Categorie: istorie

Cezar

Carte:
Cezar
Autor:
D. Tudor
Editura:
Editura enciclopedică română, Colecția Orizonturi, București, 1969
Descriere:
12×19 cm, 104 pagini, coperta de Sergiu Georgescu, tiraj nespecificat, fotografii alb-negru, ștampilă bibliotecă personală aplicată pe mai multe pagini, stare bună.
Note:
Lucrare care trece în revistă izvoarele antice cele mai credibile și încearcă să reconstituie portretul marelui conducător roman.
”Pe când era cvestor, Cezar a ținut un discurs funebru la înmormîntarea mătușii sale Iulia, văduva lui Marius, mai mult pentru a se preamări pe el însuși:
” Mătușa mea- spunea Cezar- , după neamul mamei ei, descinde din regi, iar după neamul tatălui, din Zeii cei nemuritori. Căci din Ancus Martius coboară familia regală a Marcilor, nume pe care-l purta și mama mea, iar din Venus coboară ginta Iulia, din care face parte familia noastră. Este, așadar, în neamul nostru și maiestatea regilor, care au așa de mare putere asupra oamenilor, și venerația Zeilor, care stăpînesc pe regi. (Suetonius, Caesar, 6)”
În realitate, el aparținea unei vechi familii patriciene ce se pretindea descendentă din legendarul Iulius, fiul troianului Enea, refugiat pe meleagurile Lațiului, familie care dăduse prea puțini oameni iluștri Romei regale și republicane. ”
Preț: 7 lei
COD: A/ST/Tav8/016

Matei Millo

Carte:
Matei Millo
Autor:
N. Barbu
Editura:
Editura Meridiane, Colecția Figuri de seamă ale teatrului romînesc, tiraj 15 000 +160, 1963
Descriere:
17×23 cm, 28 pagini plus 30 pagini cu ilustrație alb-negru, hârtie velină cretată, ediția I, stare bună.

Note:

Matei Millo este prezentat din perspective diferite: actor, autor dramatic, profesor și creator de școală teatrală, simpatizant al pașoptiștilor, conducător vizionar al teatrelor din Iași și București. Rezultă o personalitate complexă care a contribuit la modernizarea teatrului autohton. Scrierile sale, și o parte din repertoriu, reflectă ideologic curentul pașoptist, sânt considerate arme culturale. Întreprinde numeroase turnee care se bucură de succes, inclusiv în Transilvania anului 1870, turneu semnalat de Gheorghe Bariț în presa vremii.

Un fragment referitor la turneul ardelean, consemnat de autorul lucrării:

În turneul întreprins de interpretul Chirițelor în Ardeal, în 1870, numeroși țărani din Zarand și regiunea Devei au asistat plini de entuziasm la spectacolele lui (…) Tot cu ocazia turneului, ziarul Magyar Polgar din ziua de 20 iunie 1870 scoate în evidență desăvârșitul talent al artistului, care dovedește pe lângă intuiție și o îndelungată practică.„ Se citează și un articol din „Federațiunea„ care subliniază succesul trupei condusă de Millo și arată că actorul este ales membru de onoare al ” Societății de lectură romînă” din Cluj.

Interesantă este și ilustrația cărții: actorul în diferite ipostaze, inclusiv în rolurile care l-au consacrat, portretele unor contemporani, afișe, coperțile unor scrieri din epocă, etc.

Preț: 10 lei

COD:  A/ST/MJ/005

dav
dav
dav

Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu

Carte:
Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu
Autor:
Nuţu Roşca
Editura:
Editura * 2009
Descriere:
15 x 21 cm, 272 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, iconografie alb-negru
Note:
Lucrare care evoca activitatea basarabeanului Daniel Ciugureanu, care din diverse funcţii oficiale a susţinut unirea cu România. Sunt trecute în revistă principalele sale acţiuni în acest sens, destinul său tragic şi nemeritat. Consultând şi alte lucrări pe această temă rezultă soarta nedreaptă (eufemistic vorbind) a multor intelectuali români din Basarabia care au acţionat pentru întregirea Patriei.
Preţ:
33 ron
COD: D/DR/J1/046

