Maiorul Watrin

Carte:

Maiorul Watrin

Autor:

Armand Lanoux

Editura:

Editura militară, Bucureşti 1970

Descriere:

13×20 cm, 293 pagini, stare bună, postcoperta unu, fără informaţii esenţiale,  ruptă parţial. Cartea este structurată pe trei părţi,  traducerea de I. M. Niculescu, coperta de N. Nobilescu.

Note:

Experienţa războiului franco-german din cadrul celei de-a doua conflagraţii mondiale prin prisma lt. Francois Soubeyrac, problemele existenţiale inerente parcurgerii unei astfel de etape marcată de grozăviile războiului. Autorul prezintă convingător tendinţele socialiste apărute printre militarii francezi sub imperiul propagandei URSS, reacţiile, uneori exagerate,  ale celor desemnaţi să contracareze astfel de opinii. Ultima parte prezintă captivitatea maiorului Watrin, a lt.   Soubeyrac şi a altor francezi, atitudinea faţă de noua postură. Utilizează termenul de boşi  care desemnează soldaţii germani, termen ce apare alături de  huni  (tot pentru germani) în primul război şi era frecvent folosit de propaganda de război aliată.

Preţ:

6 lei

COD:D/S/MJ1/012

SUA

                                                              Carte:

SUA

Autor:

John Dos Passos

Editura:

Editura ELU Bucureşti, 1968

Descriere:

Trei volume de 13×20 cm, 412 pagini, 470, pagini, respectiv 556 pagini, stare bună, fără mâzgălituri, rupturi, deteriorări supărătoare. Cele trei volume se subîntitulează  Paralela 42, Nouăsutenouăsprezece  şi  Marile afaceri. Coperta de Sergiu Georgescu, traducerea şi prefaţa de Radu Lupan. Prima ediţie apare în SUA în 1930, apoi reeditări în 1958, 1960 şi 1963.

Note:

Romanul este considerat, la momentul primei ediţii, drept unul dintre marile scrieri ale generaţiei pierdute  americane, pentru ca treptat, odată ce influenţele politice se consolidează pe scena de peste ocean,  să devină doar un vast roman documentar, iar  în final să fie amintit doar ca sursă de inspiraţie pentru generaţiile următoare mai ales în ceea ce priveşte forma şi structura trilogiei. Este cert însă faptul că o mare parte a ceea ce a apărut sub sintagma de roman modern  ori roman al secolului 20,  este influenţat de modul de abordare novator al lui Dos Passos, asta atât în SUA, cât şi în Europa.

Evident că SUA  este o trilogie captivantă şi puternic ancorată în realităţile economice, politice şi sociale ale unei Americi mai puţin cunoscute. Romanul acoperă o vastă perioadă, dinainte de 1900 şi până la războiul mondial, adică tocmai epoca care a dus la crearea a ceea ce cunoaştem astăzi sub numele de Statele Unite ale Americii. Aflăm astfel cum au germinat mişcările muncitoreşti, sindicale şi socialiste dar şi cum au fost ele gestionate până la destructurare, aflăm biografiile romanţate ale unor averi sau a vectorilor acestora, cum au luat naştere unele instituţii, concepte, ideologii, cum visul american  a fost efectiv o realitate pentru unii şi un coşmar pentru alţii. Aflăm mai ales cum s-a poziţionat SUA în raport cu primul război mondial, motivaţiile secrete ale intrării în conflict şi ce credeau americanii despre acest război, cum au fost prigoniţi pacifiştii, cum s-a consolidat pe timp de război renumitul patriotism american şi cum s-a intrat în război convinşi fiind că acesta este prilejul perfect pentru ca SUA să devină prima putere a lumii.

O carte fascinantă, cum spuneam, care merită citită cu detaşare fiindcă ajută la înţelegerea lumii în care trăim, chiar dacă ar fi ca protagoniştii să se schimbe.

