Etichetă: Editura Minerva

Amintiri dintr-o călătorie

Carte:DSC02634

Amintiri dintr-o călătorie

Autor:

C. Hogaş

Editura:

Editura Minerva, Seria Arcade, 1980

Descriere:

13 x 20 cm, 182 pagini, stare bună, coperta de Ioana Grigorescu, postfaţă de Constantin Călin

Note:

Cartea reproduce textele din Pe drumuri de munte. Proză. Vol. I, 1969, Editura pentru literatură şi este o suită de reportaje literare. De la prima editie (1914) şi până în prezent, cartea lui Calistrat Hogaş a cunoscut numeroase reeditări şi a făcut parte din programa şcolară a numeroase generaţii de elevi.

Preţ:

4 ron

COD: D/ST/J1/019

Az erdelyi Rom. Kat. Egyhazmegyei tanacs vezetese alatt allo Kolozsvari Zagoni Mikes Kelemen Rom.Kat. Gimnazium

Carte:SONY DSC SONY DSC

Az erdelyi Rom. Kat. Egyhazmegyei tanacs vezetese alatt allo Kolozsvari Zagoni Mikes Kelemen Rom.Kat. Gimnazium

Evkonyve

az 1940-41 tanecrol

Autor:

Karl Janos

Editura:

Editura Minerva, Kolozsvar, 1941

Descriere:

17 x 24 cm, 111 pagini, stare uzată, lipsesc coperţile, restul cărţii este în stare bună, fotografii ale unor personalităţi maghiare, tabele cu profesori clujeni maghiari din epocă

Note:

Lucrarea prezintă intelectuali maghiari, profesori, personalităţi care au predat la gimnaziul romano-catolic din Cluj în perioada 1940-1941. Are o iconografie interesantă, inclusiv blazoane, fotografiile alb-negru ale profesorilor Biro Vencel şi Jozsa Jozsef, minimonografii ale unor intelectuali maghiari care au activat în epocă, tabele cu profesorii şi materiile predate, tabele cu elevii gimnaziului şi notele primite la diferite materii, astfel că este o credibilă sursă documentară pentru cei care sunt interesaţi de subiect.

Preţ:

14 ron

rat

Mihail Sadoveanu Corespondenţa debutului 1894-1904

Carte:DSC01132

Corespondenţa debutului 1894-1904

Autor:

Mihail Sadoveanu

Editura:

Editura Minerva, 1977

Descriere:

17 x 24 cm, 232 pagini, stare bună, coperta de Florin Ionescu, ediţie îngrijită, note şi studiu introductiv de Savin Bratu, Constantin Mitru

Note:

Mihail Sadoveanu (1880-1961), romancier, nuvelist, povestitor, poet, politician, unul dintre magnificii literaturii româneşti. După ce a colaborat mai mulţi ani la diferite reviste culturale din capitală, Iaşi şi Paşcani, în 1904 îi apar primele volume : Povestiri, Dureri înăbuşite, Crîşma lui Moş Precu şi alte cîteva povestiri, precum şi primul roman– Şoimii, toate foarte bine primite de public şi critica de specialitate. Din punct de vedere literar este anul consacrării lui Sadoveanu pe scena autohtonă, de acum devenind o nume în domeniu, Nicolae Iorga afirmând chiar că 1904 este „anul lui Sadoveanu”. De aici încolo problemele financiare ale tânărului scriitor se estompează şi începe să ocupe diverse funcţii importante (de exemplu în 1910 devine directorul Teatrului Naţional din Iaşi, culminînd cu funcţia de vicepreşedinte al Prezidiului Marii Adunări Naţionale între 1947 şi 1961). Participă la înfiinţarea şi redactarea unor publicaţii, devine directorul altora, are o activitate literară intensă, astfel că devine, probabil, cel dintâi scriitor profesionist de la noi, adică putea şi a trăit de altfel, cel puţin o perioadă, doar din scris. După 1990 o serie de intelectuali au încercat să-l conteste, criticând colaborarea sa cu regimul autoritar instalat la noi după 1947 dar opera sa literară nu poate fi pusă la îndoială.

Dintre scrierile sale numeroase, menţionăm doar: Baltagul, Anii de ucenicie, Fraţii Jderi, Hanul Ancuţei, Dumbrava minunată.

Corespondenţa debutului 1894-1904, include scrisorile tânărului Sadoveanu către Enric Furtună, H. Coşoi şi Panauit Muşoiu, plus trei anexe incluzând indice de nume, de periodice şi de titluri de lucrări. O componentă importantă a volumului o constituie numeroasele note ale celor ce au îngrijit ediţia, acestea fiind mereu utile, lămuritoare şi chiar desăvârşind volumul într-un mod echilibrat şi profesionist.

