Etichetă: locul lui dosoftei in cultura romana

Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri

Carte:DSC03597 DSC03598
Mitropolitul Dosoftei
Psalmi în versuri
Autor:
Dosoftei, D. Murăraşu
Editura:
Editura Cartea Românească, 1943
Descriere:
12 x 19 cm, 48 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, timbru „Casa scriitorilor” aplicat pe coperta 4, câteva pasaje subliniate cu creion negru
Note:
Dumitru (Dimitrie) Morăraşu, 26 nov. 1896, Botoşani – 19 oct. 1984, Bucureşti, istoric literar, publicist, traducător, doctor în litere cu lucrarea Naţionalismul lui Eminescu (1932). Desfăşoară o bogată activitate publicistică şi redacţională, între 1941-1942 fiind redactor la Revista Societăţii „Tinerimea Română”, colaborând totodată la revistele literare şi culturale ale vremii: Ateneu, Azi, Cronica, Familia, Făt-Frumos, Luceafărul, Preocupări literare, Revista germaniştilor români, Revista tineretului, România literară, Steaua, Tânărul scriitor, Viaţa Românească ş.a.
Dintre scrierile sale amintim:  La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres antiques en France: (1500-1549) (Paris: Librairie Universitaire J. Gamber, 1928), Mărturii în legătură cu originea lui M. Eminescu (Bucureşti: Editura Societăţii „Prietenii istoriei literare”, 1931), Naţionalismul lui Eminescu (Bucureşti: Editura Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932,  Eminescu şi clasicismul greco-latin (Bucureşti: Tipografia Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932), Istoria literaturii române (Bucureşti: Cartea Românească, 1940).
A contribuit la o serie de ediţii comentate, studii introductive, prefeţe: M. Eminescu – Scrieri politice (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), I.L. Caragiale – Teatru (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), M. Eminescu – Scrieri literare (Craiova: Scrisul Românesc, 1935),  D. Cantemir – Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor (Bucureşti: Cartea Românească, 1943),  BIBLIA lui Şerban Cantacuzino – 1688 (Bucureşti, 1944), Bucureşti, etc.
Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri este o ediţie îngrijită şi prefaţată de Murărescu, beneficiind şi de un Glosar, ataşat la sfîrşitul studiului. Autorul consideră că Dosoftei este de origine aromână, un argument lingvistic în acest sens fiind tocmai vocabularul utilizat în lucrarea prefaţată, unde pot fi identificaţi termeni provenind din sudul Dunării. Totodată, îl situează pe autorul Psalmilor în versuri în galeria celor care au contribuit la „frământarea graiului nostru, pentru a-l face capabil de redarea unui înalt fond moral şi artistic”. Concluzionează că Psalmii în versuri merită un loc în istoria literară autohtonă, mai ales că încercările de versificare anterioare lui Dosoftei, (ex: Udrişte Năsturel, Varlaam ) sunt foarte modeste.
Menţionăm că selecţia lui Murăraşu include doar o parte din psalmii versificaţi ai mitropolitului Dosoftei, anume cei consideraţi cu adevărat demni de a intra în atenţia posterităţii din perspectivă literară.

Preţ:

33 ron

COD:D/S/MJ2/041