Etichetă: Zoe Dumitrescu- Buşulenga

Secolul 20, nr.179/12/1975

Carte:DSC02212

Secolul 20, nr.179/12/1975

Autor:

colectiv

Editura:

Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, 1975

Descriere:

14 x 20 cm, 96 pagini, stare bună, coperta de Octav Grigorescu, prezentare artistică de Geta Brătescu, o adesă din Cluj pe ultima copertă,

Note:

În 1975, din redacţia revistei faceau parte, printre alţii Al. Philippide, Eugen Jebeleanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu, Dan Hăulică. Numărul 12 este dedicat liricii provenite din spaţiul de limbă germană; traduceri din opera lui Rainer Maria Rilke şi comentarii pe marginea operei poetului, traduceri din lirica austriacă contemporană.

Laureatul premiului Nobel pe 1975, Eugenio Montale, este de asemenea prezent în paginile revistei, alături de două eseuri având ca subiect creaţiile lui Geo Bogza şi Nichita Stănescu.

Preţ:

7 ron

COD: A/mj/s1/007

Semper Fidelis

Carte:DSC01200

Semper Fidelis

Autor:

Aristide N. Popescu

Editura:

Editura Albatros, 1981

Descriere:

17 x 24 cm, 266 pagini, stare bună, coperta de Gh. Marinescu, cuvânt înainte de Zoe Dumitrescu- Buşulenga, reproduceri alb-negru după lucrări de artă plastică şi fotografii cu personalităţi

Note:

Pretextul acestei cărţi este o istorie a reprezentărilor umane despre câine în diverse ipostaze, de-a lungul neterminatei călătorii a omului din cele mai vechi timpuri până în prezent. Dar cum istoria umanităţii este în esenţă o istorie a culturii, vom constata, surprinşi oarecum, că autorul ne conduce printr-o lume fascinantă, în care marile creaţii ale omenirii ne sunt prezentate cu har, demers în care câinele- înger păzitor sau demon înfricoşător, este, după cum spuneam, doar un pretext bine ales.

Ambivalenţa reprezentărilor acestui patruped cu suflet mare însoţeşte istoria omenirii şi, se pare, nici în prezent nu ne-am hotărât dacă suntem în prezenţa unui factor pozitiv sau negativ. Dar tragismul acestui zbucium interior combinat cu tragismul specific condiţiei umane au dat naştere unor reprezentări artistice şi culturale de mare efect, de la simple reprezentări grafice insinuate pe pereţii peşterilor preistorice, la marile opere ale antichităţii şi ale celorlalte etape ale devenirii umane. Dacă doar poveştile unui Adonis, Acteon ori Cefalus- retălmăcite iar şi iar de un Pausanias, Apollodor, Ovidiu, Tiţian, Ion Brad, Aurel Baranga, Bion, Theocrit, Ronsard, Doinaş, Shakespeare, Rubens, etc. ne-ar fi fost prezentate şi tot ar fi fost o desfătare să parcurgem filă cu filă această carte.

Citind-o, am avut puternica impresie că autorul militează pentru o nouă Renaştere, o nouă redescoperire a artei plastice , a literaturii, dramaturgiei antice, cu accent pe cele două centre fantastice de cultură: Grecia şi Roma. Ca o continuare firească, marile spririte ale Evului Mediu, Renaşterii, ale epocilor ce le-au urmat, reinventează miturile şi legendele antice, le îmbracă în haine noi, mai moderne, prelungind astfel spre nemurire marile mirări, marile întrebări şi mereu surprinzătoarelor răspunsuri antice. Nu poţi trece indiferent pe lângă cartea lui Aristide N. Popescu, descoperi că începi să înţelegi ce a vrut să transmită vreun renumit pictor, sculptor sau poet atunci când a schiţat o anume scenă, sensurile aparent pierdute ale miturilor păgâne, ale legendelor marilor civilizaţii prind din nou viaţă, gesturi, automatisme, simboluri au din nou înţeles. Şi descoperim astfel un tezaur comun al umanităţii pe cale a fi pierdut, ascuns de faldurile trepidantului şi virtualului azi, zeu nemilos al banului şi a grabei fără sens.

Preţ:

17 ron

COD: A/ST/TAV8/002

Poezii

Carte:

Poezii

Autor:

M. Eminescu

Editura:

Editura Eminescu, 1980

Descriere:

13 x 20 cm, 285 pagini, stare bună, urme de uzură la copertă, prefaţă de Zoe Dumitrescu- Buşulenga

Note:

Antologie care include titlurile cunoscute din opera eminesciană.

Preţ:

8 ron

COD: A/ST/TAV3/004