Dragoş Vodă, Apărător de neam şi lege

Carte:
Dragoş Vodă,
Apărător de neam şi lege
Autor:
Nuţu Roşca
Editura:
Editura *, Sighetu Marmaţiei, 2011
Descriere:
15 x 21 cm, 204 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, Note, Bibliografie, iconografie interesantă alb-negru
Note:
Doctor în filologie din 1978, implicat activ în viaţa cultura şi şi religioasă a Maramureşului, cetăţean de onoare al Sighetului din 2012, Nuţu Roşca a publicat 25 de cărţi, a publicat numeroase studii şi articole, a susţinut comunicări ştiinţifice în cadrul unor simpozioane de interes local şi national. Printre volumele semnate de acesta menţionăm: Onomastica din Valea Izei, Universitatea din Bucureşti, 1978, 26 p (teza de doctorat, reluată ulterior, adăugită şi adusă la dimensiuni specifice unui volum respectabil), Închisoarea elitei româneşti. Compendiu, Editura Gutinul S.R.L., Baia Mare, 1998, 164 p., Mănăstirea Săpânţa-Peri, 2003, Ed. A II-a, 2007, 130 p., Lirică populară din Maramureş, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2005, 258 p, Basarabia şi ministrul întregitor Daniel Ciugureanu, Sighetu Marmaţiei, 2009, 272 p. La o simplă răsfoire a materialelor existente în mediul virtual, se poate spune despre Nuţu Roşca că este un autor prolific, bine ancorat în comunitate, apreciat pentru scrierile filologice, considerat de unii un pic cam prea subiectiv, entuziast, atunci când abordează teme cultice sau ţinând de istoria autohtonă.
Dragoş Vodă, Apărător de neam şi lege, este un volum caracteristic autorului, abordarea subiectului fiind evident entuziastă, scriitura cursivă şi concisă, specifică filologului de profesie, bibliografia suficient de vastă pentru a da soliditate demersului. Este împărţit pe nouă capitole: Dragoş, voievod al Maramureşului; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte ortodoxe în Maramureş; O altă Moldovă; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte în Galiţia; Dragoş, voievod al Moldovei; Dragoş Vodă, ctitor de aşezăminte sfinte în Moldova; Împlinirea unui destin; Dragoş Vodă, după Dragoş Vodă; Concluzii.
Mi-au atras atenţia, în special, două dintre capitolele menţionate, deşi cartea în ansamblul ei este interesantă. În primul rând O altă Moldovă, secţiune care evocă intenţiile voievodului maramureşean de a edifica o ţară românească la nord de graniţele Maramureşului istoric, preocupările acestuia de a consolida elementul românesc din zona menţionată în plan material şi spiritual. Sunt aduse în atenţie cercetări ale istoricilor români şi străini care relevă existenţa, în secolele XII-XV, a cca. 500 (într-o variantă optimistă, peste 150 în cele mai prudente) aşezări valahe în nord, pe o arie vastă, care se întinde astăzi pe teritoriile Ucrainei vestice şi a Poloniei de sud. Dintre regiunile în care au fost identificate sate româneşti sunt amintite Haliciul, Galiţia, Podolia, Silezia, Samok, Sambor, Przemysi, etc., fiind citaţi savantul Ştefan Meteş şi prof. polonez Fr. Buyak, alături de alţi intelectuali care au făcut cercetări pe această temă, susţinători ai prezenţei semnificative a elementului etnic românesc în spaţiul nordic.
Capitolul Dragoş Vodă, după Dragoş Vodă, evidenţiază modul în care imaginea voievodului a reuşit să translateze veacurile prin creaţiile populare în primul rând, prin literatură, arte plastice, heraldică şi toponimie. Se face trimitere la scrieri vechi, unele inspirate de poveştile, legendele şi tradiţiile moldovene, altele având ca punct de plecare documente istorice: Cronica şi analele putnene, Cronica moldovenească, Cronica anonimă, Letopiseţul lui Grigore Ureche, etc. Reflectările în literatură amintesc de Mitropolitul Varlaam, Mitropolitul Dosoftei, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Mihai Eminescu, şi mulţi alţii.
Se poate concluziona că Nuţu Roşca a reuşit să creioneze un portret complex al voievodului moldo-maramureşean, un personaj interesant, cu influenţă pe teritorii suficient de întinse pentru a fi considerat important, despre care cred că se va mai scrie atât în plan ştiinţific, cât şi pe tărâm literar. Dincolo de unele reproşuri ce i s-au făcut prezentului studiu, poate cel mai dezbătut aspect referindu-se la faptul că autorul consideră actuala Biserică reformată din Sighetu Marmaţiei ca fiind o ctitorie a voievodului, teorie contestată de alţi intelectuali care s-au aplecat asupra subiectului (temă oarecum la fel de atractivă şi generatoare de patimi ca şi cea referitoare la originea numelui Sighet, care desemnează vechea capitală a Maramureşului istoric), volumul rămâne unul incitant, valoros prin datele şi interpretările înserate, care merită parcurs de oricine este interesat de subiectul abordat.

