Etichetă: Paris

L’histoire de l’art

Carte:DSC03641 DSC03642
L’histoire de l’art
Autor:
Emile Male
Editura:
Editura Librarie Larousse
Descriere:
13 x 19 cm, 23 plus 16 pagini anexe, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători datată 1939, extras din catalogul Larousse cu ştampilă dreptunghiulară „prix annules”, timbru cu Librăriile Joseph Gibert aplicat pe coperta a doua.
Note:
Broşură tipărită cel mai probabil în 1933 după textul lui Male din 1915, redactat de acesta cu ocazia participării Franţei la Expoziţia universală şi internaţională organizatăla San Francisco. Trece în revistă realizările franceze în domeniu din secolul al XVII-lea, fiind subliniate operele unor intelectuali din epocă.
Preţ:
45 ron

COD: D/ST/J1/006

Lecons de choses- Cours elementaire

Carte:DSC01134DSC01136

Lecons de choses- Cours elementaire

Autor:

Marcel Orieux, Marcel Everaere

Editura:

Editura Hachette, Paris, 1952

Descriere:

18 x 24 cm, 128 pagini, stare bună, numeroase desene, scheme explicative

Note:

Suntem în faţa unei copii xerox, pe o singură parte a colii de hârtie (sau altă metodă de copiere), după un manual francez dedicat cursurilor elementare. Copiile au fost legate în copertă cartonată, fără nici un înscris şi probabil că, în această formă, sunt unicat la noi în ţară, fiind utilizate, mai mult ca sigur, în procesul educativ de la noi de către un învăţător care era convins că respectivul manual era mai performant decât cele autohtone.

Manualul francez, elaborat de profesorii menţionaţi, este structurat pe 62 lecţii, dintre care patru lecţii sunt dedicate anotimpurilor iar restul sunt împărţite în şapte capitole importante, pe diverse teme. Se poate opbserva uşor că manualul este gândit într-un mod practic care să înlesnească asimilarea cunoştiinţelor elementare despre om şi natură într-un mod plăcut, atractiv. Astfel întâlnim lecţii, cu desenele explicative necesare, despre principalele roci şi utilitatea lor, animalele domestice, florile şi fructele specifice verii ori despre corpul uman.

Preţ:

14 ron

COD: A/ST/TAV6/009

Album de versuri

Carte:DSC00982

Album de versuri

Autor:

Stephane Mallarme

Editura:

Editura Univers, 1988

Descriere:

16 x 22 cm, 268 pagini, stare bună, coperta de Vasile Socoliuc, tălmăcire, glose şi iconografie de Şerban Foarţă, prefaţă de Mihai Pop

Note:

Volum bilingv de poezie, după Stephane Mallarme, Euvres completes– ediţie îngrijită şi comentată de Henri Mondor şi G. Jean- Aubry, Ed. Gallimard, Paris, 1984. Traducerile lui Şerban Foarţă sunt considerate printre cele mai reuşite din creaţia renumitului poet iar imaginile incluse în carte, reproduceri după Manet, Gaugain, Munch, etc, completează fericit un tablou al confluenţei şi simbiozei artelor.

Preţ:

25 ron

COD: D/DR/J2/024