Preţ:

42 ron

COD:D/S/MJ1/030

Versuri şi proză

Carte:

Versuri şi proză

Autor:

C. Mille

Editura:

Editura de stat pentru literatură şi artă, Colecţia Biblioteca pentru toţi, Bucureşti 1953

Descriere:

12×17 cm, 255 pagini, copertă roşie, stare bună.  Postcoperta unu- numele olograf al fostului proprietar scris cu  cerneală albastră, postcoperta trei- portretul autorului, desen  realizat de G. Catargi, prefaţă de G. C. Nicolescu, Precuvântare- cuvânt introductiv al autorului, datată la 1883, febr. Iaşi.

Cartea este împărţită în două părţi, prima parte include o selecţie de versuri, a doua parte include o selecţie de  proză scurtă şi fragmente din romanul autobiografic Dinu Milan. În final este înserată o vastă Bibliografie care include exclusiv creaţia literară ori legată de literatură a lui C Mille.

Note:

Membru al Partidului social-democrat, C. Mille a militat politic, jurnalistic, juridic şi literar pentru echitate socială obţinută prin căi şi mijloace legale, motiv pentru care a fost criticat în mod repetat de reprezentanţii noii conduceri instaurate după 1945, fiind acuzat chiar de trădarea  mişcării muncitoreşti şi  pactizare cu burghezia reacţionară.

Cu toate acestea, fiind unul dintre primii intelectuali de marcă înrolaţi încă de pe la 1880 în mişcarea de sprijinire a proletariatului, a sărăcimii în general, lucrările sale apar şi în timpul noului regim.

Convins fiind că scriitorul trebuie să reflecte realităţile lumii în care trăieşte, C. Mille a încercat să -şi creeze un drum propriu în literatură, mai ales prin tematica socială abordată şi care avea un oarecare parfum de noutate în epocă. De altfel, această abordare a atras atenţia marelui Eminescu care, aprecia (comform   lui Vlahuţă) că în poezie ar fi nevoie de   ceva nou, cu totul nebun, dar un nebun de geniu, care să-şi croiască el o formă a lui ş’un drum neîncercat de nimeni.  În acest context îl identifică pe C. Mille despre care crede că va fi un mare poet, după ce i-a citit volumul de versuri   Caietul roşu.

Preţ:

9 ron

COD:D/ST/S/003

Dragostea începe oricînd

Carte:

Dragostea începe oricînd

Autor:

Tudor Popescu

Editura:

Editura Pentru Literatură, Bucureşti, 1962

Descriere:

14×20 cm, 167 pagini, stare bună. Coperta de Mihu Vulcănescu. Conţine şase scurte povestiri. Pe coperta doi este consemnat cu pix un număr din două cifre şi o literă iar pe postcoperta trei este consemnat, tot cu  cu pix albastru oraşul, data cumpărării şi semnătura cumpărătorului.

Note:

Cartea conturează profilele unor muncitori care, animaţi de ideile socialismului, transpun în viaţă liniile directoare ale Partidului. Unele personaje suprapun viaţa de familie cu cea din uzină, constituind un exemplu pentru tânăra generaţie a acelor vremuri.

Preţ:

7 ron

COD:D/S/MJ2/043

Familia Rubaniuk

Carte:

Familia Rubaniuk

Autor:

Evgheni Popovkin

Editura:

Editura militară a Ministerului Forţelor Armate ale R.P.R.,  Bucureşti 1956

Descriere:

15×21 cm, 520 pagini, copertă cartonată, stare bună. Coperta şi ilustraţia grafică: M. Coradino, Ilustraţii: COPO. A apărut iniţial la Moscova, în 1952. Structurată pe patru părţi, include cca 20 ilustraţii.

Note:

Romanul urmăreşte destinul neamului Rubaniuk, o familie de agricultori din satul Cistaia Kriniţa de pe malurile Niprului, destin tragic şi eroic totodată marcat profund de război. Ostap, Petro, Vasilinka, Katerina, Oksana sunt caractere puternice care continuă să trăiască, să iubească sau să urască şi pe timp de război. Dar apărarea patriei de cotropitorii germani este comandamentul tuturor, motiv pentru care romanul şi autorul au fost răsplătiţi cu Premiul „Stalin de gradul III” în 1951, adică chiar înainte de apariţia publică.

Preţ:

28 ron

COD:D/S/MJ1/021