Etichetă: Editura pentru Literatură Universală

Financiarul

Carte:DSC03156

Financiarul

Autor:

Theodore Dreiser

Editura:

Editura pentru literatură universală, 1967

Descriere:

13 x 20 cm, 596 pagini, stare bună, semnătura primului deţinători, coperta de Val Munteanu, traducere de Ioana Ralea

Note:

Pornind de la fapte reale- un imens scandal financiar soldat cu un proces de răsunet şi cu o prezenţă masivă pe primele pagini ale ziarelor, Dreiser reconstituie, cu uneltele jurnalistului devenit scriitor, o poveste realistă, plină de viaţă, o dramă aşternută la picioarele cititorului ca un trofeu trist. Asistăm la o pagină de istorie romanţată a unei Americi în căutarea identităţii, zguduită de scandaluri şi plină de patima specifică sângelui tânăr, o Americă care, călită în astfel de situaţii multiplicate la nesfârşit, a reuşit să devină o superputere care intimidează şi seduce în acelaşi timp.

Un scurt fragment care evidenţiază tensiunea, componenta psihologică a romanului dar şi descrierea caracterială a personajelor fictive ori reale care au hotărât soarta si drumul SUA:

Era pentru prima dată în viaţa lui când Cowperwood arătase un semn cât de mic de slăbiciune ori de disperare. Tot timpul fusese de părere că nu era nici un grăunte de adevăr în teoria grecească cu urmărirea oamenilor de către furii. Acum, totuşi, părea că pe el îl urmăreşte o soartă nefavorabilă. Aşa părea, dar fie că era soartă sau nu, Frank n-avea de gând să se lase intimidat. Cu toată această vagă înclinare de a se lăsa încercat de mâhnire, el îşi săltă capul pe spate, trase mult aer în piept şi ieşi, călcând la fel de vioi ca întotdeauna.

Trebuie amintit faptul că „Financiarul” (1912) face parte din „Trilogia dorinţei” care mai cuprinde  romanele : „Titanul” (1914) si „Stoicul” (1947, publicat postum).

Preţ:

14 ron

COD: A/mj/s1/024

Pagini alese

Carte:DSC02077

Pagini alese

Autor:

Georg Buchner

Editura:

Editura pentru Literatură Universală, 1967

Descriere:

13 x 20 cm, 166 pagini, stare bună, traducere de Laura Dragomirescu, Studiu introductiv de Livia Ştefănescu, semnătura deţinătorului „Bibi” 🙂

Note:

Volumul reuneşte trei texte ale G. Buchner, Moartea lui Danton,(Dramă în patru acte), Woyzeck (dramă într-un singur act dar cu mai multe scene) şi Curierul din Hessa (proză scurtă). Primul capitol este de fapt amplul studiu al Liviei Ştefănescu dedicat lui Buchner- revoluţionar, anarhist german, mort la doar 24 de ani, în 1837.

„În istoria dramaturgiei moderne universale şi în aceea a teatrului cu caracter politic, piesele lui Büchner reprezintă o importantă verigă între Shakespeare şi Brecht”, se arată în studiul introductiv, context în care menţionăm ca opera sa a fost tipărită postum, recuperată pentru publicul larg după 1900, ulterior fiind pusă în scenă şi ecranizată, fiind exploatate valenţele ei revoluţionare, anti-sistemice, sociale şi psihologice.

Un interesant eseu despre opera dramatică a autorului puteţi citi pe blogul lui Costin Tuchilă:

http://costintuchila.wordpress.com/category/georg-buchner/

Preţ:

9 ron

COD: A/mj/s1/010

Povestitori francezi din Renaştere

Carte:DSC01152

Povestitori francezi din Renaştere

Autor:

colectiv

Editura:

Editura pentru literatură universală, Clasicii literaturii universale, 1969

Descriere:

13 x 20 cm, 312 pagini, stare bună, traducere de Alexandru Hodoş, prefaţă de Cornelia Comorovski, note de Micaela Slăvescu, coperta de Vasile Socoliuc, semnătura cumpărătorului, sublinierea unor cuvinte de interes pentru deţinător cu pix albastru, în Prologul Heptameronului (pag. 121-131)

Note:

Încă de la primele rânduri ai impresia că citeşti Decameronul lui Boccaccio transpus în Franţa secolului următor. Cu siguranţă că influenţa italianului este prezentă pe tot cuprinsul cărţii, însă nu sunt de ignorat nici eventualele povestiri orale autohtone care trebuie să fi circulat în epocă, de natură să fixeze galanteria franceză, fără îndoială cu nimic mai prejos decât a prietenilor din cizmă.

Personajele sunt bine creionate, doza de umor ori şăgălnicie e prezentă, isteţimea protagoniştilor evidenţiată mereu, uneori chiar şi înţelepciunea celor înşelaţi este pusă pe tapet, astfel că eventualele învăţăminte pot fi extrase cu uşurinţă de oricare dintre cititori.

Se estimează că O sută de nuvele noi ( primul capitol al cărţii) a fost finalizată în 1461, circulând o vreme în manuscris, pentru ca în 1486 să vadă lumina tiparului. Autorul nu este identificat cu siguranţă, oscilându-se între trei nume: Antoine de la Salle, Philippe de Loan şi Philippe Pot, ultimul fiind creditat cu ceva şanse suplimentare deoarece este un admirator declarat al operei lui Boccaccio şi de aici concluzia firească, deşi nu suficient de argumentată astfel din considerente obiective.

