Etichetă: Editura Univers

Preafericiții de pe Insula Dezolării

Carte:
Preafericiții de pe Insula Dezolării
Autor:
Herve Bazin
Editura:
Editura Univers, Colecția Romanul secolului XX, 1974
Descriere:
13×20 cm, 246 pagini, traducere și note de Marcel Aderca, coperta colecției de Emil Chendea, tiraj 35 950, stare bună.
Note:
”- Ciudată poveste! Spune Hugh. V-ați retras în afara lumii, dar depinzînd de ea în privința lucrurilor pe care vi le trebuie. Trăiți în aer curat, în tihnă, în libertate, cu condiția ca alții, care vă fabrică motoarele, să se afume în uzinele lor. Orice legendă își are limitele ei, iar a voastră a fost întrucîtva înfrumusețată. Dar, în linii mari, e o poveste filosofică; și care prezintă avantajul că e adevărată. ”
Și o opinie, exprimată de Jacques Durn în Le nouvel Observateur, 1965:
” Oamenii acestor vremi care își pun uneori întrebarea: ” Ce-ar gîndi străbunii despre noi?” au primit răspunsul. O comunitate primitivă de proporții reduse se ivește din adîncul vremilor, se trezește azvîrlită dintr-o dată în industrialul veac XX, privește cu ochi mirați, timp de doi ani, la oamenii și minunățiile lui, și e însuflețită de-o singură dorință: să se reîntoarcă în adîncul vremilor. Pentru toți cei care cred în valoarea absolută a progresului Tristan da Cunha constituie o lecție cumplită.”
Preț: 7 lei
COD: A/ST/Tav3/016

Țara de umbre

Carte: 
Țara de umbre
Autor:
Giuseppe Dessi
Editura:
Editura Univers, Colecția Globus, 1976
Descriere:

11×17 cm, 456 pagini, traducere și prefață de Florian Potra, coperta de Alma Rusescu, tiraj 20 130 exemplare, prefața autorului la ediția românească, stare bună.

Note:

În acest sens, se poate spune că Țara de umbre este cartea maturității mele. Aici, deși nucleul romanului e o povestire de familie, am vrut să vorbesc despre poporul meu, despre Sardinia și, în anumite locuri, romanul se confundă cu istoria, devine chiar istorie, Istorie a pădurilor, a împilărilor și răzvrătirilor, istorie a unui neam care trăiește în mijlocul acestor păduri și care, deși unit cu regatul Italiei, are o viață proprie, gânduri proprii, până și o limbă proprie și un propriu timp istoric.” – Giuseppe Dessi

Preț: 7 lei

COD:  A/ST/Tav4/019

Ziarul

Carte:
Ziarul
Autor:
Nino Palumbo
Editura:
Editura Univers, Colecția Globus, 1982
Descriere:
11×17 cm, 314 pagini, traducere și prefață de D. Irimia, coperta de Ion State, tiraj nespecificat, stare bună.

Note:

Ziarul este mai întîi un instrument principal în tentativele lui Chessa de stabilire a unor contacte umane și de ieșire din anonimat. Lectura lui se constituie apoi într-o formă, chiar dacă excentrică, de protest împotriva depersonalizării și de afirmare a unei atitudini de independență față de regularitatea automatismelor din funcționarea mecanismului instituției bancare. Atingerea lui, conștientă sau subconștientă, este căutarea alienantă a unui punct de sprijin.„ – D. Irimia.

Preț: 7 lei

COD:  A/ST/Tav4/018

Pe alocuri, polei

Carte:
Pe alocuri, polei
Autor:
Max von der Grün
Editura:
Editura Univers, Colecția Globus, 1976
Descriere:
11×17 cm, 368 pagini, traducere și Cuvânt înainte de George Guțu, coperta de Ion State, tiraj 10 130 exemplare, stare bună.

Note: Max von der Grün, scriitor german, 1926-2005, membru și lider al grupării literare Cerc de lucru privind tratarea artistică a lumii muncitorești industriale, denumită ulterior Grupul 61.

Pe alocuri, polei, considerat romanul cel mai important a lui Grün, se înscrie în tendințele promovate de gruparea menționată. Din perspectiva unui sindicalist, face incursiuni în diverse segmente ale societății vest-germane, analizează relațiile patron-angajat sau din interiorul mișcării sindicale, reflectă diversele poziții în raport cu imigranții, aruncă o privire tangențială asupra socialiștilor vest-germani și nu se sfiește să facă scurte incursiuni în viața de familie a personajelor creionate.

Este o carte tributară influențelor ideologice postbelice dar pare a fi scrisă cu sinceritate și talent. Creionează realități, nu întotdeauna idilice, și personaje nevoite să supraviețuiască. Muncitorii imigranți problemă nu sânt conaționalii noștri ci italienii, dar gândul zboară…

Preț: 7 lei

COD:  A/ST/Tav4/017

Fulger în plină vară

Carte:
Fulger în plină vară
Autor:
P.G. Wodehouse
Editura:
Editura Univers, colecția Globus, 1982
Descriere:
11×17 cm, 368 pagini, stare bună, traducerea de Veronica Focșeneanu, coperta colecției de Ion State

Note:

P.G. Wodehouse, 1881-1975, scriitor britanic cunoscut datorită scrierilor sale cu accente comico-ironice, care zugrăvesc viața insularilor la început de secol XX. Mare parte a vieții a trăit în Franța, unde a și căzut prizonier în mâinile germanilor în timpul celui de-al doilea razboi mondial. Pe fondul unor acuzații de colaboraționism cu germanii, după toate probabilitățile nefondate, se stabilește în SUA unde primește cetățenia în 1955. Cu puțin înainte de moartea sa, a primit ordinul britanic  Knight Commander of the Order of the British Empire, semn că acuzațiile din trecut au devenit, cel puțin, desuete.

Fulger în plină vară este un roman care subliniază talentul și activitatea sa în plan teatral, dialogurile, prezentarea situațiilor și a scenelor, atmosfera, fac cititorul să creadă că ar putea regiza cu ușurință o piesă sau un film bazate pe cartea în discuție. În ultimă instanță, romanul teleportează cititorul în Anglia primelor decenii ale  secolului XX, îi lasă impresia că este martorul invizibil al zbaterilor – când comice, când absurde ale personajelor creionate cu evidentă măiestrie de Wodhouse.

Preț: 6 lei

COD: A/ST/TAV4/0114