Categorie: carti vechi

Stane de piatră

Carte:DSC03637 DSC03638
Stane de piatră
Autor:
H. Sudermann
Editura:
Editura Librăriei Universală Alcalay & Co, estimare 1909
Descriere:
11 x 16 cm, 158 pagini, grad de uzură acceptabil, semnătura unuia dintre deţinători datată 1937, traducere de Emil D. Fagure
Note:
Piesă de teatru în 4 acte, Stane de piatră apare în Colecţia Biblioteca pentru toţi, nr. 521-521 bis. Faptul că Prefaţa este datată la 1909 iar o altă carte din colecţie , cu nr. 808 este creditată ca fiind publicată 1919, mă face să cred că data publicării acestui volum este 1909.
Personajele piesei sunt A. Zarncke interpretat (probabil la prima reprezentaţie) de A. Davila, Maria interpretată de Anna Luca, d-na Hofmeyer interpretată de J. Metaxa- Doro, Gottlingk interpretat de Tony Bulandra, Reitmaier interpretat de V. Romano, etc.
Preţ:
55 ron

COD:D/ST/S/015

Poezii postume

Carte:DSC03643 DSC03644
Poezii postume
Autor:
M. Eminescu
Editura:
Editura Cartea Românească, Colecţia Pagini Alese, Serie nouă, 1939
Descriere:
12 x 19 cm, 80 pagini, stare bună, uşoare urme de uzură, pată maronie pe copertă, semnătura unuia dintre deţinători datată 1947, timbru Casa scriitorilor
Note:
Volum îngrijit şi prefaţat de poetul Ion Pillat, al treilea constituit doar din poeme postume, urmându-le celor publicate de Nerva Hodoş (1902, cu 62 poezii) şi Nerva Hodoş, Ilarie Chendi (1905, cu 117 poezii postume).
Cartea conţine 61 de poezii selectate de Ion Pillat după criterii valorice, dorindu-se a fi o antologie şi un îndreptar în raport cu ceea ce s-a publicat până atunci din opera postumă a poetului naţional şi totodată să desăvârşească universul liric eminescian, rotunjindu-l, luminându-l, complectându-l în sufletul cititorului neprevenit.
Dintre poemele incluse în volum: Rugăciune, Ai noştri tineri, De ce nu-mi vii, Scrisori, Vis, Ce suflet trist.

PS: Semnalez un articol  din ian. 2013 despre cartea în discuţie, e drept nu unul care să crească vânzările de carte:

„Eminescu e cunoscut de tot românul ca poetul emblematic al ţării. Cu atât mai mult este îngrijorător faptul că prea puţini se încumetă să cumpere cărţile sale, chiar şi la preţuri de chilipir. Şi unde altundeva se găsesc acestea, decât la talcioc. Ei bine, la nicio săptămână de la sărbătoarea naşterii poetului, ocazie cu care mai tot omul a auzit din nou de el, a fost bătut un record îngrijorător. O carte veche cu “Poezii postume”, editată în 1939 de editura Cartea românească sub îngrijirea poetului Ion Pillat, nu s-a vândut pur şi simplu. Chiar şi atunci când vânzătorul a cerut pe ea înspre finalul zilei de târg (timp de două ore) nici mai mult, nici mai puţin decât…50 de bani. Mai mult, volumul a fost abandonat de negustorul păgubaş între alte mărfuri mai puţin frumos-mirositoare. Ei bine, aflaţi că nimeni nu s-a îndurat să ridice de jos nepreţuita carte. „