Margareta de Navarra, sora regelui Francisc I şi mare susţinătoare a Renaşterii franceze, este autoarea Heptameronului (secţiunea ultimă a volumului ) iar influenţa boccacciană este şi mai evidentă în cazul ei. Povestirile sale au fost considerate licenţioase vreme îndelungată, deşi ulterior criticii le-au considerat scrieri foarte serioase, care subliniau moravuri şi tare ale societăţii. Seria completă a povestirilor heptameronice ale Margaretei de Navarra ( ea fiind autoarea şi a altor cărţi) cuprinde 72 de nuvele apărute în volum în 1559 sub titlul menţionat mai sus- Heptameron- Cele şapte zile. În paginile Heptameronului vedem aievea o epocă a Franţei romantice, fiind zugravite cu talent viaţa de la Curte dar şi mediul mănăstiresc. Sunt relevate cruzimea bărbăţilor, fie ei şi rude de sânge, curteni ori înalţi prelaţi, panoplia acestora fiind mult mai diversă ca origini sociale, însă cu puncte comune evidente în concepţie şi atitudinea faţă de femei.

A treia secţiune a volumului este atribuită lui Bonaventure des Periers, povestirile incluse în volum având de asemenea ca temă întâlniri şi iubiri vinovate, cu o tentă de simpatie către cei sărmani, abuzaţi de puternicii zilei, aşa cum îi stă bine unui intelectual de formaţie umanistă.

Selecţia inclusă în volum nu include toate povestirile originale însă savoarea şi culoarea  epocii  sunt suficient de bine marcate şi în aceste condiţii.

Preţ:

14 ron

i n d i s p o n i b i l a

Chemare tîrzie

Carte:DSC01154

Chemare tîrzie

Autor:

Angus Wilson

Editura:

Editura pentru literatură universală, 1968

Descriere:

13 x 20 cm, 344 pagini, stare bună, coperta de Mihai Mănescu, traducere de Any Florea, Nicolae Minei, Postfaţă de Simona Drăghici, semnătura deţinătorului

Note:

Angus Wilson (1913-1991), scriitor, nuvelist, eseist englez, absolvent de istorie, angajat la British Muzeum, în timpul războiului a lucrat la Ministerul de Externe. Prima nuvelă îi apare în 1947 iar din 1955 îşi permite să trăiască din scris şi conferinţe. Printre romanele sale se numără Hemlock and after (1952), Anglo-Saxon Attitudes (1956), The Middle Age of Mrs. Eliot (1958) The Old Men at the Zoo (1961), No Laughing matter (1967).

Late Call a apărut în 1964 iar în 1968 apărea deja în traducere românească fapt ce denotă că autorul şi literatura britanică modernă erau pe gustul celor de la Editura pentru literatură universală. La fel ca şi în celelalte romane, Wilson promovează tradiţionalismul în literatura engleză contemporană, evitând cu grijă „capcanele” experimentaliştilor ori ale introvertiţilor care făceau furori în Europa mijlocului de veac XX. Sylvia Calvert, eroina cărţii nu face parte din categoria burgheziei, a intelectualilor, la fel ca protagoniştii din celelalte scrieri ale sale, ci dintr-o lume măruntă din mediul rural care, căsătorindu-se cu un căpitan invalid de război, încercă să răzbată într-o lume ostilă în general.

Sincer să fiu, stilul lui Angus Wilson, cu mulţimea de amănunte fotografice, cu fraza egală şi respiraţia uniformă a naraţiunii nu este cea mai atractivă însă creionează o lume, dispărută acum, vivace încă la începutul secolului trecut şi s-a bucurat de succes atât la public, cât şi la critica de specialitate.

Preţ:

8 ron

COD:D/S/MJ1/016

Nimeni nu se naşte soldat

Carte:DSC01158

Nimeni nu se naşte soldat

Autor:

Konstantin Simonov

Editura:

Editura pentru literatură universală, 1965, vol.I

Descriere:

13 x 20 cm, 452 pagini, stare bună, traducere de Eugen Barbu, Vladimir Cogan, coperta de Th. Bogoi, o serie de calcule cu pix roşu pe ultima pagină, fără text

Note:

Konstantin Simonov (1915-1979), poet, scriitor, corespondent de război, jurnalist, diplomat rus, este cunoscut pentru creaţiile sale inspirate din Al doilea război mondial, inclusiv în plan poetic. Pentru meritele sale culturale şi de participant la război a fost recompensat cu numeroase premii şi medalii importante ale statului sovietic iar o parte din scrierile sale au fost ecranizate.

Nimeni nu se naşte soldat evocă prima săptămână a anului 1943, când frontul german a ajuns la Stalingrad, locul unde cursul războiului avea să se schimbe definitiv în favoarea Armatei Roşii. Este subliniată îndârjirea manifestată de ruşi în lupta de apărare a patriei iar o serie de personaje, printre care Serpilin şi Sinţov, îşi continuă prezenţa şi acţiunile din romanul anterior, Vii şi morţi, fiind realizată astfel o continuitate narativă dar şi istorică între cărţi şi etape ale războiului.

Beneficiind de talentul unui traducător de talia lui Eugen Barbu, romanul este atrăgător, savuros pe alocuri, fără a fi diminuat deloc specificul naraţiunii de sorginte rusă.

Preţ:

14 ron

COD: D/ST/J1/056