Categorie: drept

Codul de Procedură Penală „Carol II”

Carte:DSC02627

Codul de Procedură Penală „Carol II”, Colecţiunea legislaţiei uzuale nr. 28

Autor:

Const. Gr. C. Zotta

Editura:

Editura Cugetarea- Georgescu Delafras, 1940, ediţia a III-a, corectată după Ediţiunea Oficială a Ministerului de Justiţie

Descriere:

14 x 20 cm, 140 pagini, stare bună, cu excepţia copertei destul de uzate în zona cotorului, ştampila unui avocat clujean, interiorul fără probleme.

Note:

Const. Gr. C. Zotta, la ora redactării consilier la Curtea de Apel şi asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reuneşte în prezentul volum legislaţia privind Codul de Procedură Penală, actualizat cu toate modificările succesive până în momentul redactarii, începând cu varianta publicată în M.O. nr. 66 din 1936.

Preţ:

125 ron

COD: A/mj/s2/016

Codul Comercial Român

Carte:DSC02205

Codul Comercial Român, Colecţiunea Legislaţiei Uzuale, nr.106

Autor:

Const. Gr. C. Zotta

Editura:

Editura Librăriei R. Cioflec, 1945

Descriere:

14 x 20 cm, 482 pagini, stare bună, cu excepţia copertei destul de uzate în zona cotorului, ştampila unui avocat clujean, semnătura unui deţinător cu creion roşu, interiorul fără probleme.

Note:

Const. Gr. C. Zotta, la ora redactării consilier la Curtea de Apel şi asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reuneşte în prezentul volum legislaţia privind Codul Comercial Român din 1887, actualizat cu toate modificările succesive până în momentul redactarii.

Sunt prezentate actele normative care reglementează Cambia, Cecul, Firmele, Registrul comerţului, Concurenţa neloială, actele şi faptele de comerţ, diferitele tipuri de societăţi comerciale, falimentul, asigurările, etc.

Preţ:

179 ron

COD: A/ST/TAV8/001

Legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Carte:DSC02204

Legea pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Colecţiunea legislaţiei uzuale, nr. 135

Autor:

Const. Gr. C. Zotta

Editura:

Editura R. Cioflec, 1945

Descriere:

14 x 20 cm, 30 pagini, stare bună, ştampila unui avocat clujean

Note:

Const. Gr. C. Zotta, la ora redactării consilier la Curtea de Apel şi asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reuneşte în prezenta broşură, actele normative referitoare la organizarea şi funcţionarea instituţiei în discuţie, în vigoare la data redactării acesteia.

Sunt reglementate aspecte ce ţin de personalul Curţii, organizarea completelor de judecată, competenţe, condiţiile de formă şi fond ale recursului în casare, efectele casării, excepţii, etc.

Preţ:

59 ron

COD:D/S/MJ2/059

Dreptul Internaţional şi Cosmosul

Carte:DSC02213

Dreptul Internaţional şi Cosmosul

Autor:

C. Andronovici

Editura:

Editura Junimea, 1981

Descriere:

13 x 20 cm, 172 pagini, stare bună

Note:

Studiul de faţă defineşte Dreptul cosmic ca o parte a Dreptului internaţional şi ca o prelungire firească a Dreptului aerian. Evident, este o ramură mai nouă a Dreptului internaţional, a cărei legiferare s-a impus odată cu dezvoltarea tehnologică care a permis explorarea şi, într-un viitor proiectabil, exploatarea resurselor sale suficient de variate pentru a stârni interesul tărilor cu potenţial ştiinţific şi tehnic, dar şi a celor care doar schiţează sau visează la o astfel de tehnologie.

Dintre temele abordate: obiectul Dreptului cosmic, principii şi norme în materie, telecomunicaţiile şi teledetecţia spaţială, exploatarea şi folosirea Lunii.

Preţ:

7 ron

COD: A/mj/s2/035

Graţieri şi Amnistii

Carte:DSC02207

Graţieri şi Amnistii, Colecţiunea Legislaţiei Uzuale, nr.150

Autor:

Const. Gr. C. Zotta

Editura:

Editura R. Cioflec, 1945

Descriere:

15 x 21 cm, 38 pagini, stare bună, cu excepţia copertei destul de uzate în zona cotorului, ştampila unui avocat clujean

Note:

Const. Gr. C. Zotta, la ora redactării consilier la Curtea de Apel şi asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reuneşte în prezenta broşură, actele normative referitoare la instituţia Graţierii şi cea a Amnistiei, continuând cu o serie de comentarii ce fac parte din secţiunea Jurisprudenţa recentă în materie de Amnistie şi Graţiere. Actele incluse în broşură sunt:

Înaltul Decret Regal (IDR) nr. 1091 din 11 Aprilie 1945, pentru graţieri, remiteri şi comutări de pedepse;

IDR nr. 1092 din 11 Aprilie 1945, pentru amnistierea unor infracţiuni;

Circulara Ministerului de Justiţie, pentru aplicarea IDR de amnistie nr. 1624 din 23 August 1944.

Toate aceste acte normative sunt semnate de Ministrul Justiţiei, Lucreţiu Pătrăşcanu, iar Circulara…, prezintă evident interes istoric, atât prin data semnării, cât şi prin conţinut. Astfel, printre infracţiunile avute în vedere sunt cele privind crime şi delicte contra siguranţei exterioare a Statului, cele referitoare la Înaltă trădare şi spionaj, crimele şi delictele contra siguranţei interioare a Statului, etc. Evident, un document care reflecta schimbările politice interne şi externe, schimbări ce aveau să influenţeze şi să guverneze viaţa românilor vreme de 50 de ani.

Preţ:

59 ron

COD: A/ST/TAV10/001