Etichetă: Richard Wagner

Hau ruck!

Carte:SONY DSC

Hau ruck!

Autor:

Hans Barth şi alţii

Editura:

Editura Kriterion, 1985

Descriere:

13 x 20 cm, 246 pagini, stare bună, carte în limba germană

Note:

Volum colectiv de proză scurtă, reportaje mai ales şi poezie, printre semnatari numărându-se: Gert Haner, Walter Wolf, Ovidiu Mirescu, Nicolae Dan Fruntelată, Lucian Avramescu, Nichita Danilov, Richard Wagner.

Preţ:

4 ron

COD: A/mj/s2/034

Mitul antic elen şi dramaturgia contemporană

Carte:DSC01148

Mitul antic elen şi dramaturgia contemporană

Autor:

Clio Mănescu

Editura:

Editura Univers, 1977

Descriere:

13 x 20 cm, 252 pagini, stare bună, coperta de Simona Niculescu

Note:

Cartea de faţă este o incursiune în filozofia europeană şi  în istoria artei dramatice de sorginte mitologică. Mitul, ca obârşie a unor creaţii literare, este prezentat în multiple ipostaze, pornind de la clasificarile sale mai mult sau mai puţin acceptate de numeroşii cercetători care au studiat fenomenul, până la considerentele de ordin filosofic care s-au stratificat în timp în jurul acestuia. Deşi tema lucrării priveşte mitul antic elen, autoarea face interesante corelaţii cu miturile nordice care, la un moment dat, au înrâurit gândirea lui Richard Wagner- marele compozitor şi a filozofilor germani din perioada respectivă. Probabil că la o scară mai mică, cel puţin ca finalitate ori impact, filosofii, scriitorii şi politicienii majorităţii statelor europene au încercat să transpună marile poveşti ale propriilor popoare în opere literare de natură să stimuleze imaginaţia, să consolideze identităţi şi deveniri etnico-identitare.

Să spunem că volumul abordează tema prin prisma următoarelor perspective: Nivelele mitului, transpunerea mitului sacru în poezie, caracterul de constanţă şi varietatea structurilor mitice în circulaţia lor literară, modalităţi ale mitului în dramaturgia contemporană, mit şi tragedie. Sunt tratate separat şi mai în detaliu miturile lui Oedip, Antigonei şi cel al cuplului Electra-Oreste, reflectarea lor în dramaturgia contemporană, evoluţia temporală a ideilor şi sensurilor iniţiale, autori moderni şi contemporani care au aborgat subiectul, etc.

Preţ:

25 ron

COD:D/S/MJ1/046