Din punct de vedere al structurii volumului, corespondenţa cu Enric Furtună este cea mai întinsă şi mai interesantă, furnizând elemente importante celor ce doresc să înţeleagă şi să urmărească viaţa, frământările, devenirea marelui scriitor. Dacă suntem atenţi cu datele vom observa că Sadoveanu avea între 14 şi 24 de ani când îşi exprima opiniile- un amestec de copilării şi foarte clare impresii ori direcţii literare şi artistice. Va surprinde cu siguranţă maturitatea scriitorului care, la 17-18 ani, avea deja foarte clar în minte care sunt opţiunile literare cele mai bune, îşi exprima critic părerea despre diferiţi scriitori şi gazete ale epocii sau făcea corectură pertinentă pe textele prietenilor. Tânărul Sadoveanu milita încă din anii debutului său pentru o literatură cu specific naţional şi pentru utilizarea unei limbi literare autohtone, cât mai îngrijite şi mai ferite de neologisme. În repetate rânduri îi scria prietenului Furtună, la rândul său împlicat în activităţi literare, că militează pentru romane româneşti, scrise româneşte, cu eroi, fapte, rezolvări, situaţii tipice arealului autohton.

Mai puţin cunoscută dar destul de prolifică în acestă perioadă, este activitatea poetică a lui Sadoveanu, versurile sale fiind publicate în periodicele vremii, având evidente calităţi, astfel că o insistenţă în această direcţie ar fi generat, fără discuţie, un poet interesant. Ideile sale privind poezia, literatura în general, accentul pus pe originalitate, pe forţa cuvintelor utilizate, pe conţinutul textelor sunt cu adevărat impresionante pentru un tânăr de vârsta sa, fapt ce evidenţiază că talentul, facultăţile intelectuale de excepţie şi lectura susţinută şi bine aleasă sunt esenţiale pentru un scriitor adevărat. Cred că nu greşesc când afirm că şi astăzi, citirea cu atenţie a acestui volum, ar fi deosebit de utilă celor care cochetează cu ideea publicării unor texte literare, chiar şi celor care umplu în deja paginile unor reviste sau inundă internetul cu creaţiile lor nu totdeauna reuşite. Probabil că mulţi ar renunţa şi ar reveni cu picioarele pe pământ, ca după o beţie zdravănă.

De mare sensibilitate sunt şi paginile, e drept mai puţine, în care descrie greutăţile financiare din anii tinereţii, plimbările sale în mijlocul naturii, relaţiile cu diverse persoane şi personalităţi. Peste toate paginile se aşterne, molcom dar puternic în acelaşi timp, farmecul unui un talent indiscutabil, conştient de propria valoare, se profilează umbra unuia dintre scriitorii de seamă ai românilor de pretutindeni.

Preţ:

19 ron

COD: A/ST/TAV8/008

Scrieri VI- Istoria universală a dramei şi teatrului

Carte:DSC01103

Scrieri VI- Istoria universală a dramei şi teatrului (I)

Autor:

Ion Marin Sadoveanu

Editura:

Editura Minerva, 1980

Descriere:

14 x 20 cm, 864 pagini, stare foarte bună cu excepţia supracopertei cu urme de uzură, text ales, note, comentarii de I. Oprişan

Note:

Lucrare dintr-un proiect mult mai vast care nu s-a materializat. Ne oferă o incursiune interesantă pornind de la formele magice şi mimice ale celor dintâi manifestări de gen, apărute în zorii umanităţii, până la von Kleist, urmaşul lui Schiller şi Goethe, care a scris la cumpăna dintre veacurile XVIII şi XIX.

Evident că cine este interesat de teme precum: manifestările teatrale orientale (India, Japonia), tragedia şi comedia elină, teatrul profan şi religios al evului mediu european, începuturile artei dramatice din Germania, Franţa, Spania, Italia, va fi încântat de conţinutul acestui volum, scris cu har şi profesionalism.

Preţ:

28 ron

COD: D/ST/J1/054

Pot-Bouille

Carte:

Pot-Bouille, vol. I-II

Autor:

Emile Zola

Editura:

Editura Minerva, BPT, 1977

Descriere:

12 x 16 cm, 262 plus 301 pagini, stare bună. Traducere Nicolae Teică, prefaţă de Irina Mavrodin, tabel cronologic de Ovidiu Cotruş

Note:

Emile Zola este una dintre figurile importante ale literaturii franceze din a doua jumătate a veacului XIX, debutând în 1869 cu o serie de scrieri în versuri şi proză, fără mare ecou. Tânărul prozator îşi propune să contribuie la o nouă formă de exprimare a romanului vremii sale, curent cunoscut sub numele de „naturalist”.

Pot-Bouille este unul dintre cele mai riguros organizate romane ale lui Zola. Prin tehnicile compoziţiei circulare, timpul este decapitat, lipsit de dimensiunea viitorului, care nu mai există pentru o lume condamnată la pierire. Imobilul de pe strada Choiseul este simbolul unei societăţi duplicitare. El semnifică spaţiul închis, din care nu există ieşire, unde se respiră aerul stătut al tuturor prejudecăţilor”, spune Irina Mavrodin în prezentarea cărţii de faţă.

Preţ:

12 ron

COD: A/DR/J1/012