COD: A/ST/mj/006

Vînătorul negru

Carte:DSC03492
Vînătorul negru
Autor:
Pierre Vidal- Naquet
Editura:
Editura Eminescu, Colecţia Clepsidra, 1985
Descriere:
12 x x 17 cm, 542 pagini, stare bună, traducere de Zoe Petre, scurtă consemnare a cumpărătorului, ilustraţia copertei de Aurel Bulacu, Cuvântul traducătorului, Note, Cuvânt înaite, Cuvânt înaite la ediţia română.
Note:
Pierre Emmanuel Vidal-Naquet (1930- 2006), a fost istoric francez, specializat în istoria Greciei antice, însă a fost preocupat şi de alte teme, precum Războiul din Algeria, conflictul israeliano-arab, dictatura coloneilor din Grecia.
Vînătorul negru, având subtitlul Forme de gândire şi forme de sociatate în lumea greacă, reprezintă o interesantă incursiune într-o lume de mult apusă dar ale cărei ecouri dăinuie încă în mintea şi reflexele europenilor. Nu puţini sunt cei care susţin că Europa s-a edificat pe modelele de gândire şi organizare din Grecia antică, afluxul principal de informaţie filosofică, culturală, politică, etc, venind tocmai în epoca Renaşterii. După Zoe Petre, ceea ce este extrem de fertil în demersul lui Pierre Vidal- Naquet este, într-adevăr, pemanenta confruntare între fapte şi reprezentări, între cadrul socio-politic şi instituţional al istoriei Greciei şi modul în care aceste structuri sânt concepute şi exprimate de colectivităţile umane a căror devenire o ordonează. Iar autorul ne lămureşte, în Cuvânt înainte, atât despre forma volumului, reunirea mai multor articole cu temă comună, cât şi privind conţinutul acestuia, respectiv interpretarea, analiza, punerea în context a numeroase texte literare, filosofice, povestiri mitologice, confruntarea acestora cu izvoarele care descriu practicile sociale ale vremii, adică războiul, sclavia, ritualurile de iniţiere ale tinerilor, etc.

Structural, cartea este împărţită în patru capitole, fiecare tratând teme bine definite: Spaţiul şi timpul; Tinerii şi războinicii; Femeile , sclavii, meşteşugarii; Cetatea: gândită, trăită. Parcurgând-o, cititorul descoperă sau redescoperă, concepţiile vechilor greci despre timpul liniar şi cel spiral, apariţia lumii cunoscute, a zeilor şi a oamenilor, opoziţiile fundamentale din sistemul filosofic grecesc, rolul şi locul diferitelor categorii sociale  în sociatatea arhaică, structura armatei, tactici clasice de luptă şi inovaţii care au hotărât soarta unor confruntări, iniţierea tinerilor şi riturile care îi însoţesc în drumul lor spre statutul de cetăţean cu drepturi depline, etc.

Preţ:
9 ron

COD: A/DR/J1/019