Categorie: eseu

Secolul 20, nr.179/12/1975

Carte:DSC02212

Secolul 20, nr.179/12/1975

Autor:

colectiv

Editura:

Editată de Uniunea Scriitorilor din Republica Socialistă România, 1975

Descriere:

14 x 20 cm, 96 pagini, stare bună, coperta de Octav Grigorescu, prezentare artistică de Geta Brătescu, o adesă din Cluj pe ultima copertă,

Note:

În 1975, din redacţia revistei faceau parte, printre alţii Al. Philippide, Eugen Jebeleanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Edgar Papu, Dan Hăulică. Numărul 12 este dedicat liricii provenite din spaţiul de limbă germană; traduceri din opera lui Rainer Maria Rilke şi comentarii pe marginea operei poetului, traduceri din lirica austriacă contemporană.

Laureatul premiului Nobel pe 1975, Eugenio Montale, este de asemenea prezent în paginile revistei, alături de două eseuri având ca subiect creaţiile lui Geo Bogza şi Nichita Stănescu.

Preţ:

7 ron

COD: A/mj/s1/007

Mitul antic elen şi dramaturgia contemporană

Carte:DSC01148

Mitul antic elen şi dramaturgia contemporană

Autor:

Clio Mănescu

Editura:

Editura Univers, 1977

Descriere:

13 x 20 cm, 252 pagini, stare bună, coperta de Simona Niculescu

Note:

Cartea de faţă este o incursiune în filozofia europeană şi  în istoria artei dramatice de sorginte mitologică. Mitul, ca obârşie a unor creaţii literare, este prezentat în multiple ipostaze, pornind de la clasificarile sale mai mult sau mai puţin acceptate de numeroşii cercetători care au studiat fenomenul, până la considerentele de ordin filosofic care s-au stratificat în timp în jurul acestuia. Deşi tema lucrării priveşte mitul antic elen, autoarea face interesante corelaţii cu miturile nordice care, la un moment dat, au înrâurit gândirea lui Richard Wagner- marele compozitor şi a filozofilor germani din perioada respectivă. Probabil că la o scară mai mică, cel puţin ca finalitate ori impact, filosofii, scriitorii şi politicienii majorităţii statelor europene au încercat să transpună marile poveşti ale propriilor popoare în opere literare de natură să stimuleze imaginaţia, să consolideze identităţi şi deveniri etnico-identitare.

Să spunem că volumul abordează tema prin prisma următoarelor perspective: Nivelele mitului, transpunerea mitului sacru în poezie, caracterul de constanţă şi varietatea structurilor mitice în circulaţia lor literară, modalităţi ale mitului în dramaturgia contemporană, mit şi tragedie. Sunt tratate separat şi mai în detaliu miturile lui Oedip, Antigonei şi cel al cuplului Electra-Oreste, reflectarea lor în dramaturgia contemporană, evoluţia temporală a ideilor şi sensurilor iniţiale, autori moderni şi contemporani care au aborgat subiectul, etc.

Preţ:

25 ron

COD:D/S/MJ1/046

Breviter

Carte:DSC01094

Breviter

Autor:

Aurel Sasu

Editura:

Editura Limes, 2004

Descriere:

15 x 20 cm,160 pagini, stare foarte bună, coperta de Cristian Cheşuţ, carte cu autograf

Note:

Aurel Sasu, ns în 1943, cadru didactic universitar la Cluj, eseist, critic literar, traducător, istoric literar, laureat al mai multor premii autohtone pentru scrierile sale.

Breviter, cu subtitlul Întâlniri cu mine însumi, este un volum de eseuri despre oameni, despre faptele lor relevante, adesea despre conjuncturi care nu depind de noi, cei mulţi şi mărunţi. Evident, pe lângă incursiunile în lumea deciziilor politice care ne influenţează viaţa la nivel planetar, fără a fi întrebaţi, consultaţi, nici măcar informaţi corect, coborârea în lumea fascinantă a autohtonismului cultural (şi nu numai), relevă cunoaşterea intimă a problematicii, de multe ori chiar înţelegerea superioară a unor gesturi săvârşite în situaţii limită.

