Etichetă: Editura Limes

Breviter

Carte:DSC01094

Breviter

Autor:

Aurel Sasu

Editura:

Editura Limes, 2004

Descriere:

15 x 20 cm,160 pagini, stare foarte bună, coperta de Cristian Cheşuţ, carte cu autograf

Note:

Aurel Sasu, ns în 1943, cadru didactic universitar la Cluj, eseist, critic literar, traducător, istoric literar, laureat al mai multor premii autohtone pentru scrierile sale.

Breviter, cu subtitlul Întâlniri cu mine însumi, este un volum de eseuri despre oameni, despre faptele lor relevante, adesea despre conjuncturi care nu depind de noi, cei mulţi şi mărunţi. Evident, pe lângă incursiunile în lumea deciziilor politice care ne influenţează viaţa la nivel planetar, fără a fi întrebaţi, consultaţi, nici măcar informaţi corect, coborârea în lumea fascinantă a autohtonismului cultural (şi nu numai), relevă cunoaşterea intimă a problematicii, de multe ori chiar înţelegerea superioară a unor gesturi săvârşite în situaţii limită.

Încă de la primul titlu, Două destine, cititorul poate aprecia calitatea informaţiei necosmetizate, scuturată de praful istoriei şi readusă la locul ce i se cuvine- de altfel aceasta pare a fi una dintre constantele cărţii. Interesant este că despre personajele eseului- Nicolae Malaxa şi Max Ausnit- susţinători ai nazismului pe plaiurile mioritice, dar şi despre alte personaje marcante ale epocii, tocmai citesc o carte excelentă a lui Ţoiu. Scurtul text al autorului clujean este interesant nu doar prin relevarea acţiunilor şi destinelor istorice ale celor doi multimilionari nevoiţi, după sfârşitul războiului, să ia calea exilului, dar şi prin posibilitatea ce o lasă înţelegerii corecte a acţiunilor urmaşilor acestora.

Nu lipsite de interes sunt incursiunile în miezul unor evenimente cu impact planetar: atacul terorist de la Turnurile gemene, războiul antiterorist, debarcarea lui Sadam, prefigurarea crizelor globale, etc. Dar aplecarea asupra unor situaţii complicate din trecutul cultural autohton sunt fără îndoială cele mai interesante pagini ale volumului, relevând contactul intim al autorului cu domeniul menţionat. Exemplul grăitor, dar nu singular, este cel adus în discuţie de O contrafacere pioasă, unde este analizat- fără a încrimina protagoniştii din tabăra învinsă, cazul publicaţiei Glasul patriei care a apărut între 1955 şi 1972 în Berlinul de Est şi care se adresa exilului românesc. În opinia autorului suntem în prezenţa unui caz tipic de „închisoare cu program de voie”, unde au activat- mai mult sau mai puţin benevol sau convinşi, exponenţi de seamă ai condeiului autohton, martirizati de acelaşi regim care acum le punea la dispoziţie pixul şi foaia reabilitării. La Glasul patriei au activat nume precum N. Crainic, R. Gyr, N. Crevedia, V. Carianopol, etc., alături de reprezentanţii noii lumi, într-o armonie aparent ideală şi reală.

Eseurile lui Aurel Sasu nu sunt doar incursiuni ale intelectualului într-o lume inacesibilă omului de pe stradă, sunt şi lecţii despre ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă sub ochii noştri adumbriţi de vălul poveştilor fără sfârşit şi fără conţinut care ne transformă în purtători de baston alb într-o lume asaltată de sisteme de informare tot mai accesibile şi sofisticate.

Preţ:

39 ron

COD: D/ST/J1/027

Munţi şi zile

Carte:DSC00905

Munţi şi zile

Autor:

Mircea Petean

Editura:

Editura Limes, 2012

Descriere:

15 x 23 cm, 326 pagini, stare foarte bună, pagina de gardă ruptă, probabil exista şi aici un autograf …

Note:

Volumul include sute de poezii apărute de-a lungul timpului la diverse edituri, constituindu-se într-o culegere de autor, o încoronare a muncii acestuia, poate şi un cadou făcut sieşi la împlinirea vârstei de 60 de ani. 

Au fost selectate versuri din cărţile: Un munte, o zi, Zi după zi, Călător de profesie, S-au produs modificări, Lasă-mi doamne, zăbava!, Câmp minat, Catedrala din auz.

Preţ:

14 ron

COD: D/DR/J2/025

Semne de carte

Carte:DSC00572

Semne de carte

Autor:

Ioana Bot

Editura:

Editura Limes, 2004

Descriere:

15 x 20 cm, 145 pagini, stare foarte bună, una dintre paginile de gardă ruptă (probabil era cu autograf), coperta de Cristian Cheşuţ.

Note:

După cum mărturiseşte autoarea în prefaţă, eseurile reunite în această carte s-au născut ”ca reflecţii critice ale cronicarului ce eram”, reluate ulterior şi aprofundate după decantarea faptelor şi ideilor iniţiale.

Ioana Bot ne conduce cu graţie surprinzătoare printr-un domeniu de regulă anost, cel al criticii literare, mai mult, reuşeşte să trezească realmente interesul cititorului într-o epocă în care, de regulă, rândurile despre apariţiile editoriale sunt aşternute din obligaţie, complezenţă sau alte interese greu de definit pentru cei din afara cercului de literaţi. Plăcerea lecturării unor pagini cu adevărat interesante, cu siguranţă chiar valoroase, pot fi întrevăzute când autoarea se apleacă asupra unor opere şi asupra creatorilor acestora cum ar fi de exemplu Dorin Tudoran, Augustin Buzura, Ion Bogdan Lefter, etc.

Preţ:

16 ron

COD: D/DR/J1/061

Să nu spui niciodată „noapte bună”

Carte:

Să nu spui niciodată „noapte bună”

Autor:

Echim Vancea

Editura:

Editura Limes, 2012

Descriere:

14,5 x 20,5 cm, 97 pagini, stare foarte bună, coperta de Dinu Virgil, Ştefana- Maria Petean, carte cu autograf

Note:

Ultimul volum de poezie al sigheteanului Echim Vancea, „în care poetul, în ipostază de rostitor , o deapănă pe un ton oralizant, misterios, uneori de-a dreptul sibilinic”, comentează editorul. Cu siguranţă un volum de maturitate în care poetul încearcă să se definească şi să se individualizeze, o carte care merită parcursă cu atenţie şi sfiiciune.

Preţ:

58 ron

COD: D/ST/J1/015

s t o c     e p u i z a t  

Naraţiuni

Carte:

Naraţiuni

Autor:

Constantin Fântâneru

Editura:

Editura Limes, 2003

Descriere:

12 x 20 cm, 112 pagini, stare foarte bună, prefaţă de Al. Husar, text îngrijit şi note de Carmina Popescu. Carte cu autograf din partea celei care a îngrijit ediţia- Carmina Popescu, deoarece suntem în prezenţa unei ediţii postume.

Note:

Volumul reproduce un manuscris de proză scurtă, eseuri, file de jurnal oferit spe publicare editurii de nepotul autorului. Fântâneru a încercat în timpul vieţii să-l publice în mai multe rânduri dar nu a reuşit aşa că soarta a fost mai binevoitoare cu el după.

Rândurile sale sunt un colaj de poem în proză, amintiri, jurnal, gânduri mai mult sau mai puţin intime, generând în final un tot unitar, o frântură din viaţa unui om care s-a zbătut, a ajuns uneori pe culmi, alteori a căzut în genuni dar nu a contenit să spere niciodată.

Preţ:

26 ron

COD:D/S/MJ1/009