Etichetă: Romulus Rusan

Convorbiri subiective

Carte:DSC02238

Convorbiri subiective

Autor:

Ana Blandiana, Romulus Rusan

Editura:

Editura Albatros, 1971

Descriere:

13 x 20 cm, 196 pagini, stare bună, coperta de Mariana Puşcaşu, fotografii alb-negru ale celor evocaţi, semnătura primului deţinător

Note:

Sunt intervievaţi/evocaţi: D.D.Roşca, Dimitrie Cuclin, Grigore C. Moisil, Al. Rosetti, Ion Basgan, C. Daicoviciu, Ioan Goia, Dorin Pavel, Antonin Ciolan, Ştefan Milcu, etc.

Preţ:

12 ron

COD: A/ST/S/007

O viaţă de muzician: Erich Bergel

Carte:

O viaţă de muzician: Erich Bergel

Autor:

Hans Bergel

Editura:

Editura Fundaţia Academia Civică, 2013

Descriere:

11 x 18 cm, 144 pagini, stare foarte bună, fotografii alb-negru din arhiva familiei Bergel, traducere de Alina Graţiana Pop, prefaţă de Romulus RusanRomulus Rusan

Note:

Cu subtitlul Notiţe biografice personale, volumul de faţă este o schiţă a unei posibile monografii dedicată dirijorului şi muzicologului Erich Bergel. Născut în 1930 într-o familie de intelectuali saşi transilvani, închis  patru ani în închisorile comuniste, dirijor şi instrumentist la Filarmonica din Cluj, emigrat în anii ’60, recunoscut ca maestru al artei muzicale după 1990, Bergel este cunoscut şi ca cel care a reuşit să finalizeze Arta fugii, o lucrare neterminată a lui Bach.

Preţ:

12 ron

COD: A/MJ/J1/031

Dramatism, eroism, solidaritate, optimism

Carte:DSC01191

Dramatism, eroism, solidaritate, optimism

Autor:

Ion Mărgineanu, coordonator

Editura:

Editura Politică, 1971

Descriere:

17 x 24 cm, 384 pagini, stare bună, fotografii de epocă alb-negru

Note:

Volum propagandistic menit să reliefeze modul în care românii au trăit marile inundaţii din 1970 şi cum, sub conducerea înţeleaptă a partidului, s-a trecut la lichidarea urmărilor şi la reconstrucţia ţării. Dincolo de propaganda oficială, transpar dramele personale şi colective (pozele surprinzând tragismul acelor zile) dar şi mobilizarea populaţiei, solidaritatea oamenilor, cu sau fără rolul conducător al Partidului. Este interesant de văzut şi conţinutul actelor normative emise în perioada de criză, reprodus în paginile volumului, astfel că cei interesaţi pot analiza concret măsurile luate de autorităţi.

Sunt clipe de viaţă imortalizate de poze şi de relatările celor care le-au trăit. Printre semnatarii articolelor care compun volumul se numără: Gheorghe- Radu Chirovici, Paul Marian, Mihai Caramfil, Sânziana Pop, Romulus Rusan, Letai Lajos, etc.

Preţ:

24 ron

COD: a/st/m/001

Te slăvim, ţară nouă!

Carte:DSC01102

Te slăvim, ţară nouă!

Autor:

Colectiv: Eusebiu Camilar, Suto Andras, Romulus Rusan, etc

Editura:

Editura ESPLA, 1960

Descriere:

13 x 20 cm, 408 pagini, stare bună, coperta, supracoperta de Gh. Labin, carte cu autograful lui R.Rusan

Note:

Culegere de reportaje” menite să sublinieze realizările socialismului în România, uneori în contrapondere cu tarele societăţii burgheze evidenţiate cu talent şi convingere patriotică de cei 37 autori, români şi maghiari deopotrivă, printre care îi amintim pe : Arghezi, Călinescu, Rusan, Mandric, E. Barbu, Bîrlădeanu, etc.

