Etichetă: Florin Ionescu

Mihail Sadoveanu Corespondenţa debutului 1894-1904

Carte:DSC01132

Corespondenţa debutului 1894-1904

Autor:

Mihail Sadoveanu

Editura:

Editura Minerva, 1977

Descriere:

17 x 24 cm, 232 pagini, stare bună, coperta de Florin Ionescu, ediţie îngrijită, note şi studiu introductiv de Savin Bratu, Constantin Mitru

Note:

Mihail Sadoveanu (1880-1961), romancier, nuvelist, povestitor, poet, politician, unul dintre magnificii literaturii româneşti. După ce a colaborat mai mulţi ani la diferite reviste culturale din capitală, Iaşi şi Paşcani, în 1904 îi apar primele volume : Povestiri, Dureri înăbuşite, Crîşma lui Moş Precu şi alte cîteva povestiri, precum şi primul roman– Şoimii, toate foarte bine primite de public şi critica de specialitate. Din punct de vedere literar este anul consacrării lui Sadoveanu pe scena autohtonă, de acum devenind o nume în domeniu, Nicolae Iorga afirmând chiar că 1904 este „anul lui Sadoveanu”. De aici încolo problemele financiare ale tânărului scriitor se estompează şi începe să ocupe diverse funcţii importante (de exemplu în 1910 devine directorul Teatrului Naţional din Iaşi, culminînd cu funcţia de vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale între 1947 şi 1961). Participă la înfiinţarea şi redactarea unor publicaţii, devine directorul altora, are o activitate literară intensă, astfel că devine, probabil, cel dintâi scriitor profesionist de la noi, adică putea şi a trăit de altfel, cel puţin o perioadă, doar din scris. După 1990 o serie de intelectuali au încercat să-l conteste, criticând colaborarea sa cu regimul autoritar instalat la noi după 1947 dar opera sa literară nu poate fi pusă la îndoială.

Dintre scrierile sale numeroase, menţionăm doar: Baltagul, Anii de ucenicie, Fraţii Jderi, Hanul Ancuţei, Dumbrava minunată.

Corespondenţa debutului 1894-1904, include scrisorile tânărului Sadoveanu către Enric Furtună, H. Coşoi şi Panauit Muşoiu, plus trei anexe incluzând indice de nume, de periodice şi de titluri de lucrări. O componentă importantă a volumului o constituie numeroasele note ale celor ce au îngrijit ediţia, acestea fiind mereu utile, lămuritoare şi chiar desăvârşind volumul într-un mod echilibrat şi profesionist.

Din punct de vedere al structurii volumului, corespondenţa cu Enric Furtună este cea mai întinsă şi mai interesantă, furnizând elemente importante celor ce doresc să înţeleagă şi să urmărească viaţa, frământările, devenirea marelui scriitor. Dacă suntem atenţi cu datele vom observa că Sadoveanu avea între 14 şi 24 de ani când îşi exprima opiniile- un amestec de copilării şi foarte clare impresii ori direcţii literare şi artistice. Va surprinde cu siguranţă maturitatea scriitorului care, la 17-18 ani, avea deja foarte clar în minte care sunt opţiunile literare cele mai bune, îşi exprima critic părerea despre diferiţi scriitori şi gazete ale epocii sau făcea corectură pertinentă pe textele prietenilor. Tânărul Sadoveanu milita încă din anii debutului său pentru o literatură cu specific naţional şi pentru utilizarea unei limbi literare autohtone, cât mai îngrijite şi mai ferite de neologisme. În repetate rânduri îi scria prietenului Furtună, la rândul său împlicat în activităţi literare, că militează pentru romane româneşti, scrise româneşte, cu eroi, fapte, rezolvări, situaţii tipice arealului autohton.

Mai puţin cunoscută dar destul de prolifică în acestă perioadă, este activitatea poetică a lui Sadoveanu, versurile sale fiind publicate în periodicele vremii, având evidente calităţi, astfel că o insistenţă în această direcţie ar fi generat, fără discuţie, un poet interesant. Ideile sale privind poezia, literatura în general, accentul pus pe originalitate, pe forţa cuvintelor utilizate, pe conţinutul textelor sunt cu adevărat impresionante pentru un tânăr de vârsta sa, fapt ce evidenţiază că talentul, facultăţile intelectuale de excepţie şi lectura susţinută şi bine aleasă sunt esenţiale pentru un scriitor adevărat. Cred că nu greşesc când afirm că şi astăzi, citirea cu atenţie a acestui volum, ar fi deosebit de utilă celor care cochetează cu ideea publicării unor texte literare, chiar şi celor care umplu în deja paginile unor reviste sau inundă internetul cu creaţiile lor nu totdeauna reuşite. Probabil că mulţi ar renunţa şi ar reveni cu picioarele pe pământ, ca după o beţie zdravănă.

