Categorie: medicina

Mirajul veşniciei

Carte:
Mirajul veşniciei
Autor:
Ieremia Lenghel
Editura:
Editura Viaţa Medicală Românească, 2005
Descriere:
17 x 23 cm, 74 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, iconografie de calitate
Note:
Volum de eseuri despre „artă şi artterapie” (Autorul) al unui „ psihiatru cu bogată experienţă şi vădite aptitudini literare şi artistice” (Prefaţa).
În prima parte a volumului, autorul trece în revistă concepte precum psihoterapia non- verbala, patografie, psihopatologia expresiei în context tridimensional, expresia extraverbală, în paralel cu trimiteri la operele unor pictori precum van Gogh, Dali, Chagal, Bosch, etc.
În partea a doua, se referă la activitatea sa cu un număr de şapte subiecţi supuşi procedurilor specifice artterapiei, pentru ca în final să ne prezinte creaţiile celor implicaţi în procesul terapeutic. Rezultă 14 pagini de reproduceri interesante, urmate de scurte note explicative privind pacientul şi picturile sau desenele realizate în acest context.
Preţ:
33 ron

COD: A/ST/J2/003

Visul

Carte:
Visul
Autor:
Liviu Popoviciu
Editura:
Editura Dacia, 1978
Descriere:
18 x 25 cm, 276 pagini, stare bună, coperta de Vasile Pop Silaghi, desene, schiţe explicative
Note:
Lucrarea tratează aspecte ce ţin de fiziologia, psihologia şi patologia visului. Din ultima categorie menţionăm: visul în patologia psihiatrică, halucinoza pedunculară, coşmarul, etc.
Preţ:
22 ron

COD: A/ST/J2/002

Diagnosticul hematologic

Carte:DSC03604 DSC03605 DSC03607
Diagnosticul hematologic, vol. I, II
Autor:
R. Tănăsescu
Editura:
Editura Dacia, 1974
Descriere:
21 x 27 cm, 80 plus 136 pagini, stare bună, carte cu autograf, Cuvânt înainte de Octavian Fodor, Prefaţa autorului, numeroase planşe explicative alb-negru şi color.
Note:
Radu Tănăsescu, prof. la Clinica Medicală III din Cluj-Napoca, îşi aduce contribuţia substanţială la cunoaşterea mai profundă a problematicii abordate, cartea reflectând atât cunoştinţele teoretice acumulate în timp, cât şi informaţiile culese, analizate şi sintetizate ca urmare a unei îndelungi experienţe practice, ca responsabil şi coordonator al laboratoarelor clinicii clijene.
Câteva capitole din cele două volume: Procedee uzuale de explorare biomorfologică sanguină, Diagnosticul hemopatiilor benigne, Diagnosticul mielopatiilor cu insuficienţă medulară, Diagnosticul hemopatiilor maligne, Elemente de diagnostic citologic în cancer.
Preţ:
65 ron

COD: A/ST/TAV8/009

Iatrogenozele

Carte:DSC03378
Iatrogenozele
Autor:
Georgeta Elena Rîndaşu
Editura:
Editura Medicală, 1981
Descriere:
15 x 20 cm, 230 pagini, stare bună, coperta de Violeta Comşa, tabele explicative
Note:
Lucrare ştiinţifică dedicată infecţiilor intraspitaliceşti, analizând fenomenul din perspectiva surselor de infectare, a căilor de transmitere, cauzelor favorizante, aspectelor clinice, tratamentul acestora, etc.
Preţ:
33 ron

COD: A/ST/TAV5/003

Lipidologie clinică Patologie lipidică tisulară

DSC01202Carte:

Lipidologie clinică

Patologie lipidică tisulară

Autor:

Iulian Mincu, Nicolae Hâncu

Editura:

Editura Medicală, 1983

Descriere:

18 x 15 cm, 600 pagini, stare foarte bună, semnătura cumpărătorului, bonul de casă original, tabele, scheme, desene explicative

Note:

Astăzi, Iulian Mincu este perceput drept medicul lui Ceauşescu sau inventatorul alimentaţiei ştiinţifice care a condus la înfometarea populaţiei iar Nicolae Hâncu este un renumit nutriţionist cu apariţii televizate constante pe posturile clujene. Ieri, adică la data redactării acestei lucrări, cei doi erau doctori în boli metabolice, specialişti incontestabili, unul în capitală, celălat la Cluj. Istoria imagologică nu iartă nici ştiinţa, darămite alte domenii mai expuse reprezentărilor colective induse de interese partinice.

Lipidologia clinică este o lucrare în trei volume, actualul fiind al doilea din serie, primul fiind dedicat Dislipidemiilor, iar ultimul, Aterogenezei. Reuneşte două aspecte principale, obezitatea şi erorile metabolice înăscute, ambele având ca numitor comun anomaliile lipidice predominant tisulare. Baza acestei monografii o constituie obezitatea, boală sau sindrom cu o triplă nocovitate: biologică, estetică şi socio-economică.

Din cuprins rezultă că volumul tratează pe larg aspecte ce ţin de ţesutul adipos- tipuri, structură, compoziţie, celuralitatea şi masa totală a ţesutului adipos, lipogeneza, lipoliza, metabolismul colesterelolului şi interacţiunea lipidelor cu hormonii, lipodistrofiile, obezitatea sub toate aspectele, complicaţiile, asociaţiile morbide şi factorii de risc ce decurg din obezitate, etc.

Evident, o lucrare utilă atât specialiştilor, cât şi persoanelor care doresc să-şi monitorizeze starea de sănătate pe baze ştiinţifice.

Preţ:

59 ron

COD: A/ST/TAV8/006