperta îndoită la un colţ, cotor afectat puţin sus-jos, semnătura deţinătorului, coperta de Miela Bagyo, foto: Alexandru Uiuiu.

Note:

Grigore Leşe ne conduce, prin intermediul acestui volum, la izvoarele folclorului din Ţara Lăpuşului, la izvoarele noastre identitare. Este o călătorie fascinantă, iniţiatică îndrăznesc să spun, fiindcă povestea spusă de maramureşanul devenit celebru, îşi grupează horele şi doinele pe momentele importante din viaţa satului de la poalele Ţibleşului, prin multiplicare, ale satului tradiţional românesc: Dorul şi Dragostea, Păstoritul, Întrăinarea, Cătănia, Nunta, Colindatul.

Cântecele pe care le aduce în faţa noastră sunt însoţite şi de partitură, astfel că cei care doresc să exerseze în cunoştinţă de cauză o pot face. Nu lipsit de importanţă este Glosarul înserat la sfîrşitul volumului, în care sunt explicate o serie de regionalisme pentru cei din ţară, dar şi pentru cei orăşenizaţi de mai multe generaţii, chiar dacă sunt maramureşeni.

Fotografiile din ruralitatea maramureşană completează inspirat horile lui Leşe care, prin volumul de faţă, devin ale noastre, ale românilor din întreg spaţiu al limbii strămoşeşti.

Preţ:

20 ron

rat

Ciobani români în Montana, Statele Unite ale Americii

Carte:DSC01341

Ciobani români în Montana, Statele Unite ale Americii

1907-1913

Autor:

Gelu Neamţu

Editura:

Editura Dragoş Vodă, 2002

Descriere:

15 x 21 cm, 246 pagini, stare foarte bună, copertă şi concepţie Vasile Iuga de Sălişte, fotografii şi fotocopii de epocă

Note:

Emigrarea românilor în America a fost un curent destul de puternic în primele decade ale secolului trecut, când SUA era patria tuturor posibilităţilor şi a goanei după aur. Autorul a întreprins o călătorie de studiu în SUA pentru redactarea acestui studiu, consultând cu prioritate presa de limbă română din această ţară.

Pe lângă considerentele teoretice, descriptive ale fenomenului studiat, autorul a reuşit să adune între copertele cărţii un bogat şi interesant material folcloric, emanaţie a românilor emigranţi, din care descifram dorul de casă, de pământurile natale, rezultând astfel pagini de folclor românesc din exil.

Preţ:

14 ron

COD: a/st/s/045

60 de cântece româneşti din colecţia Treufest Peregrin

Carte:DSC01207

60 de cântece româneşti din colecţia Treufest Peregrin

Autor:

Editori Gottfried Habenicht, Ion Taloş

Editura:

Editura Argonaut, 2008

Descriere:

13 x 20 cm, 208 pagini, stare foarte bună, coordonator serie „Myrobiblon”, Valentin Orga, ediţie critică, introducere, bibliografie de Gottfried Habenicht, Ion Taloş, consilier editorial atestat Emil Pop

Note:

În 1863 Treufest Peregrin, un pseudonim despre care editorii cred că este asumat de Karl Gustav Fork- tipograf bănăţean originar din Saxonia, publica la Timişoara o culegere de cântece populare şi de societate germane, maghiare, româneşti, şi slavone din Banatul multicultural şi multietnic.

Volumul „extrage” din lucrarea iniţială doar cântecele româneşti, scrise în original ”într-o ortografie latinizantă” şi cu pronunţate accente regionale specifice epocii. Este lăudabil efortul editorilor care au redat în paralel atât versurile originale, cât şi „traducerea” acestora în limba actuală pentru a înlesni citirea şi înţelegerea textelor. Această formulă lasă posibilitatea analizării limbii vorbite de românii bănăţeni la mijlocul secolului al XIX-lea, precum şi observarea evoluţiei acesteia în timp. Un alt punct de interes este dat de posibilitatea cunoaşterii cântecelor care circulau în zonă în urmă cu mai bine de 150 de ani şi a identificării acestora în folclorul actual românesc, cu mutaţiile şi transformările suferite de-a lungul timpului.

Preţ:

29 ron

s t o c     e p u i z a t

Horia- Munte al vrerilor noastre

Carte:

Horia- Munte al vrerilor noastre

Autor:

Ion Mărgineanu

Editura:

Editura * Alba Iulia, 2000

Descriere:

14×20 cm, 191 pagini, stare bună, fotografii alb-negru, câteva sublinieri cu creion negru, prefaţa de Vasile Lechinţan, postfaţă de Corneliu Olar, semnătura deţinătorului.

Note:

Volumul este practic o antologie de texte culte şi populare dedicate lui Horea şi răscoalei pe care a condus-o.

Regăsim o minimonografiei comunei ce-i poartă numele, o succintă prezentare a eroului, inclusiv moartea acestuia, o colecţie de folclor dedicată lui Horea şi tovarăşilor săi, o antologie de versuri având aceeaşi tematică, etc.

Preţ:

9

COD: a/st/m/022