Categorie: carti cu autograf

„Reţelele omeniei” şi Reţelele mistificării

Carte:

Reţelele omeniei” şi Reţelele mistificării

Autor:

Dan Dungaciu

Editura:

Romanitatea orientală, 1997

Descriere:

13×20 cm, 86 pagini, stare bună. Cuvânt înainte de Raoul Şorban, cuvântările unor lideri evrei cu ocazia acordării titlului „Drept între popoare” lui Raoul Şorban, autograful regretatului om de cultură.

Note:

O lucrare care readuce în atenţia publicului român faptele tânărului Raoul Şorban care, în perioada tulbure a celui de-al doilea război mondial, a salvat numeroşi evrei din Ardealul de Nord-Vest- cedat Ungariei hortiste, de la lagărele de exterminare, trecându-i graniţa în România.

Pentru faptele sale, în 1987, Raoul Şorban a primit de la oficialii statului Israel diploma şi medalia „Drept între popoare”, cu menţiunea că distincţia se acordă unui neevreu care şi-a riscat viaţa pentru a salva evrei, fără a avea vreun profit personal ca urmare a acestor acţiuni..

Preţ:

53 ron

COD: D/ST/J1/036

Ţara Silvaniei

Carte:

Ţara Silvaniei

Autor:

Vasile Lechinţan

Editura:

Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1996

Descriere:

17×23 cm, 136 pagini, stare bună. Carte cu autograf , selecţie, prezentare şi note de autor. Fotografii alb-negru cu locuri şi personalităţi sălăjene.

Note:

Practic o monografie spirituală a zonei avută în atenţie, redactată cu drag pentru locurile şi oamenii care au parcurs istoria românilor de-a lungul existenţei lor zbuciumate.

Sunt amintite o seamă de mănăstiri şi biserici vechi de lemn, personalităţi politice şi spirituale care s-au născut sau au activat în acest areal.

Nu sunt neglijate nici creaţiile populare sălăjene, unele de o frumuseţe fără seamăn

Preţ:

38 ron

COD: D/DR/J2/017

Rezervaţia naturală Pădurea Ronişoara

Carte:

Rezervaţia naturală Pădurea Ronişoara

Autor:

Chiş Vasile Timur

Editura:

* 2008

Descriere:

14×20 cm, 46 pagini plus anexe, stare excelentă. Carte cu autograf. Fotografii realizate de Chiş Vasile Timur, Beres Iosif , Palincaş Marius

Note:

Practic o monografie a pădurii de gorunet de pe Ronişoara care constituie o rezervaţie naturală începând cu anul 1971, confirmarea acestui statut fiind făcută în 1977 şi 2000.

Este inventariată flora şi fauna rezervaţiei şi sunt evidenţiate importanţa şi rolul acesteia în echilibrul ecosistemic dar şi pentru turismul ecologic.

Preţ:

12 ron

I n d i s p o n i b i l ă 

Ruscova

Carte:

Ruscova- o comună ucraineană din Maramureş

Autor:

Vasile Horvat, Liuba Irina Horvat

Editura:

Editura Limes, Editura Lekton, 2005

Descriere:

15×21 cm, 144 pagini plus anexe, stare foarte bună. Colecţia Historia-documenta, autograf cu locul şi data acordării, coordonator Cornel Grad planşe, tabele, hărţi, fotografii color.

Note:

Monografia comunei Ruscova este realizată de familia Horvat, tată şi fiică, originari din această localitate şi se doreşte o contribuţie din perspectiva etnicilor ucraineni la istoria Văii Ruscovei şi a Maramureşului istoric.

Preţ:

47 ron

COD: D/ST/J1/040

Despre exod

Carte:

Despre exod

despre ce se întâmplă

Autor:

Sorin Negru

Editura:

Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000

Descriere:

14×20 cm, 132 pagini, stare excelentă, coperta de Adriana Andrei. Carte cu autograf.

Note:

Carte de factură introspectivă, scrisă într-un stil modern, prin care autorul încearcă să pună în dezbatere teme importante şi să releve o serie de răspunsuri personale. Pare a fi desprinsă din universul apăsător al lumii lui Kafka, deşi stilul este unul novator.

Lecturarea cărţii lasă impresia că autorul a avut tangenţă cu lumea militară ori a serviciilor deoarece are unele trimiteri personalizate la evenimente, fapte, situaţii cu pronunţat caracter cazon care par să-l fi marcat profund negativ.

Preţ:

    34 ron

d/st/s2/sp