Categorie: reportaj

Străbătînd India

Carte:DSC01155DSC01159

Străbătînd India

Autor:

Raja Nicolau

Editura:

Editura Tineretului, 1959

Descriere:

13 x 20 cm, 142 pagini, stare acceptabilă, lipsă prima pagină fără text, trei secţiuni cu tendinţe de dezlipire conform foto, text integral şi bine ancorat în coperte, fotografii alb-negru din India, coperta de Tiberiu Nicorescu

Note:

Carte de călătorie fără pretenţii literare dar cu o precizie a descrierii evidentă, fapt ce conferă volumului un plus valoric. Închipuiţi-vă o descriere a subcontinentului indian făcută cu realism în urmă cu mai bine de 50 de ani, când marea ţară asiatică număra doar 400 de milioane de locuitori.

Practic volumul are două componente, ambele de interes: relatarea obiectivă a realităţilor indiene, aşa cum au fost percepute de autoare, respectiv numeroase digresiuni pe teme ce ţin de istoria şi civilizaţia ţării.

Bineînţeles că şi atunci, la fel ca în prezent, prima caracteristică a societăţii indiene care izbeşte călătorul este fenomenalul contrast pe care îl întâlneşte la tot pasul: bogăţie vs sărăcie, lux şi mizerie, cultură şi înapoiere, deşert şi apă, etc.

O carte care trezeşte interesul cititorului tocmai prin elementele temporare fixate cu dibăcie, care pot constitui puncte de pornire pentru comparaţii cu ceea ce ştim astăzi despre India, dar şi prin numeroasele trimiteri avizate la cultura ancestrală a acestei ţări şi a poporului indian, cu toate componentele sale etnice.

DSC01160

Preţ:

9 ron

COD: D/DR/J1/012

Te slăvim, ţară nouă!

Carte:DSC01102

Te slăvim, ţară nouă!

Autor:

Colectiv: Eusebiu Camilar, Suto Andras, Romulus Rusan, etc

Editura:

Editura ESPLA, 1960

Descriere:

13 x 20 cm, 408 pagini, stare bună, coperta, supracoperta de Gh. Labin, carte cu autograful lui R.Rusan

Note:

Culegere de reportaje” menite să sublinieze realizările socialismului în România, uneori în contrapondere cu tarele societăţii burgheze evidenţiate cu talent şi convingere patriotică de cei 37 autori, români şi maghiari deopotrivă, printre care îi amintim pe : Arghezi, Călinescu, Rusan, Mandric, E. Barbu, Bîrlădeanu, etc.

Eusebiu Camilar se întrece pe sine când zugrăveşte transformările revoluţionare prin care a trecut Maramureşul. După ce arată starea de înapoiere şi mizerie a moroşenilor în epoca burgheză, Camilar străbate Ţara Maramureşului în lung şi în lat pentru a surprinde viaţa nouă, plină de împliniri de pe aceste plaiuri. Măsura talentului său o dă descrierea satului Giuleşti, aflat la câţiva km de Sighet, într-o zonă puţin colinară. Redau un fragment fiindcă mi s-a părut savuros:

„ Judece bunii noştri cititori ce-ar fi simţit, aflînd că sătişorul, cu abia 800 de fumuri, are o baie comunală, o şcoală de şapte ani, cu etaj, şapte săli de clasă şi o sală de festivităţi! Judece bunii noştri cititori ce-ar fi simţit, aflînd la Giuleşti căminul cultural pe terminate, staţionarul cu 16 paturi, casă de naşteri şi o bibliotecă sătească cu peste 2000 de cărţi. Dar magazinul universal? Dar podurile de beton? Dar echipa artistică, alcătuită din 80 de fete şi feciori? Dar cei peste 20 de copii aflaţi la şcoli medii şi superioare?

Un fapt extraordinar este transportul bolnavilor şi aducerea medicamentelor! Să binevoiască cititorii noştri a afla că la trebuinţă şi la apelul prin telefon, pînă şi aici, în creierii munţilor, la Giuleştii Maramureşului, soseşte maşina „Salvării” şi coboară aviaţia sanitară, iar bolnavii grav sînt duşi degrabă la Sighet sau la Cluj!”

Astea cu Giuleştii din „creierii munţilor” şi cu „aviaţia sanitară” m-au dat pe spate!

