Categorie: politica

Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă

Carte:

Grupări şi curente politice în România între Unire şi Independenţă

Autor:

Apostol Stan

Editura:

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979

Descriere:

13×20 cm, 453 pagini, stare foarte bună (doar supracoperta uzată), coperta şi supracoperta de Constantin Gheorghiu Enescu, fotografii alb-negru ale unor fruntaşi politici din epoca studiată.

Note:

Studiu politic obiectiv al perioadei cuprinsă între anii 1859-1877. relevă rolul curentelor politice, al grupărilor şi confruntărilor de idei din epocă, care au schiţat etapele şi au condus spre Marea Unire. Este evidenţiat şi rolul unor personalităţi în acest proces, precum şi constituirea principalelor partide politice româneşti din epocă. Un studiu care îmbină coerent şi documentat evoluţia istorică şi ideologică a partidelor.

Preţ:

27 ron

COD:D/S/MJ2/048

Martie negru la Târgu- Mureş

Carte:

Martie negru la Târgu- Mureş

Autor:

Kincses Elod

Editura:

Editura Haromsek, Sfântu- Gheorghe, 1991

Descriere:

14×19 cm, 91 pagini, stare foarte bună. Coperta de Kisgyorgy Tamas , traducere de Kincses Elod, Cuvânt înainte de Suto Andras.

Note:

Carte care evocă, din perspectivă maghiară, evenimentele tragice derulate în martie 1990 în Târgu- Mureş. La fel cum se întâmplă adesea, genul acesta de relatări urmăreşte îndeosebi evidenţierea adevărului propriu, al uneia dintre părţile aflate în conflict.

Pe lângă evocarea acestor evenimente, autorul face numeroase trimiteri la activitatea de promovare a intereselor maghiarimii ardelene desfăşurată de diverşi lideri ai acestei comunităţi.

Preţ:

12 ron

s t o c     e p u i z a t

Mişcarea naţională românească din Transilvania 1900-1914

Carte:

Mişcarea naţională românească din Transilvania

1900-1914

Autor:

Liviu Maior

Editura:

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986

Descriere:

13×20 cm, 194 pagini, stare bună. Coperta de Epaminonda Tiotiu, semnătura cumpărătorului, unele sublinieri ale pasajelor ce au stârnit interesul cititorului, Indice de nume.

Note:

Studiul abordează tema manifestării curentelor naţionaliste româneşti din Transilvania în contextul politic tulbure şi agitat care a premers războiul mondial şi Marea Unire.

Sunt punctate câteva repere istorico-politice, printre care orientările grupurilor de la Arad şi Orăştie din jurul anului 1900, Conferinţa PNR din 1905, lupta pentru votul universal sau problematica complexă a tezelor federaliste care se repuneau pe tapet după ce au fost vehiculate în jurul anului 1849, la finele revoluţiilor paşoptiste.

Preţ:

14 ron

COD:D/S/MJ2/065

Comisiile parlamentare

Carte:

Comisiile parlamentare

Autor:

Florin Vasilescu

Editura:

Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982

Descriere:

13×20 cm, 373 pagini, stare bună.

Note:

O lucrare complexă dedicată parlamentarismului în general, cu accent pe comisiile acestor foruri democratice. Sunt analizate rolul şi sistemele Comisiilor parlamentare din principalele state capitaliste (SUA, Franţa, Germania, etc), din unele ţări socialiste şi, bineînţeles, detaliat, pe cele din România socialistă dar şi presocialistă.

Sunt inserate consideraţii de ordin juridic, politic şi istoric referitor la subiectul studiului.

Preţ:

8 ron

COD:D/S/MJ2/055

Babilonul informaţiei- Către o nouă ordine internaţională în domeniul comunicării şi informaţiei

Carte:

Babilonul informaţiei-

Către o nouă ordine internaţională în domeniul comunicării şi informaţiei

Autor:

Marian Aiftincă

Editura:

Editura Politică, Bucureşti, 1987

Descriere:

13×20 cm, 285 pagini, stare  bună, coperta de Constantin Niţulescu.

Note:

După cum relevă şi subtitlul, studiul de faţă militează pentru reglementarea unei ordini internaţionale în domeniul informării de natură să faciliteze accesul mai facil al populaţiei din ţările sărace la informaţie.

Bineînţeles că premisa de la care pleacă studiul este aceea că transnaţionalele din mass-media deţin practic monopolul în domeniul informaţiei, astfel că au posibilitatea să stabilească discreţionar asupra culegerii, prelucrării, stocării, selectării şi difuzării ştirilor şi informaţiilor.

La data întocmirii studiului, autorul consideră că principalele agenţii de presă din lume, cele care deţin practic peste 70% din informaţia vehiculată pe plan global sunt, în ordine: Associated Press (SUA), United Press Internaţional (SUA), Agence France Presse (Franţa), Reuter (Marea Britanie) şi Telegafnoe Aghenstvo Sovietskovo Soiusa (URSS).

Evident, autorul relevă faptul că statele slab dezvoltate nu au acces direct deci obiectiv la informaţi, astfel că opinia publică este modelată după cum o cer interesele marilor corporaţii de presă internaţionale. Democratizarea informaţiei ar constitui astfel un pas important, pentru ţările sărace, să-şi depăşească condiţia şi să acceadă la o viaţă mai bună.

O importanţă deosebită este acordată rolului de vector al propagandei corporatiste sau de stat jucat de marile segmente media, importanţa acestora în războiul informaţiei, situaţie în care ţările slab dezvoltate sunt victime sigure. Se prefigurează rolul major al mediei electronice, deşi la data realizării studiului aceasta era încă la nivel relativ scăzut şi greu de anticipat saltul major realizat în prezent, mai ales în ceea ce priveşte internetul şi reţelele de socializare globale.

Preţ:

14 ron

COD:D/S/MJ2/047