Categorie: carti cu autograf

Hristosul de tablă

Carte: 

dav

Hristosul de tablă
Autor:
Mihai Hafia Traista
Editura:
Mantaua lui Gogol, 2021
Descriere:
13×20 cm, 144 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, coperta Stepan C.D. Traista, prefața de Corneliu Irod, Cuvânt înainte de Mihai H. Traista.

Note: Un scriitor contemporan care merită citit…

”Îngerul ninsorii cu aripi de ger și chip de viscol, asemenea unui vultur îmbătat de vin de cucută albă din pocalul zeului de gheață, s-a pogorât din înaltul cerului și urlând ca o haită de lupi înfometată de lumina lunii valahe, învârtind sabia de crivăț, gonea besmetic pe ulițe, scuturând din răsputeri Hristosul de tablă despuiat și zgribulit, răstignit pe o cruce de gorun, uitat de oameni la răspântia de la marginea satului.

Poate că ei, oamenii, s-au obișnuit atât de mult cu el încât nu-i mai simțeau prezența, nu le mai păsa de privirea lui ruginită, ce veghea cu un ochi ulița lui Busuioc, iar cu celălalt pe cea a Tătarului, mai precis casa Măriei a lui Petrea Zăvoi, poreclită în sat- Măria Curdefier.

Numai el- Hristosul, bietul de el, cunoștea toate tainele Mariei, la fel cum îi cunoștea după chip și chiar după umblet pe toți feciorii satului care se furișau hoțește spre casa ei. Îi petrecea cu privirea, în zorii zilei, când plecau de la ea descătușați de poverile dragostei trupești- curați și goi la fel ca primul om, înainte de a mușca mărul crețesc otrăvit cu venin de femeie.

(Mihai H. TraistaHristosul de tablă)

Preț: 50 lei

COD:  D/ST/J/017

*indisponibilă

Solitudini

Carte:


Solitudini
Autor:
Dimitrie Danciu
Editura:
Editura Lanuri, Mediaș, 1939
Descriere:
16×22 cm, 48 pagini, stare bună, carte cu autograf

Note: Dimitrie Danciu, 1912-1999, născut în comuna Săcel, Maramureș, de profesie inginer, fost membru al USR, filiala Cluj, debutează în 1934 cu schița Lidia, apărută în revista Scînteia din Iași. Membru al grupării cristalizate în jurul revistei Lanuri din Mediaș.

Solitudini, volum apărut în 1939 în 400 de exemplare, este cartea sa de debut. Poeziile au o muzicalitate evidentă, natura fiind mereu prezentă, calmă, fundal perfect pentru stările sale sufletești, evocând o anume fragilitate, poate și o neadaptare deplină la realitățile sociale ale vremii. Apar teme recurente: toamna, pădurea, vântul, apusul, melancolia, visul, puse în ecuație cu talent și tandrețe.

Preț: 50 lei

COD:  A/ST/MJ/007

Umbra vine de mult mai departe

Carte:
Umbra vine de mult mai departe
Autor:
Echim Vancea
Editura:
Editura Junimea, Iași, Colecția Atrium, 2017
Descriere:
12×20 cm, 88 pagini, necartonată, stare foarte bună, carte cu autograf.
Note:
„La Echim Vancea, sentimentul eminescian al trecerii vremii se personalizează în ceea ce aș numi o poezie a vecerniei (un cuvânt cu frecvență remarcabilă), a unui octombrie care constituie realitatea și ficțiunea lirică, sursa unei inepuizabile tristeți dar și a speranței pentru că e semnul unui anotimp muribund dar și a amorului…”
(Ioan Holban– coperta a IV-a)

 

Echim Vancea/ scrisoare

 

sunt pretutindeni unde suferă întunericul
nu ezită să ierte câteva picături de sânge
ademenite de puterile tale
numai liniște să fie pe maluri

obosită ziua să ne poarte
de grijă
nu mai recunoaște strigătul de ajutor al hulubilor

din când în când
se oprește tremurând
pe acoperișul casei din colț

presimt căderea frunzei după ușorul leșin al lunii
aștept să se facă târgul dintre trupurile reci
în lipsă de ceva mai bun
îți scriu această scrisoare care-mi face poftă
de glumă

 

Echim Vancea/ deznodământ

 

prea multă lumină pentru ca dragostea
să se împlinească
și prea puțin fum acoperă ochii somnului
pentru a se putea vorbi de tăcere

iarba nătângă gata-i să-ndure privirea
cu care o împresor fără a se mai întreba
dacă oglinda ei oarbă
îi îngăduie să ardem
cu o umbră mai mult-

ochii bolnavi ai pământului
se închid neînvățați cu legea luminii
coloane de mușuroaie se întind peste urme-
în negura serii
o mână de frunze lăsată ca semn de trecere
este trecută de pe un mal pe altul
dispărând în zborul
ascuns undeva în adâncuri

Preţ:
*
COD:  A/ST/TAV1/0109

Lumina mirării

Carte:
Lumina mirării
Autor:
Daniela Cecilia Bogdan
Editura:
Editura Samuel, Mediaș, 2018
Descriere:
15 x 21 cm, 102 pagini, necartonată, stare foarte bună, carte cu autograf.
Note:
“Această carte cuprinde o parte din spiritualitatea ortodoxă orală, care, de cele mai multe ori rămâne anonimă, poate din lipsă de curaj, din smerenie, din dorința de a păstra taina trăirilor sau din neștiință, cu toate că acele relatate sunt trăite foarte intens.
Am adunat istorioare, întâmplări, fapte adevărate, care au un conținut moral și duhovnicesc.
Sunt mărturisiri adevărate ale unor oameni de bună credință, preoți, preotese, credincioși, vrednici de crezare.” (Daniela Cecilia Bogdan)

Preţ:
*
COD:  A/ST/TAV1/0107

În aburul pietrei

Trei carti plus o excursie

Carte:
În aburul pietrei
Autor:
Daniela Cecilia Bogdan
Editura:
Editura Cezara Codruța Marica, Târgu- Mureș, 2013
Descriere:
13 x 20 cm, 80 pagini, necartonată, stare foarte bună, carte cu autograf
Note:
„Prin noua sa carte, tandră, răscolitoare și șlefuită ca piatra de râu, luând cuvânt din Cuvânt, Daniela Cecilia Bogdan așază sentimentul iubirii în timpul pur al unei Cântări a Cântărilor. Iubirea, ca întâmplare a vieții, e o altă trezire a ființei, e mirare, durere și înălțare, cu gust de înflorire, sublim și veșnicie ”
(Valentin Marica)

Sub răscruci
se mai poate visa.
E ca și cum
începutul de trecere
mai opintește chemări
dintr-o viață
neîncepută încă.
(Unde?)

Ascultă
cum îngenunchează
numele meu
în pridvorul
fără somn
al singurătății tale.
(Pridvorul singurătății)

Preţ:
x
COD:  D/s/j/33xx