Dar nici Suto Andras nu se lasă mai prejos atunci când relevă binefacerile socialismului pe plaiurile secuieşti, de această dată: „ … de-a lungul Mureşului combinele Bucureştiului plutesc ca nişte corăbii colorate pe marea lanurilor; aici vuiesc locomotivele Reşiţei, strungurile Aradului, tractoarele Oraşului Stalin; oriunde te-ai îndrepta, peste tot pulsează victorios ritmul muncii creatoare care cuprinde toată ţara.” Prin intermediul personajului Szasz Gyorgy, muncitor, Suto Andras rememorează regimul odios al burghezimii reacţionare: „În vremurile acelea locuiam în nişte colibe dărăpînate prin care sufla vîntul. Mîncam mămăligă, dimineaţa, la prînz şi seara. Nu existau pe atunci, tovarăşe, nici cantine, nici dormitoare, nimic afară de munca istovitoare.” Şi peste tot străbate, ca un fir roşu, mulţumirea secuilor că trăiesc în România Populară, unde „fiecare om al muncii, fără deosebire de naţionalitate, şi-a găsit patria sa adevărată, liberă, să cultive cu conştiinţa educatorului comunist sentimentul măreţ al dragostei pentru patria comună a celor ce muncesc!” Şi toate acestea, precum şi multe altele enumerate pe parcursul reportajului „sînt datorate Republicii Populare Romîne, politicii naţionale leniniste a partidului.”

Ei, alte vremuri! Pe atunci construiam fabrici şi uzine, beneficiam de aviaţia sanitară şi ne iubeam ca fraţii!

E o carte super faină, motiv pentru care i-am fixat un preţ pe măsură.

Preţ:

79 ron

COD: D/ST/J2/025

La nord-vestul inimii

Carte:

La nord-vestul inimii

Autor:

Sever Iuliu Utan

Editura:

Editura Ion Creangă, 1977

Descriere:

10 x 17 cm, 213 pagini, stare bună, coperta de Ion Donca

Note:

Cu subtitlul Legendă şi realitate voumul lui Utan ne poartă pe cărările Maramureşului istoric, legendar dar şi pe cele ale realităţii socialiste a anilor ’70. Ne întâlnim astfel cu Vida Gheza, Vasile Kazar, Nicolae Pipaş, voievozii Bogdan şi Dragoş, dar şi cu directori de şantiere sau mine, rapsozi, oameni simpli, într-o încercare de reprezentare complexă a unei lumi care a născut adesea vise şi zboruri în sufletele celor predispuşi să cunoască lumea şi să şi-o apropie cu inima.

Preţ:

8 ron

COD: A/DR/J2/002

Iarba iubirii

Carte:

Iarba iubirii

Autor:

Ion Beldeanu

Editura:

Editura Junimea, seria Reporter XX, 1989

Descriere:

13 x 20 cm, 151 pagini, stare bună, coperta de M. Pescaru

Note:

Treizecişitrei de minireportaje sentimentale despre oamenii, locurile şi istoria recentă a Moldovei sunt reunite între coperţile acestui volum, scris cu har şi dragoste de plaiurile acestei părţi de ţară. Printre locurile de suflet ale autorului se numără Dumbrăveni, Broşteni, Stupca, codrii Rădăuţilor ori iazurile Botoşanilor, alături de plutaşii de pe Bistriţa, sondorii de la Moara sau eroii, mai mult sau mai puţin necunoscuţi, risipiţi prin din ţărâna moldavă.

Preţ:

7 ron

COD: A/mj/s2/054

Mărturii despre tineri şi tinereţe

Carte:

Mărturii despre tineri şi tinereţe

Autor:

Carol Roman

Editura:

Ed. Politică-  Redacţia de literatură pentru tineret, 1972/ ediţia a doua

Descriere:

12 x 21 cm, 302 pagini, stare bună, supracoperta puţin uzată, fotografii ale majorităţii celor chestionaţi.

Note:

Vine o vreme când toţi ne gândim la tinereţe ca la o vârstă de aur pe care unii dintre noi au ştiut să o fructifice, alţii au irosit-o.

O incursiune în fascinanta lume a tinereţii este cu atât mai interesantă cu cât cei care povestesc despre epoca în care toate erau posibile, epoca tinereţii deci, sunt personalităţi marcante din întreaga lume iar gândurile lor sunt adunate între coperţile unei singure cărţi spre a fi transmise generaţiilor ce vor veni.

Au dat curs anchetei internaţionale realizate de la Bucureşti, printre alţii: Luis Armstrong, Ana Aslan, Henri Coandă, Indira Gandhi, Yehudi Menuhin, Anthony Quinn, Gherman Titov.

Preţ:

11 ron

COD: D/DR/J1/057