Categorie: filozofie

Etica

Carte:DSC03645 DSC03646
Etica
Autor:
Emilia Bogdan, Alexandru Bogdan
Editura:
Editura Adevărul S.A., ediţia I-a, 1935
Descriere:
13 x 20 cm, 320 pagini, stare bună, carte cu autograf, ex.nr. 1309, iconografie alb-negru, ştampilă alb-negru pe pagina de gardă, practic toară cartea este subliniată cu creion negru plus un număr important de adnotări, comentarii.
Note:
Manualul de Etică destinat elevilor de clasa a VIII-secundară, a fost publicat sub direcţia ştiinţifică a profesorului C. Rădulescu- Motru şi a fost aprobat de Ministerul instrucţiunii prin ord. nr. 697/935. A cunoscut mai multe reeditări, fiind considerat un manual reuşit.
Este structurat pe XXI de capitole printre care: Faptele morale şi aspectul lor obiectiv, Direcţiile etice ale antichităţii, Evoluţionismul, Egoismul şi altruismul, Morala şi vieaţa socială, Morala profesională, Morala şi vieaţa politică, criza morală a epocii moderne.
Lucrarea trece în revistă gânditorii care s-au aplecat asupra problematicii ce ţine de etică şi morală, sistemele de etică imaginate de-a lungul timpului, valorile, principiile şi faptele morale. Dintre sistemele, curentele de gândire în materie, enumerăm: presocraticii, epicurismul, stoicismul, creştinismul, apriorismul, kantianismul, utilitarismul, etc.
Un manual care ar putea sta şi astazi pe băncile elevilor, studenţilor sau a politicienilor.
Preţ:
130 ron

COD: D/ST/J1/033

Istoria- perpetuă pendulare între tragic şi măreţ

Carte:DSC00817

Istoria- perpetuă pendulare între tragic şi măreţ

Autor:

George Petrovai

Editura:

Editura Echim, 2005

Descriere:

13×20 cm, 124 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, coperta de Echim Vancea, prefaţă de Nuţu Roşca

Note:

O carte interesantă care continuă dezbateri ce ţin de filosofia istoriei umanităţii, abordând problematici ce vizează raportul dintre mase şi personalităţi, caracteristicile identitare ale popoarelor, subiectivitatea scriiturilor istorice ori modelul matematic al procesualităţii istorice.

Preţ:

59 ron

COD: D/DR/J1/038

Puterea calmului

Carte:

Puterea calmului

Autor:

Yoritomo Tashi

Editura:

Editura Zalmoxis, 1994

Descriere:

13×20 cm, 58 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători

Note:

Yoritomo Tashi, filozof şi înalt funcţionar de stat japonez trăitor prin veacul al XII-lea, s-a bucurat de mare faimă şi apreciere în rândul japonezilor din toate stările pentru erudiţia şi cumpătarea sa. Notorietatea lui Tashi nu s-a diminuat odată cu trecerea anilor, dimpotrivă s-a accentuat, atât în calitate de gânditor, cât şi în cea de om de stat, fiind acreditat cu reformarea statului medieval japonez.

Gândirea lui Tashi, care militează pentru cumpătare şi echilibru, precum şi pentru alte numeroase atribute ce pot fi subsumate termenului filozofic de calm a fost transmisă din generaţie în generaţie, constituindu-se într-un veritabil cod de conduită în orice situaţie, ajungând astfel până la noi cu sprijinul editurii clujene.

Printre capitolele cărţii se numără cele care abordează : disciplina şi automatismele, cele patru calităţi dominante, scav şi stăpân, stările superioare de Calm, etc.

Preţ:

33 ron

stoc epuizat

Probleme filozofice ale ştiinţelor naturii

Carte:

Probleme filozofice ale ştiinţelor naturii

Autor:

Institutul de studii româno-sovietic, colectiv

Editura:

Editura Academiei, 1960

Descriere:

15 x 20 cm, 232 pagini, stare bună, numeroase tabele şi desene explicative.

Note:

Volumul reuneşte materiale prezentate în cadrul Lucrărilor consfătuirii ştiinţifice romîno-sovietice (e prima dată când văd scris român cu î din i) din 25-27 iunie 1959. de la Bucureşti. Pe lângă materialele prezentate la consfătuire cartea include şi discuţiile ce au avut loc pe marginea temelor prezentate. Cartea era destinată cercetătorilor români, motiv pentru care a fost tipărită în doar 800 de exemplare, şi supune atenţiei probleme ce ţin de abordarea filozofică a fizicii, matematicii, astronomiei şi biologiei.

Printre numele întâlnite în volum se numără: Iorgu Iordan, Ş. Ţiţeica, G. Naan din Estonia, Gr. Moisil, N. Bodnariuc, V.P. Certkov şi mulţi alţii. Câteva teme desbătute: vârsta şi structura universului, determinismul în mecanica cuantică, logicile cu mai multe valori şi circuitele cu contacte şi relee.

Preţ:

36 ron

COD: a/st/m/033

Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru

Carte:

Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru

Autor:

Costantin Noica

Editura:

Editura Humanitas, 1990

Descriere:

12,5 x 20 cm, 125 pagini, stare foarte bună

Note:

Constantin Noica (1918-1987) a fost filozof, eseist, poet şi publicist provenit dintr-o familie cu sorginte aromână. În perioada interbelică a frecventat cercurile legionare şi a scris materiale care converg spre o astfel de orientare, motiv pentru care a fost persecutat şi chiar încarcerat de noile autorităţi instalate după 1945, deşi se susţine că nu a făcut parte oficial din Mişcare. Este arestat în 1958 şi condamnat la 25 de ani de închisoare din care execută 6 ani, fiind eliberat în 1964.

Rugaţi-vă pentru fratele Alexandru este o carte apărută postum, la sfârşitul căreia Noica precizează ca a fost finalizată în 1965. Este un volum care descrie anii de detenţie, colegii de celulă, relaţiile complexe dintre deţinuţi, confruntarea sa cu reprezentanţii Securităţii, ai regimului în genere, fără a fi omise modificările comportamentale ale autorităţilor cu deţinuţii pe măsură ce se apropia clipa eliberării.

În acelaşi timp, este o carte de reflexie, o carte zămislită din meditaţie şi reculegere. Sunt înserate şi gîndurile/aprecierile filozofului încarcerat în raport cu filozofia şi gândirea politică a lui Marx, rezultând astfel o lectură interesantă şi un profil deloc de neglijat al unui om care a avut de pătimit de pe urma crezului şi ideilor sale.

Preţ:

13 ron

COD:D/ST/S/053