Tot articolul aici

COD: D/ST/J1/046

Etica

Carte:DSC03645 DSC03646
Etica
Autor:
Emilia Bogdan, Alexandru Bogdan
Editura:
Editura Adevărul S.A., ediţia I-a, 1935
Descriere:
13 x 20 cm, 320 pagini, stare bună, carte cu autograf, ex.nr. 1309, iconografie alb-negru, ştampilă alb-negru pe pagina de gardă, practic toară cartea este subliniată cu creion negru plus un număr important de adnotări, comentarii.
Note:
Manualul de Etică destinat elevilor de clasa a VIII-secundară, a fost publicat sub direcţia ştiinţifică a profesorului C. Rădulescu- Motru şi a fost aprobat de Ministerul instrucţiunii prin ord. nr. 697/935. A cunoscut mai multe reeditări, fiind considerat un manual reuşit.
Este structurat pe XXI de capitole printre care: Faptele morale şi aspectul lor obiectiv, Direcţiile etice ale antichităţii, Evoluţionismul, Egoismul şi altruismul, Morala şi vieaţa socială, Morala profesională, Morala şi vieaţa politică, criza morală a epocii moderne.
Lucrarea trece în revistă gânditorii care s-au aplecat asupra problematicii ce ţine de etică şi morală, sistemele de etică imaginate de-a lungul timpului, valorile, principiile şi faptele morale. Dintre sistemele, curentele de gândire în materie, enumerăm: presocraticii, epicurismul, stoicismul, creştinismul, apriorismul, kantianismul, utilitarismul, etc.
Un manual care ar putea sta şi astazi pe băncile elevilor, studenţilor sau a politicienilor.
Preţ:
130 ron

COD: D/ST/J1/033

Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri

Carte:DSC03597 DSC03598
Mitropolitul Dosoftei
Psalmi în versuri
Autor:
Dosoftei, D. Murăraşu
Editura:
Editura Cartea Românească, 1943
Descriere:
12 x 19 cm, 48 pagini, stare bună, semnătura unuia dintre deţinători, timbru „Casa scriitorilor” aplicat pe coperta 4, câteva pasaje subliniate cu creion negru
Note:
Dumitru (Dimitrie) Morăraşu, 26 nov. 1896, Botoşani – 19 oct. 1984, Bucureşti, istoric literar, publicist, traducător, doctor în litere cu lucrarea Naţionalismul lui Eminescu (1932). Desfăşoară o bogată activitate publicistică şi redacţională, între 1941-1942 fiind redactor la Revista Societăţii „Tinerimea Română”, colaborând totodată la revistele literare şi culturale ale vremii: Ateneu, Azi, Cronica, Familia, Făt-Frumos, Luceafărul, Preocupări literare, Revista germaniştilor români, Revista tineretului, România literară, Steaua, Tânărul scriitor, Viaţa Românească ş.a.
Dintre scrierile sale amintim:  La poésie néo-latine et la Renaissance des lettres antiques en France: (1500-1549) (Paris: Librairie Universitaire J. Gamber, 1928), Mărturii în legătură cu originea lui M. Eminescu (Bucureşti: Editura Societăţii „Prietenii istoriei literare”, 1931), Naţionalismul lui Eminescu (Bucureşti: Editura Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932,  Eminescu şi clasicismul greco-latin (Bucureşti: Tipografia Bucovina „I.E. Torouţiu”, 1932), Istoria literaturii române (Bucureşti: Cartea Românească, 1940).
A contribuit la o serie de ediţii comentate, studii introductive, prefeţe: M. Eminescu – Scrieri politice (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), I.L. Caragiale – Teatru (Craiova: Scrisul Românesc, 1931), M. Eminescu – Scrieri literare (Craiova: Scrisul Românesc, 1935),  D. Cantemir – Hronicul vechimei româno-moldo-vlahilor (Bucureşti: Cartea Românească, 1943),  BIBLIA lui Şerban Cantacuzino – 1688 (Bucureşti, 1944), Bucureşti, etc.
Mitropolitul Dosoftei, Psalmi în versuri este o ediţie îngrijită şi prefaţată de Murărescu, beneficiind şi de un Glosar, ataşat la sfîrşitul studiului. Autorul consideră că Dosoftei este de origine aromână, un argument lingvistic în acest sens fiind tocmai vocabularul utilizat în lucrarea prefaţată, unde pot fi identificaţi termeni provenind din sudul Dunării. Totodată, îl situează pe autorul Psalmilor în versuri în galeria celor care au contribuit la „frământarea graiului nostru, pentru a-l face capabil de redarea unui înalt fond moral şi artistic”. Concluzionează că Psalmii în versuri merită un loc în istoria literară autohtonă, mai ales că încercările de versificare anterioare lui Dosoftei, (ex: Udrişte Năsturel, Varlaam ) sunt foarte modeste.
Menţionăm că selecţia lui Murăraşu include doar o parte din psalmii versificaţi ai mitropolitului Dosoftei, anume cei consideraţi cu adevărat demni de a intra în atenţia posterităţii din perspectivă literară.

