Etichetă: studiu

Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri

Carte:DSC03597 DSC03598
Mitropolitul Dosoftei
Psalmi în versuri
Autor:
Dosoftei, D. Murăraşu
Editura:
Editura Cartea Românească, 1943
Descriere:
12 x 19 cm, 48 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, timbru „Casa scriitorilor” aplicat pe coperta 4, câteva pasaje subliniate cu creion negru
Note:
Dumitru (Dimitrie) Morăraşu, 26 nov. 1896, Botoşani – 19 oct. 1984, Bucureşti, istoric literar, publicist, traducător, doctor în litere cu lucrarea Naţionalismul lui Eminescu (1932). Desfăşoară o bogată activitate publicistică şi redacţională, între 1941-1942 fiind redactor la Revista Societăţii „Tinerimea Română”, colaborând totodată la revistele literare şi culturale ale vremii: Ateneu, Azi, Cronica, Familia, Făt-Frumos, Luceafărul, Preocupări literare, Revista germaniştilor români, Revista tineretului, România literară, Steaua, Tânărul scriitor, Viaţa Românească ş.a.
Dintre scrierile sale amintim:  La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres antiques en France: (1500-1549) (Paris: Librairie Universitaire J. Gamber, 1928), Mărturii în legătură cu originea lui M. Eminescu (Bucureşti: Editura Societăţii „Prietenii istoriei literare”, 1931), Naţionalismul lui Eminescu (Bucureşti: Editura Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932,  Eminescu şi clasicismul greco-latin (Bucureşti: Tipografia Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932), Istoria literaturii române (Bucureşti: Cartea Românească, 1940).
A contribuit la o serie de ediţii comentate, studii introductive, prefeţe: M. Eminescu – Scrieri politice (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), I.L. Caragiale – Teatru (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), M. Eminescu – Scrieri literare (Craiova: Scrisul Românesc, 1935),  D. Cantemir – Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor (Bucureşti: Cartea Românească, 1943),  BIBLIA lui Şerban Cantacuzino – 1688 (Bucureşti, 1944), Bucureşti, etc.
Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri este o ediţie îngrijită şi prefaţată de Murărescu, beneficiind şi de un Glosar, ataşat la sfîrşitul studiului. Autorul consideră că Dosoftei este de origine aromână, un argument lingvistic în acest sens fiind tocmai vocabularul utilizat în lucrarea prefaţată, unde pot fi identificaţi termeni provenind din sudul Dunării. Totodată, îl situează pe autorul Psalmilor în versuri în galeria celor care au contribuit la „frământarea graiului nostru, pentru a-l face capabil de redarea unui înalt fond moral şi artistic”. Concluzionează că Psalmii în versuri merită un loc în istoria literară autohtonă, mai ales că încercările de versificare anterioare lui Dosoftei, (ex: Udrişte Năsturel, Varlaam ) sunt foarte modeste.
Menţionăm că selecţia lui Murăraşu include doar o parte din psalmii versificaţi ai mitropolitului Dosoftei, anume cei consideraţi cu adevărat demni de a intra în atenţia posterităţii din perspectivă literară.

Preţ:

33 ron

COD:D/S/MJ2/041

O viaţă de artist

Carte:

O viaţă de artist

între

Munchen şi Maramureş

Autor:

Raoul Şorban

Editura:

Editura Meridiane, Bucureşti, 1986

Descriere:

17×24 cm, 198 pagini, copertă cartonată, stare acceptabilă. Supracoperta lipsă, cotor rupt parţial. Cartea cuprinde: Cuvânt înainte, semnat de Raoul Şorban, Preliminarii, Pe urmele unei biografii, Opera, Constituirea şi transformarea centrului de artă  de la Baia Mare, Note, Cronologie, Lista artiştilor şi elevilor din cercul munchenez care îl urmează pe Hollosy la Baia Mare, Bibliografie, Lista ilustraţiilor, Indice de nume.

Lucrarea are autograful autorului acordat în 1998, cu specificarea locului unde a avut loc acest gest. De asemenea include un număr de 86 reproduceri de foarte bună calitate după picturile lui Hollosy Simon, aflate în prezent în diferite colecţii din ţară şi străinătate.

Pe lângă aceste reproduceri studiul include o serie de fotografii şi fotocopii după diverse înscrisuri legate de artist.

Note:

Ampla lucrare dedicată pictorului Hollosy Simon şi, implicit, Şcolii de pictură de la Baia Mare poate constitui oricând un model de profesionalism pentru oricine se încumetează să scrie un studiu serios asupra unui artist ori curent cultural. Dacă ar fi să enumerăm doar persoanele care au fost consultate de autor, deoarece l-au cunoscut ori ai avut tangenţă directă cu opera pictorului ori a centrului băimărean, am observa că lista se apropire de o sută de persoane din cel puţin trei ţări: România, Ungaria şi Germania. La această listă se adaugă una interminabilă cu bibliografia studiată, aşa că nu poate fi pusă sub semnul îndoielii probitatea şi seriozitatea demersului întreprins de regretatul Raoul Şorban.

Pentru cunoscători nu este un secret că Hollosy Simon a fost creatorul şi, bineînţeles, mentorul Coloniei de pictură băimărene. Parcursul său se împleteşte cu cel al Şcolii, fie că lucrează în Maramureş, Hunedoara, Ungaria ori Germania

Preţ:

79 ron

COD: D/DR/J2/018