Categorie: memorii

La bal cu Marcel Proust

Carte:DSC03657
La bal cu Marcel Proust
Autor:
Martha Bibescu
Editura:
Editura Dacia, Seria Restituiri, 1976
Descriere:
11 x 17 cm, 186 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, coperta de Vasile Pop Silaghi, traducere, prefaţă, note de Tudor Ionescu
Note:
Volum de memorialistică în care autoarea intercalează fragmente din corespondenţa dintre ea, Marcel Proust, Emanuel Bibescu şi Anton Bibescu. Rezultă relaţiile profunde dintre marele romancier francez şi membri familiei Bibescu, aspecte interesante ce ţin de personalitatea şi frământările cotidiene ale lui Marcel Proust, cercul relaţional al familiei cu origini româneşti, elemente din viaţa mondenă a protagoniştilor. Este un volum interesant care subliniază talentul Marthei Bibescu, capacitatea sa de a aborda portretul literar cu maturitate şi, evident, o pagină de istorie literară demnă de atenţie.
Preţ:
5 ron

COD: A/MJ/J1/035

Zece ani alături de Marin Preda

Carte:DSC03623
Zece ani alături de Marin Preda
Autor:
Savu I. Dumitrescu
Editura:
Editura Cartea Românească, 1985
Descriere:
10 x 19 cm, 196 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători
Note:
Autorul, şoferul marelui prozator, rememorează o serie de aspecte din viaţa lui Marin Preda, într-un stil simplu, fără mari pretenţii stilistice. Sunt aduse în atenţie momente legate de viaţa privată a prozatorului, atitudinea acestuia faţă de unele evenimente în care a fost implicat, relaţiile de familie, etc.
Preţ:
5 ron

COD: A/dr/J2/023

O cunună de primăvară pentru Clemens Brentano

Carte:DSC03626
O cunună de primăvară pentru Clemens Brentano
Autor:
Bettine von Armin
Editura:
Editura Univers, Seria Corespondenţă, memorii, jurnale, 1988
Descriere:
13 x 20 cm, 286 pagini, stare bună, traducere şi note de Carmen Bendovski, Cuvânt înainte de Thomas Kleininger, coperta de Costel Niţulescu
Note:
Bettina Brentano von Arnim (n. 4 aprilie 1785, Frankfurt pe Main – d. 20 ianuarie 1859, Berlin) a fost prozatoare, cântăreață și artistă germană, sora lui Clemens Brentano şi soția lui Achim von Arnim.
Scrisorile cuprinse în O cunună de primăvară pentru Clemens Brentano au fost scrise între 1800 şi 1803, fiind publicate pentru prima dată în 1844. Este vorba despre corespodenţa cu fratele ei, Clemens Brentano, decedat la momentul tipăririi volumului. Deşi un pic modificate faţă de textele originale, scrisorile Bettinei relevă personalitatea autoarei, temele care o preocupă, modul în care se raportează la mediul în care a trăit şi a creat. Este un instrument interesant de investigare şi cunoaştere a unei scriitoare controversate, care a avut privilegiul să cunoască mari nume ale epocii în care a trăit, printre care Goethe, Tieck, Friederich Schlegel, Wilhelm von Humboldt, Turgheniev.
Preţ:
7 ron

COD: a/st/s/030

Urcuş spre minune

Carte:DSC03369
Urcuş spre minune
Autor:
Nuţu Roşca
Editura:
Editura * 2010
Descriere:
15 x 21 cm, 196 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, prefaţă de Danion Vasile
Note:
Carte cu profil ortodox şi autobiografic, generată de o experienţă traumatizantă prin care a trecut autorul. De altfel, în Prolog, acesta mărturiseşte:
După ce s-a aflat de vindecarea mea miraculoasă, Prea Sfinţiţii Episcopi şi călugări de la Mănăstirea Rohia m-au îndemnat să scriu despre minunea pe care am trăit-o.
Amănuntele despre povestea incredibilă prin care a trecut Nuţu Roşca, precum şi alte aspecte autobiografice, pot fi aflate lecturând paginile acestei cărţi. Reţin atenţia pasajele referitoare la Dicţionarul biblic, Enciclopedia operei lui Eminescu, Onomastica din Valea Izei, acesttea reflectând preocupările sale de cercetare, ultima materializându-se chiar într-o teză de doctorat.
Preţ:
25 ron

rat

Jurnal

Carte:DSC02235

Jurnal

Autor:

Timotei Cipariu

Editura:

Editura Dacia, Seria Restituiri, 1972

Descriere:

10 x 16 cm, 190 pagini, stare bună, ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Maria Protase

Note:

Volumul are trei componente principale: Memorii, Jurnal şi Scrisori, toate cu elemente de interes. Partea de memorialistică tratează cu precădere familia învăţatului ardelean, originea, devenirea, lumea în care trăia, elemente de folclor, tradiţie, legende, cutume. Jurnalul se referă la călătoria în Bucureşti, impresiile sale din capitala Tării Româneşti, contactele avute cu diverşi intelectuali, cu instituţiile bucureştene. Scrisorile lui Timotei sunt practic interesante note de călătorie în starinătate.

Preţ:

12 ron

s t o c    e p u i z a t