Preţ:

33 ron

COD:D/S/MJ2/041

Caracterul poeziei populare

Carte:DSC03594 DSC03595 DSC03596
Caracterul poeziei populare
Autor:
Petru Iroaie
Editura:
Editura Glasul Bucovinei, 1937
Descriere:
16 x 24 cm, 42 pagini, stare bună, carte cu autograf, editată sub auspiciile Universităţii Regele Carol II din Cernăuţi, Extras din „Omagiul lui I. Nistor”
Note:
Petru Iroaie s-a născut lângă Suceava, în comuna Fântânele,  în anul 1907. A fost asociat al Academiei Române din Roma, efectuând cercetări dialectologice ale vechiului grup român din Istria, publicând prima colecţie de cânturi populare în 1936. La Universitatea din Roma urmează cursurile lui Giulio Bertoni, V. Rossi, Pettazzoni, Gentile, Toschi. În 1936 îşi ia doctoratul la Cernăuţi în limba şi literatura română. A fost asistent la Universitatea din Cernăuţi, apoi la Bucureşti (1940-1941) şi Iaşi (1941-1942).
A fost numit lector la Universitatea din Palermo în 1942, iar din 1945-46 devine profesor de limba şi literatura română. În anul 1955 devine cetăţean italian. Din anul 1956  devine membru al „Societas Academica Dacoromana di Roma”. Din 1958 este abilitat la „libera docenza” în Italia.
Opere: La centenarul Al. Odobescu (1834-1934), Suceava, 1934; Cântece populare istroromâne (Cernăuţi, 1936); Caracterul poeziei populare (Cernăuţi, 1937); Critica criticii româneşti (Cernăuţi, 1937); Espressione epistolare contadinesca (Firenze, 1937); Poezia autentic populară (Iaşi, 1938); Ionel Teodoreanu (Cernăuţi, 1939); Sensul folcloric în poezia lui Eminescu (Cernăuţi, 1940); Il canto popolare istroromeno (în „Ephemeris Dacoromana”, Roma, 1940); Energie şi vitalitate românească (Bucureşti, 1941); Omenie românească (1941); Natură şi sens popular românesc (Iaşi, 1942); Vita e poesia popolare romena (1943); Delavrancea (1944); Balcescu, precursore del socialismo romeno (Palermo, 1946); Tudor Arghezi, il poeta “dalle sette fronti” (Palermo, 1946); Sulla questione della poesia popolare (Napoli, 1949); „Mioriţa” o Il canto della fusione con la natura (Napoli, 1958); Per un profilo di Nicola Balcescu (Trapani, 1959); Dante nella letteratura romena (1965 şi 1966); Conversazioni critiche (Palermo-Roma, 1967); Umanesimo romeno (Trapani, 1967).
Sursa:  http://www.orizonturiculturale.ro
Caracterul poeziei populare este un studiu interesant, abordând pe lângă poezie şi alte genuri ale creaţiei populare, respectiv basmul, cântecul şi cimilitura. Dintre temele tratate, menţionăm:
Problema genetică a literaturii populare;
Concepţia lui B. Croce;
Studiul lui A. Van Gennep;
Cercetarea lui I. Diaconu;
Stereotipia în literatura populară;
Caracterul poeziei populare.
Temele sunt analizate comparativ, rezultând interesante conexiuni dintre creaţia populară românească şi creaţiile similare ale istro-românilor, aromânilor, macedo-românilor, etc.
Preţ:
65 ron

COD: D/DR/J2/009