Categorie: filozofie

Ontologia existenţei sociale- vol. I

Carte:

Ontologia existenţei sociale- vol. I

Autor:

Georg Lukacs

Editura:

Editura Politică, 1982

Descriere:

13 x 20 cm, 431 pagini, stare bună. Prefaţa de N. Tertulian, traducere din germană Vasile Dem Zamfirescu, Radu Stoichiţă, coperta de Valentina Boroş.

Note:

Georg Lukacs este considerat unul dintre cei mai importanţi filozofi marxişti ai anilor ’70, care şi-a scris opera de sinteză în trei volume Ontologia… pe parcursul ultimilor zece ani ai vieţii, perioadă în care trăia în RFG. Cu toate că au existat voci care considerau lucrarea sa una capitală pentru filozofia marxistă, care încerca să aducă tezele şi conceptele acestui curent de gândire în parametrii unei demnităţi filozofice prin reactualizarea categotiilor filozofice clasice în lumina experienţei teoretice marxiste, opera sa a rămas cvasinecunoscută mediilor de interes cultural, filozofic, politic şi ideologic, atât în vest, cât şi în est.

Această încercare de ocultare din ambele părţi ale baricadei ideologice face ca lecturarea lucrării să prezinte interes şi astăzi, tocmai pentru a încerca descoperirea acelor idei şi abordări care au generat reacţiile menţionate mai sus.

În volumul de faţă sunt tratate probleme ce ţin de neopozitivism, existenţialism, dialectica lui Hegel, etc,

Preţ:

16 ron

COD: A/ST/S/026

Raţiune şi fiinţare

Carte:

Raţiune şi fiinţare

Autor:

B.G. Kuzneţov

Editura:

Editura Politică, Bucureşti, 1979, după ediţia moscovită din 1972

Descriere:

11×10 cm, 419 pagini, stare acceptabilă. Coperta de Valentina Boroş, traducere şi prefaţă de Florica Neagoe, pag. 55-56 dezlipită.

Note:

O lucrare complexă de filozofie şi istorie a filozofiei în acelaşi timp, cuprinzând studii şi comentarii despre raţionalismul clasic şi ştiinţa neclasică.

Preţ:

5 ron

D/S/MJ2/026

Texte filosofice

Carte:

Texte filosofice

Autor:

Karl Jaspers

Editura:

Editura Politică. Bucureşti, 1986

Descriere:

11×19 cm, 390 pagini, stare bună. Prefaţa de Dumitru Ghişe şi George Purdea, traducera de George Purdea, semnătura cumpărătorului cu cerneală albastră, unele sublinieri şi adnotări cu creion negru.

Note:

Culegere de texte definitorii pentru filozoful german, exponent al curentului existenţialist. Abordează teme esenţiale ale gândirii umane, inclusiv obsesiva întrebare Ce este omul? dar şi teme precum viitorul filozofiei, premisele credinţei filozofice ori originea şi sensul istoriei.

Un capitol interesant este dedicat analizei psihologice, filozofice, morale a culpei. Militează pentru culpa individuală şi critică tendinţa de a culpabiliza grupuri sau popoare întregi pentru vina unor lideri, făcând evident trimitere la poporul german traumatizat şi culpabilizat după aventura hitleristă a războiului mondial.

Preţ:

14 ron

D/S/MJ2/027