Categorie: medicina

Mykosen

Carte:DSC01142

Mykosen

Autor:

Claus Seebacher, Renate Blaschke- Hellmessen

Editura:

Editura Gustav Fischer, Jena, 1990

Descriere:

15 x 22 cm, 280 pagini, stare foarte bună, unele file sunt încă lipite parţial, 110 planşe şi desene, 56 tabele, câteva file de caiet în care au fost traduse unele pasaje din lucrare, carte în limba germană

Note:

Lucrare de specialitate care tratează epidemiologia, diagnosticarea şi terapia micozelor. Sunt abordate problemele specifice unor agenţi patogeni precum candidoza, piedra alba, sporotrichosa, chromomycoza, etc. Datorită caracterului lor epidemiologic, a răspândirii şi impactului lor negativ, micozele- microciuperci care atacă pielea, părul, unghiile, etc.- sunt în atenţia medicilor specialişti dar şi a potenţialilor pacienţi care pot lua măsuri eficace pentru prevenirea îmbolnăvirii cu diferite micoze dacă cunosc metode de prevenire a infestării.

Preţ:

35 ron

COD: A/ST/TAV9/011

Cronobiologia şi medicina

Carte:DSC01133

Cronobiologia şi medicina, vol.I

Autor:

Dumitru Şteflea, Bălan Horia, Matei Ion, Tănăsescu Coman, etc.

Editura:

Editura Medicală, 1986

Descriere:

17,5 x 24,5 cm, 384 pagini, stare foarte bună, prefaţă de Marin Voiculescu

Note:

Volum coordonat de Dumitru Şteflea, doctor în medicină internă, la care au contribuit şi alţi specialişti în domeniu: sunt abordate teme precum: Semnificaţia factorilor periodici de mediu, mecanisme biofizice, clasificarea ritmurilor biologice, aplicaţiile cronobiologice în medicină, bioritmurile şi factorii care le influenţează, bioritmurile sistemului endocrin, bioritmurile în patologia pulmonară.

Preţ:

42 ron

COD: A/ST/TAV9/016

Breve storia della genetica

Carte:DSC01130

Breve storia della genetica

Autor:

L.C. Dunn

Editura:

Editura ISEDI- Istituto Editoriale Internazionale, Milano, 1978

Descriere:

16 x 23 cm, 246 pagini, stare foarte bună cu excepţia supracopertei puţin uzată, prefaţă de Giuseppe Montalenti, carte în limba italiana

Note:

Scurtă istorie a geneticii de L.C. Dunn este o lucrare importantă în domeniu, tradusă în mai multe limbi de circulaţie internaţională. Intervalul de timp analizat este 1864-1939 iar volumul este structurat pe trei părţi: Prima parte- începuturile geneticii ca ştiinţă, anii 1864-1900, cu Mendel şi savanţii care i-au precedat şi l-au urmat, partea a doua- un deceniu de studii sub înrâurirea studiilor lui Mendel, anii 1900-1909, iar a treia parte- dedicată teoriei genelor, genetica propriu-zisă, cuprinzând cercetările şi descoperirile dintre anii 1910-1938.

L.C. Dunn (1893- 1974) a fost profesor cercetător american de genetică la Universitatea Columbia, un savant recunoscut pe plan internaţional. A scris mai multe cărţi şi studii de genetică, începând cu anul 1920. Cartea de faţă a fost publicată de Dunn în 1965 cu titlul original A Short History of Genetics

Preţ:

39 ron

COD: A/ST/TAV9/017

Leitfaden der Medizinischen Mykologie

Carte:DSC01139

Leitfaden der Medizinischen Mykologie

Autor:

Herbert Koch

Editura:

Editura VEB Gustav Ficher, Jena, 1977

Descriere:

15 x 22 cm, 150 pagini, stare foarte bună, semnătura cumpărătorului, ştampila dreptunghiulară semnalând includerea cărţii în biblioteca personală, o bogată iconografie de specialitate alb- negru şi color.

Note:

Leitfaden der Medizinischen Mykologie (Ghid de micologie medicală) a apărut în fosta RDG în 1977 şi, într-un fel, surprinde indirect situaţia medicilor români, dornici de afirmare din epoca de dinainte de 1990. Spun asta deoarece cumpărătorul român, doctor în medicină- după cum atestă ştampila aplicată pe carte, a cumpărat studiul în 1978 din Rostock, aflându-se în RDG fie la un congres de specialitate, fie doar în vacanţă.

Micologia medicală este ştiinţa care studiază atât fungii (ciupercile) patogeni, adică aceia care produc boli, cât şi afecţiunile generate de aceştia, motiv pentru care este o ramură medicală importantă şi cu aplicabilitate practică cotidiană. Fungii patogeni cauzează numeroase boli infecţioase, printre care herpesurile sunt cele mai cunoscute, dar lista lor este mult mai lungă (ex: ciuperca piciorului, candidoza, aspergiloza, blastomicoza, criptocoza, histoplasmoza, pneumonia cu pneumocystis, etc.).

Preţ:

25 ron

COD: A/ST/TAV6/006

Reflectări cronobiologice în medicină

Carte:DSC01156

Reflectări cronobiologice în medicină

Autor:

D. Şteflea

Editura:

Editura Medicală, 1984

Descriere:

Se poate spune că importanţa cronobiologiei constă în relevarea importanţei ritmurilor biologice, în înţelegerea timpului propriu organismului viu, plus în aplicarea cunoştinţelor dobândite prin studierea acestor caracteristici în prevenirea şi combaterea bolilor, la om într-o primă fază şi, de ce nu, la regnul viu în perspectivă. Cronobiologia înţelege existenţa timpului biologic dar şi adevărul că funcţiile biologice au un ritm propriu, acesta fiind o proprietate fundamentală a materiei vii.

Pe parcursul volumului autorul dezvoltă o serie de teme precum bioritmurile de frecvenţă înaltă, medie şi joasă; glanda pineală şi nucleul suprachiasmatic- posibili centri ai ritmicităţii; ritmul veghe-somn şi relaţia sa cu alte ritmuri biologice; bioritmicitatea unor organe şi procese fiziologice. De asemenea, sunt relevate aspecte interesante ţinând de perceperea deformată a timpului în unele afecţiuni de genul schizofrenie, psihoze delirante şi afective ori influenţa drogurilor în acest proces, precum şi considerente ce ne introduc în problematica utilizării cunoştinţelor de cronobiologie în terapeutică.

Cu siguranţă, la vremea apariţiei, lucrarea a fost una de noutate şi de mare interes în peisajul medical autohton şi are la bază o bogată bibliografie străină apărută începând cu 1965 şi până la data redactării acestui studiu, deci pe o perioadă de aproximativ 20 de ani.

Preţ:

38 ron

COD: D/DR/J1/033