Eusebiu Camilar se întrece pe sine când zugrăveşte transformările revoluţionare prin care a trecut Maramureşul. După ce arată starea de înapoiere şi mizerie a moroşenilor în epoca burgheză, Camilar străbate Ţara Maramureşului în lung şi în lat pentru a surprinde viaţa nouă, plină de împliniri de pe aceste plaiuri. Măsura talentului său o dă descrierea satului Giuleşti, aflat la câţiva km de Sighet, într-o zonă puţin colinară. Redau un fragment fiindcă mi s-a părut savuros:

„ Judece bunii noştri cititori ce-ar fi simţit, aflînd că sătişorul, cu abia 800 de fumuri, are o baie comunală, o şcoală de şapte ani, cu etaj, şapte săli de clasă şi o sală de festivităţi! Judece bunii noştri cititori ce-ar fi simţit, aflînd la Giuleşti căminul cultural pe terminate, staţionarul cu 16 paturi, casă de naşteri şi o bibliotecă sătească cu peste 2000 de cărţi. Dar magazinul universal? Dar podurile de beton? Dar echipa artistică, alcătuită din 80 de fete şi feciori? Dar cei peste 20 de copii aflaţi la şcoli medii şi superioare?

Un fapt extraordinar este transportul bolnavilor şi aducerea medicamentelor! Să binevoiască cititorii noştri a afla că la trebuinţă şi la apelul prin telefon, pînă şi aici, în creierii munţilor, la Giuleştii Maramureşului, soseşte maşina „Salvării” şi coboară aviaţia sanitară, iar bolnavii grav sînt duşi degrabă la Sighet sau la Cluj!”

Astea cu Giuleştii din „creierii munţilor” şi cu „aviaţia sanitară” m-au dat pe spate!

Dar nici Suto Andras nu se lasă mai prejos atunci când relevă binefacerile socialismului pe plaiurile secuieşti, de această dată: „ … de-a lungul Mureşului combinele Bucureştiului plutesc ca nişte corăbii colorate pe marea lanurilor; aici vuiesc locomotivele Reşiţei, strungurile Aradului, tractoarele Oraşului Stalin; oriunde te-ai îndrepta, peste tot pulsează victorios ritmul muncii creatoare care cuprinde toată ţara.” Prin intermediul personajului Szasz Gyorgy, muncitor, Suto Andras rememorează regimul odios al burghezimii reacţionare: „În vremurile acelea locuiam în nişte colibe dărăpînate prin care sufla vîntul. Mîncam mămăligă, dimineaţa, la prînz şi seara. Nu existau pe atunci, tovarăşe, nici cantine, nici dormitoare, nimic afară de munca istovitoare.” Şi peste tot străbate, ca un fir roşu, mulţumirea secuilor că trăiesc în România Populară, unde „fiecare om al muncii, fără deosebire de naţionalitate, şi-a găsit patria sa adevărată, liberă, să cultive cu conştiinţa educatorului comunist sentimentul măreţ al dragostei pentru patria comună a celor ce muncesc!” Şi toate acestea, precum şi multe altele enumerate pe parcursul reportajului „sînt datorate Republicii Populare Romîne, politicii naţionale leniniste a partidului.”

Ei, alte vremuri! Pe atunci construiam fabrici şi uzine, beneficiam de aviaţia sanitară şi ne iubeam ca fraţii!

E o carte super faină, motiv pentru care i-am fixat un preţ pe măsură.

Preţ:

79 ron

COD: D/ST/J2/025

Roua şi bruma

Carte:

Roua şi bruma

Autor:

Romulus Rusan

Editura:

Editura Cartea românească, 1982

Descriere:

13 x 20 cm, 245 pagini, stare bună, coperta de V. Socoliuc

Note:

Culegere de proză scurtă scrisă în stilul realismului literar al anilor ’80.

Printre titluri: După nuntă, Proorocul, Ochiul, Uniforma.

Preţ:

5 ron

COD:D/S/MJ1/002