Etichetă: Nicolae Ceauşescu

Sfera Politicii, nr. 58 din 1998

Carte:SONY DSC

Sfera Politicii, nr. 58 din 1998

În căutarea identităţii

Autor:

Stelian Tănase şi colectivul

Editura:

Editată de Fundaţia Societatea Civilă

Descriere:

20 x 27 cm, 64 pagini, stare bună, doar coperta cu o tentă de îngălbenire şi pete superficiale

Note:

Revistă lunară de politică care îşi asumă rolul de lobby, după cum rezultă destul de explicit dintr-o consemnare de pe pagina doi: Sfera Politicii ajunge acolo unde se iau decizii, se creează imagine, se câştigă influenţă.

Numărul pare dedicat problematicii rromilor din România, aşa că mai multe articole tratează acest subiect, liniar, similar, după un model prestabilit, în care ţara noastră a fost şi este vinovată pentru situaţia acestei minorităţi. Sunt evidenţiate carenţele în materie încă din perioada stabilirii rromilor pe actualul teritoriu naţional, starea de robie, dezrobirea şi efectele ei negative, starea precară a rromilor sub regimurile dictatoriale, totalitariste, pentru a concluziona că nici în preajma anilor 2000 rromii noştri nu au reuşit să iasă de sub efectul politicilor discriminatorii şi nici de sub deformata şi nemeritata imagine colectivă negativă care guvernează atitudinea discriminatorie a majoritaţii.

Printre diferitele nuanţe ale analizei, unii analişti care dezbat subiectul, printre care Dan Pavel, plasează discret, oarecum marginal şi absolut întâmplător, ideea necesităţii renunţării la definirea ţării ca stat naţional şi statuarea variantei multinaţionale, asta dacă vrem să intrăm în rând cu lumea civilizată de la estul şi vestul lumii.

Articole, de asemenea interesante, tratează modul cum au reacţionat potentaţii zilei la moartea lui Gheorghe Gheorghiu- Dej, cu prezentarea unor stenograme în care Nicolae Ceauşescu, Botnăraş, etc. abordau subiectul la cald , situaţia tensionată din Kosovo înainte de conflict, cu susţinerea necesităţii intervenţiei străine, rezumarea intereselor americane în Balcani, etc.

Per ansamblu, un număr interesant, bun de analizat şi rumegat privind în urmă la evenimentele care s-au derulat între timp, cu detaşare şi olecuţă de spirit critic.

Să amintim câţiva dintre semnatarii materialelor: Iulius Rostaş, Istvan Aranyosi, Marian Zulean, Anamaria G. Dutceac, Nicolae Gheorghe, Dan Oprescu, Ion Varlam.

Preţ:

12 ron

COD: A/ST/TAV10/011

Expunere cu privire la…

Carte:

Expunere cu privire la…

Autor:

Nicolae Ceauşescu

Editura:

Editura Politică, 1982

Descriere:

13 x 20 cm, 95 pagini, stare acceptabilă. Coperta 4 scrisă cu creion negru, de la pag. 47 până la final lipseşte o mică porţiune din partea de sus, fără a afecta textul, comform pozei anexate.

Note:

Cartea prezintă Expunerea cu privire la stadiul actual al edificării socialismului în ţara noastră,la problemele teoretice, ideologice şi activitatea politică, educativă a partidului din 1-2 iunie 1982.

Preţ:

12 ron

COD: A/dr/J2/025

Mijloace paşnice de reglementare a diferendelor internaţionale

Carte:

Mijloace paşnice de reglementare a diferendelor internaţionale

Autor:

Nicolae Ecobescu, Brânduşa Ştefănescu, Constantin Băiaşu, etc.

Editura:

Editura Politică, 1984

Descriere:

13×20 cm, 486 pagini, stare bună, unele sublinieri a pasajelor de interes, prefaţă de Dumitru Mazilu.

Note:

Volum care reuneşte documente din domeniul relaţiilor internaţionale inter-statale, care reglementează modalităţile de soluţionare a stărilor conflictuale ce pot apare în domeniu. Sunt prezentate iniţiativele RSR în materie sau poziţia fostului preşedinte, Nicolae Ceauşescu, dar substanţa volumului este dată de o impresionantă colecţie de documente din sfera analizată.

Dintre acestea amintim: Carta ONU, Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, tratate şi pacte de cooperare regională, documente adoptate la diverse reuniuni internaţionale, inclusiv unele documente care au condus ulterior la constituirea UE.

Menţionez că în unele cazuri, sunt redate doar fragmente din documentele enumerate, din cauza faptului că acestea sunt foarte mari, dar sunt de natură să evidenţieze principiile dreptului internaţional care guvernează relaţiile dintre ţări.

Ultimele aproximativ 200 de pagini găzduiesc un interesant şi util dicţionar terminologic privind relaţiile internaţionale.

Preţ:

15 ron

s t o c    e p u i z a t