Categorie: apicultura

Produsele apicole şi alte remedii naturale în reumatism, vol. II

Carte:DSC02233

Produsele apicole şi alte remedii naturale în reumatism, vol. II

Autor:

D.C. Jarvis

Editura:

Editura Apimondia, 1976

Descriere:

17 x 24 cm, 102 pagini, stare bună, cu excepţia copertei cu urme de uzură, traducere de Horst Sill

Note:

Din cuprins: Soluţia Lugol şi utilitatea ei, Reumaticul şi vremea, Secretul alimentaţiei din Vermont, Tratarea bolilor reumatismale.

Preţ:

16 ron

COD: A/ST/J2/004

Stupăritul

Carte:DSC02065

Stupăritul, vol. I

Autor:

Const. L. Hristea

Editura:

Editura Cartea Românească,ediţia a II-a, anii 1940- estimare

Descriere:

18 x 24 cm, 409 pagini, stare bună, recopertată, acum cu copertă cartonată, câteva scurte consemnări ale celui de-al doilea deţinător, datare 14.VI. 1947 a primului deţinător, numeroase planşe şi desene explicative

Note:

Stupăritul, Tratat complet de apicultură, „revăzut şi complectat”, Lucrare Premiată de Academia Română şi onorată cu Medalia de aur şi Diploma de onoare în Franţa, sunt câteva dintre atributele înscrise pe pagina de gardă a acestei cărţi, destul de rare pentru a fi dorită atât de pasionaţii din domeniul apicol, cât şi de colecţionarii de cărţi.

Prima ediţie a apărut în 1935 şi s-a epuizat rapid de vreme ce autorul consemnează în Prefaţa ediţiei prezente :

Graba cu care lucrarea aceasta s’a vândut, în mai puţin de un an dela apariţie, cât şi cerinţa repetată a sutelor de apicultori ce m’au rugat să o retipăresc pentru a avea lucrarea, m’au îndemnat să dau drumul celei de a doua ediţie.”

Din cuprinsul lucrării:

  • Ordinul Hymenopterelor

  • Felurite rase de albine

  • Regina şi viaţa ei

  • Albinele ouătoare

  • Vieaţa albinelor şi funcţiile ce le îndeplinesc în stupăritul

  • Stupina

  • Conducerea unei prisăci primitive

  • Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un stup, etc.

Preţ:

280 ron

s t o c    e p u i z a t 

Manualul apicultorului

Carte:DSC01193

Manualul apicultorului

Autor:

V. Alexandru, I. Barac, V. Bereş, I. Cîrnu, etc.

Editura:

Editată de Asociaţia Crescătorilor de Albine din R.S.R., 1972, ediţia a II-a completată şi revizuită

Descriere:

17 x 24 cm, 306 pagini, stare bună, cotor parţial dezlipit, pete maronii pe mai multe pagini în afara textului, imagini, scheme, desene explicative, pe ultima pagină, erata, consemnată o reţetă cu pix albastru

Note:

Prima ediţie a lucrării a apărut în 1966, dar tirajul s-a epuizat rapid aşa că s-a simţit nevoia unei reeditări. Sunt abordate aspecte ce vizează: clasificarea albinelor, înfiinţarea stupinei, îngrijirea albinelor pe sezoane, produsele apicole, bolile care afectează albinele, calendarul lucrărilor în stupină pe luni.

Preţ:

47 ron

s t o c    e p u i z a t

A.B.C… Apicol, vol. II

Carte:DSC01195

A.B.C… Apicol, vol. II de la litera M la Z

Autor:

Const. L. Hristea, L.S. Pădurean

Editura:

Editura Agro-Silvică, 1967

Descriere:

17 x 24 cm, 350 pagini, stare bună, desene, scheme, tabele explicative, copertă Lebaci Mihai, consemnare din care rezultă că volumul a fost donat de la un deţinător la altul în 1978

Note:

Volumul este conceput sub forma unui dicţionar explicativ al tuturor termenilor legaţi direct sau indirect de activităţile apicole. Astfel, printre termenii incluşi, putem întâlni precizări interesante despre: lupta între mătci pentru supremaţie, numărul de trântori necesari pentru împerecherea mătcii, contaminarea stupilor şi evoluţiile bolilor, polenizarea, roirea provizorie, zborul tardiv forţat de toamnă, etc

Preţ:

67 ron

s t o c    e p u i z a t

Apicultura şi baza meliferă

Carte:DSC01166

Apicultura şi baza meliferă

Autor:

V. Petruş, I. Oprişan

Editura:

Editura Agro- Silvică, 1964

Descriere:

15 x 21 cm, 326 pagini, stare bună, coperta cu urme de uzură, ştampila rotundă a comunei Botiza de pe vremea Regiunii Maramureş pe pagina de gardă şi pe următoarele două, coperta de Ion Nicolau, coperta I dezlipită de corpul cărţii, de care se ţine prin materialul textil original de la cotor, desene, scheme, tabele explicative alb-negru, corpul cărţii integral, fără probleme

Note:

Principalele capitole ale lucrării tratează biologia familiei de albine, inventarul şi utilajele apicole, creşterea şi îngrijirea albinelor, produsele apicole, bolile şi dăunătorii albinelor, baza meliferă, planificarea muncii şi evidenţa în apicultură.

Preţ:

49 ron

s t o c    e p u i z a t