De mare sensibilitate sunt şi paginile, e drept mai puţine, în care descrie greutăţile financiare din anii tinereţii, plimbările sale în mijlocul naturii, relaţiile cu diverse persoane şi personalităţi. Peste toate paginile se aşterne, molcom dar puternic în acelaşi timp, farmecul unui un talent indiscutabil, conştient de propria valoare, se profilează umbra unuia dintre scriitorii de seamă ai românilor de pretutindeni.

Preţ:

19 ron

COD: A/ST/TAV8/008

Hărţile timpului, Jocurile nopţii, Bătălia de la Toulouse

Carte:DSC00398

Hărţile timpului, Jocurile nopţii, Bătălia de la Toulouse

Autor:

Jose Cabanis

Editura:

Editura pentru Literatură Universală, colecţia Meridiane, 1969

Descriere:

11 x 16 cm, 351 pagini, stare bună, traducere de Anca Balaci, prefaţa de Ion Vitner, coperta de Florin Ionescu

Note:

Jose Cabanis, scriitor, eseist, magistrat francez, om al secolului XX, trăitor între 1922 şi 2000, membru al Academiei Franceze din 1990.

Volumul include trei mini- romane: Hărţile timpului (1962), Jocurile nopţii (1964) şi Bătălia de la Toulouse (1966), pentru ultimul primind premiul Renaudot. Cele trei scrieri sunt considerate de filiaţie proustiană, cu aport artistic propriu suficient de consistent şi aduc în atenţie figuri, stări, emoţii dintr-o perioadă trecută, retrăită însă intens de autor. Trebuie spus că volumul are un profund caracter memorialistic, fapt ce sporeşte farmecul şi interesul cititorului, aflat în faţa unor confesiuni ale unuia dintre scriitorii importanţi ai Franţei contemporane.

Preţ:

12 ron

COD: A/DR/J1/014

 

Soarele gol

Carte:

Soarele gol

Autor:

Isaac Asimov

Editura:

Editura Univers, Colectia Cotidianul, 2007

Descriere:

10,5 x 18 cm, 237 pagini, stare excelentă, traducere de Florin Ionescu

Note:

Asimov este deja un clasic al literaturii SF, astfel că nu există împătimit al genului care să nu fi citit cel puţin o carte a maestrului. De formaţie chimist dar considerat o personalitate enciclopedică de tip renascentist Asimov a debutat în literatură în 1939 iar din anii ’60 a renunţat deja la activitatea academică, deoarece câştiga suficient din scris. Probabil că cele trei postulate-reguli etice ale roboticii sunt cele mai cunoscute dintre ideile sale deşi viziunea sa asupra unor posibile evoluţii ale omului ca specie şi civilizaţie sunt suficient de bogate şi originare.

Soarele gol îşi deapănă naraţiunea poliţistă pe Solaria, o planetă îndepărtată unde nu a mai avut loc o crimă/infracţiune de 200 de ani, astfel că atunci când apare o astfel de situaţie solarienii sunt nevoiţi să apeleze la un detectiv pământean. Elijah Baley este specialistul trimis de pământeni să elucideze infracţiunea iar investigaţia sa este numai bună pentru descrierea unei societăţi sofisticate, avansate, dezumanizate chiar, unde contactul fizic este redus aproape total şi înlocuit cu vizionări hologramice.

Cu siguranţă că rezolvarea cazului este o problemă de interes secund- deşi Asimov dă măsura valorii sale şi în materie de naraţiune poliţistă- interesul cărţii fiind reprezentat de modul în care îşi imaginează o lume a viitorului, o societate în care toţi au suficiente resurse pentru a trăi fără griji şi unde tehnologia este atât de dezvoltată încât omul nu trebuie să facă aproape nimic.

Preţ:

14 ron

COD: A/MJ/J1/017