Categorie: carti vechi

Morfologia completă a limbii române

Carte:

Morfologia completă a limbii române

Autor:

Anton Valentiny

Editura:

Editura Corvin, Cluj, 1924

Descriere:

12,5×15,5 cm, 184 pagini, stare bună. Copertă cartonată, anexă consistentă cu modelul conjugărilor principalelor verbe, ediţie maghiară.

Note:

Studiul de faţă se adresa etnicilor maghiari din Transilvania care doreau să înveţe ori să-şi îmbunătăţească limba română, apărând la scurt timp după unirea Ardealului cu România. A fost întocmit de Anton Valentyni pentru a completa  un proiect mai amplu realizat de Dr. Victor Cheresteşiu şi anume Dicţionarele român-maghiar şi maghiar român.

Pentru realizarea acestei lucrări au fost consultate 10 opere pe aceeaşi temă dintre care amintim pe cele mai vechi: Suchianu J. Gramatica limbii românesci- cu bucăţi de citire din autori români moderni pentru usul şcolelor secundare, ediţia IV Bucuresci, 1898, Pilippide Alexandru  Gramatica elementară a limbii romîne, Iaşi, 1897,  Candrea- Hecht J. A. Cours complet de grammaire romaine, paris, 1900.

Anton Valentiny a fost prim-bibliotecar la BCU Cluj

Preţ:

56 ron

COD:D/ST/S/013

Dicţionar francez-român

Carte:

Dicţionar francez-român

Autor:

nespecificat

Editura:

nespecificat

Descriere:

11,5×16,5 cm, 604 pagini, stare acceptabilă. Coperta cartonată, pe paginile finale două ştampile certificând trecerea prin anticariate clujene la distanşe mari de timp. Lipsesc paginile de prezentare (autor, editură, etc) şi paginna 1-2 iar pagina 32-33 dezlipită. Tipărită probabil în jurul anului 1940.

Note:

Nu sunt

Preţ:

19 ron

rat

Cultura şi recolta plantelor farmaceutice

Carte:

Cultura şi recolta plantelor farmaceutice

Autor:

Dr. Gh. P. Grinţescu

Editura:

Editura Universul, Bucureşti,  1945

Descriere:

17×24 cm, 146 pagini, plus 60 pagini cu desene, plus 8 pagini anexe. Stare bună, ediţia a-II-a revizuită şi adăugită. Prima ediţie a apărut în 1926 şi a fost premiată de Academia Română. Are două înscrisuri cu cerneală neagră cu data achiziţionării, locaţia proprietarului şi semnătura acestuia. La pag 121, un scurt comentariu cu pix albastru. Pe coperta patru sunt lipite patru timbre de valori diferite, pe două fiind inscripţionat  Casa scriitorilor. Pe lângă desenele din anexă (cele 60 pagini menţionate mai sus) lucrarea include numeroase planşe alb-negru şi color şi o serie  tabele care exemplifică şi/sau susţin textul.

Note:

Lucrarea are caracter ştiinţific, fiind inclusă în Seria  Biblioteca medicală Universul.  Are ca scop prezentarea de ansamblu a modului în care alte ţări europene utilizează la scară largă plantele medicinale, încurajarea cultivării acestora pe teritoriul României, o analiză a situaţiei din ţara noastră în domeniu, sfaturi pentru cultivarea şi exploatarea industrială a plantelor medicinale.

Partea a doua a lucrării este consacrată descrierii principalelor  plante de uz medicinal ce cresc în ţara noastră, precum şi sfaturi privind tehnologia cultivării şi exploatării acestora.

Preţ:

38 ron

I n d i s p o n i b i l ă

Întoarcerea la natură

Carte:

Întoarcerea la natură

Căutarea sănătăţii cu plante

Autor:

Farmacia  Belvedere  M. Horn

Editura:

Nu figurează editura, broşura fiind scoasă de Farmacia Belvedere, Bucureşti, probabil în anul 1938

Descriere:

16×23,5 cm, 30 pagini, stare acceptabilă. Broşura este prinsă cu două agrafe şi un ac cu gămălie pentru a împiedica dezarticularea mai mare a acesteia. Conţinutul este tipărit şi păstrat în bune condiţii, tiparul de calitate.

Note:

Broşura constituie o formă de reclamă din perioada interbelică. Conţine reţete de ceaiuri şi tipuri de regim alimentar recomandate pentru diferite afecţiuni.

Este interesant de văzut cum au evoluat recomandările nutriţioniştilor şi farmaciştilor din 1938 şi până în prezent.

Preţ:

18 ron

COD: D/DR/J2/022

Pagini din Oscar Wilde

Carte:

Pagini din Oscar Wilde

cu subtitlurile:

Poeme în proză

Povestiri feerice şi morale

Balada temniţei din Reading

Autor:

Oscar Wilde. Al.T. Stamatiad (apare pe copertă ca autor iar în interior ca traducător)

Editura:

Editura Cartea Românească S.A., Bucureşti, 1937

Descriere:

13×19,5 cm, 168 pagini, stare acceptabilă. Apare o ştampilă dreptunghiulară cu numere scrise de mână cu cerneală albastră. Se precizează că ediţia de faţă este a treia, prima fiind tipărită în 1919, editorul acesteia fiind H. Steinberg.

Cartea include temele menţionate ca subtitlu. În final este înserată o notă critică a lui Mihail Sadoveanu din 1936 cu privire la volumul de poezii  Peisagii sentimentale  de Stamatiad, carte premiată de Academia Română în acelaşi an.

În final este reprodus un portret al lui Oscar Wilde, desen realizat în 1882, fără a fi menţionat autorul.

Calitate foarte bună a tiparului.

Note:

Suntem în faţa unei colecţii de proză foarte scurtă din creaţia cunoscutului scriitor Oscar Wilde. Reţine atenţia   parfumul  de epocă rezultat din limbajul traducătorului, de altfel un poet foarte apreciat în anii ’30. Cartea  îşi propunea să popularizeze literatura străină dar şi să constituie modele pentru scriitorii români. S-a iscat o polemică pe această temă, unii considerând că scriitorii români trebuie să nu se rezume în a imita maeştrii străini ci să urmeze propriile căi de exprimare. Pe această poziţie se situa, printre alţii şi C. Mille.

Preţ:

45 ron

D/S/MJ2/028