Încă de la primul titlu, Două destine, cititorul poate aprecia calitatea informaţiei necosmetizate, scuturată de praful istoriei şi readusă la locul ce i se cuvine- de altfel aceasta pare a fi una dintre constantele cărţii. Interesant este că despre personajele eseului- Nicolae Malaxa şi Max Ausnit- susţinători ai nazismului pe plaiurile mioritice, dar şi despre alte personaje marcante ale epocii, tocmai citesc o carte excelentă a lui Ţoiu. Scurtul text al autorului clujean este interesant nu doar prin relevarea acţiunilor şi destinelor istorice ale celor doi multimilionari nevoiţi, după sfârşitul războiului, să ia calea exilului, dar şi prin posibilitatea ce o lasă înţelegerii corecte a acţiunilor urmaşilor acestora.

Nu lipsite de interes sunt incursiunile în miezul unor evenimente cu impact planetar: atacul terorist de la Turnurile gemene, războiul antiterorist, debarcarea lui Sadam, prefigurarea crizelor globale, etc. Dar aplecarea asupra unor situaţii complicate din trecutul cultural autohton sunt fără îndoială cele mai interesante pagini ale volumului, relevând contactul intim al autorului cu domeniul menţionat. Exemplul grăitor, dar nu singular, este cel adus în discuţie de O contrafacere pioasă, unde este analizat- fără a încrimina protagoniştii din tabăra învinsă, cazul publicaţiei Glasul patriei care a apărut între 1955 şi 1972 în Berlinul de Est şi care se adresa exilului românesc. În opinia autorului suntem în prezenţa unui caz tipic de „închisoare cu program de voie”, unde au activat- mai mult sau mai puţin benevol sau convinşi, exponenţi de seamă ai condeiului autohton, martirizati de acelaşi regim care acum le punea la dispoziţie pixul şi foaia reabilitării. La Glasul patriei au activat nume precum N. Crainic, R. Gyr, N. Crevedia, V. Carianopol, etc., alături de reprezentanţii noii lumi, într-o armonie aparent ideală şi reală.

Eseurile lui Aurel Sasu nu sunt doar incursiuni ale intelectualului într-o lume inacesibilă omului de pe stradă, sunt şi lecţii despre ceea ce s-a întâmplat şi se întâmplă sub ochii noştri adumbriţi de vălul poveştilor fără sfârşit şi fără conţinut care ne transformă în purtători de baston alb într-o lume asaltată de sisteme de informare tot mai accesibile şi sofisticate.

Preţ:

39 ron

COD: D/ST/J1/027

(Re)citindu-l pe Eminescu

Carte:DSC01095

(Re)citindu-l pe Eminescu- În umbra timpului

Autor:

Vasile Gogea

Editura:

Editura Charmides, 2000

Descriere:

15 x 20 cm, 128 pagini, stare foarte bună, semnătura deţinătorului, coperta de Teodora Gogea

Note:

Volum de eseuri dedicat activităţii gazetăreşti a lui Eminescu, o latură creativă a marelui poet mai puţin cunoscută publicului larg. În ultimul timp s-a remarcat faptul că multe dintre articolele publicate de Eminescu şi-au păstrat actualitatea, fapt ce arată ca societatea românească este conservatoare în multe privinţe, nu întodeauna în cele pozitive.

Preţ:

9 ron

COD: D/ST/J1/066

Morfologia culturii

Carte:DSC01078

Morfologia culturii

Autor:

George Petrovai

Editura:

Editura Echim, 2006

Descriere:

14 x 20 cm, 150 pagini, stare foarte bună, carte cu autograf, coperta de Echim Vancea, ilustraţia copertei – Mihai Borodi

Note:

Volum de eseuri despre cultură, abordând teme precum Mitul progresului, Fantasticul, magicul şi fabulosul în cultura românească, Saul Bellow şi fariseismul său dezinvolt, etc.

Preţ:

49 ron

COD: D/DR/J1/067

s t o c     e p u i z a t