Categorie: brosuri

Catalog Nicolae Maniu

Carte:
Catalog Nicolae Maniu
Autor:
Nicolae Maniu
Editura:
Editat de European Art Gallery, 2010
Descriere:
21 x 29 cm, 45 pagini, stare foarte bună, reproduceri după picturile lui Maniu, color, format mare, Cuvânt înainte de Radu Boroianu, alitate suport si tipar foarte buna
Note:
Nicolae Maniu născut în 1944 în Turda, Cluj, trăitor în Germania din 1983, iar din 1993 în Franţa, deţinător a mai multor premii şi distincţii internaţionale. În 2014 a organizat o mare şi importantă expoziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Cluj, prilej pentru iubitorii de artă să-i urmărească traseul artistic, devenirea şi căutările identităţii artistice. Este considerat unul dintre cei mai bine vânduţi pictori români.

Lucrarile artistului pot fi vazute si pe pagina de facebook
Preţ:
25 ron
COD: A/ST/TAV/004

Catalog Michael Lassel

Carte:
Catalog Michael Lassel
Autor:
Michael Lassel
Editura:
Editat de European Art Gallery, 2010
Descriere:
21 x 29 cm, 46 pagini, stare foarte bună, reproduceri după picturile lui Lassel, color, format mare, Cuvânt înainte de Radu Boroianu, Biografia pictorului, calitate suport si tipar foarte buna
Note:
Michael Lassel, născut în 1948 în Logig, Mureş, trăitor în Germania din 1986, deţinător a mai multor premii şi distincţii internaţionale. Creator a unei picturi fascinante, cu trimiteri filosofice, mesaje încifrate, uneori chiar din sfera ocultismului, artistul impresionează ori de câte ori opera sa intră în contact cu publicul avizat.
Preţ:
25 ron

COD: A/ST/TAV/005

Flora şi vegetaţia briologică din Rezervaţia ştiinţifică a Parcului Naţional Retezat

Carte:
Flora şi vegetaţia briologică din Rezervaţia ştiinţifică a Parcului Naţional Retezat
Autor:
Emanuel Plămadă
Editura:
Editat de Universitatea Bucureşti, 1976
Descriere:
17 x 24 cm, 25 pagini, stare bună, broşură cu autograf, tabele, schiţe
Note:
Broşura este un rezumat al tezei de doctorat susţinută de Emanuel Plămadă, reprezintă rezultatul cercetărilor întreprinse pe teren şi laborator în perioada 1965- 1974 şi a fost coordonană ştiinţific de Tr. I. Ştefureac.
Din cuprinsul lucrării: Flora briofitică, Vegetaţia briofitică, Concluzii.
Preţ:
14 ron

COD: A/ST/J1/024

L’histoire de l’art

Carte:DSC03641 DSC03642
L’histoire de l’art
Autor:
Emile Male
Editura:
Editura Librarie Larousse
Descriere:
13 x 19 cm, 23 plus 16 pagini anexe, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători datată 1939, extras din catalogul Larousse cu ştampilă dreptunghiulară „prix annules”, timbru cu Librăriile Joseph Gibert aplicat pe coperta a doua.
Note:
Broşură tipărită cel mai probabil în 1933 după textul lui Male din 1915, redactat de acesta cu ocazia participării Franţei la Expoziţia universală şi internaţională organizatăla San Francisco. Trece în revistă realizările franceze în domeniu din secolul al XVII-lea, fiind subliniate operele unor intelectuali din epocă.
Preţ:
45 ron

COD: D/ST/J1/006

Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri

Carte:DSC03597 DSC03598
Mitropolitul Dosoftei
Psalmi în versuri
Autor:
Dosoftei, D. Murăraşu
Editura:
Editura Cartea Românească, 1943
Descriere:
12 x 19 cm, 48 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, timbru „Casa scriitorilor” aplicat pe coperta 4, câteva pasaje subliniate cu creion negru
Note:
Dumitru (Dimitrie) Morăraşu, 26 nov. 1896, Botoşani – 19 oct. 1984, Bucureşti, istoric literar, publicist, traducător, doctor în litere cu lucrarea Naţionalismul lui Eminescu (1932). Desfăşoară o bogată activitate publicistică şi redacţională, între 1941-1942 fiind redactor la Revista Societăţii „Tinerimea Română”, colaborând totodată la revistele literare şi culturale ale vremii: Ateneu, Azi, Cronica, Familia, Făt-Frumos, Luceafărul, Preocupări literare, Revista germaniştilor români, Revista tineretului, România literară, Steaua, Tânărul scriitor, Viaţa Românească ş.a.
Dintre scrierile sale amintim:  La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres antiques en France: (1500-1549) (Paris: Librairie Universitaire J. Gamber, 1928), Mărturii în legătură cu originea lui M. Eminescu (Bucureşti: Editura Societăţii „Prietenii istoriei literare”, 1931), Naţionalismul lui Eminescu (Bucureşti: Editura Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932,  Eminescu şi clasicismul greco-latin (Bucureşti: Tipografia Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932), Istoria literaturii române (Bucureşti: Cartea Românească, 1940).
A contribuit la o serie de ediţii comentate, studii introductive, prefeţe: M. Eminescu – Scrieri politice (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), I.L. Caragiale – Teatru (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), M. Eminescu – Scrieri literare (Craiova: Scrisul Românesc, 1935),  D. Cantemir – Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor (Bucureşti: Cartea Românească, 1943),  BIBLIA lui Şerban Cantacuzino – 1688 (Bucureşti, 1944), Bucureşti, etc.
Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri este o ediţie îngrijită şi prefaţată de Murărescu, beneficiind şi de un Glosar, ataşat la sfîrşitul studiului. Autorul consideră că Dosoftei este de origine aromână, un argument lingvistic în acest sens fiind tocmai vocabularul utilizat în lucrarea prefaţată, unde pot fi identificaţi termeni provenind din sudul Dunării. Totodată, îl situează pe autorul Psalmilor în versuri în galeria celor care au contribuit la „frământarea graiului nostru, pentru a-l face capabil de redarea unui înalt fond moral şi artistic”. Concluzionează că Psalmii în versuri merită un loc în istoria literară autohtonă, mai ales că încercările de versificare anterioare lui Dosoftei, (ex: Udrişte Năsturel, Varlaam ) sunt foarte modeste.
Menţionăm că selecţia lui Murăraşu include doar o parte din psalmii versificaţi ai mitropolitului Dosoftei, anume cei consideraţi cu adevărat demni de a intra în atenţia posterităţii din perspectivă literară.

Preţ:

33 ron

COD:D/S/MJ2/041